ARAMA SONUÇLARI

Toplam 31 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kırpma Eşikleri nin Aksiyon Potansiyeli Sıklığına Bağımlılığı
TIPTEKNO15 Tip Teknolojileri Ulusal Kongresi, Mugla/TÜRKİYE, 15 Ekim 2015
OKATAN MURAT,KOCATÜRK MEHMET
Gürültü standart sapmasının DATE ve Kırpma Eşikleri ile kestirimi üzerine karşılaştırmalı bir çalışma
26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), İzmir/TÜRKİYE, 2 Mayıs 2018
OKATAN MURAT
Context dependent reward predictive value in learning related hippocampal neural activity
Proceedings of the Second Annual inter-Science of Learning Centers Conference, p. 62, February 5-7, 2009, The LIFE Center, University of Washington, Seattle, WA, ABD., No. 1, 3 Nisan 2009, s. 62
OKATAN MURAT,OWENS CULLEN,ROBERT KOMOROWSKİ,HOWARD EİCHENBAUM
Kırpma Eşikleri: İşaret ve Gürültüyü Ayırmada Yeni Bir Yöntem ve Biyomedikal İşaret İşlemede Uygulaması
EEMKON 2015 Biyomedikal Müh. Sempozyumu, 19 Kasım 2015
OKATAN MURAT
Hücre Dışı Kayıtlarda Aksiyon Potansiyellerinin Kırpma Eşikleri Kullanılarak Belirlenmesi
TIPTEKNO15 Tip Teknolojileri Ulusal Kongresi, Mugla/TÜRKİYE, 15 Ekim 2015
OKATAN MURAT,KOCATÜRK MEHMET
Hippocampal representation of odors in context develop in parallel with learning of a context dependent odor discrimination task
Program No. 191.5. 2008 Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC, ABD: Society for Neuroscience, 2008. Çevrimiçi. 2008., No. 1, 1 Eylül 2008, s. 1
KOMOROWSKİ ROBERT,MANNS JOE,HOWARD MARC,OKATAN MURAT,EİCHENBAUM HOWARD
Reward predictive value in learning related hippocampal neural activity
2009 IEEE 35th Annual Northeast Bioengineering Conference, 3 Nisan 2009
OKATAN MURAT,KOMOROWSKİ ROBERT,EİCHENBAUM HOWARD
Aksiyon potansiyeli dizilerinin filtrelenmesinde faz gecikmesinin önemi
23. Ulusal Biyofizik Kongresi, 13-16 Eylül 2011, Edirne. Kongre Özet Kitapçığı, No. 1, 13 Eylül 2011, s. 6
OKATAN MURAT,TURAN BELMA
Noktasal süreç olabilirlik modelleri ile biyomedikal işaret işleme
Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi TIPTEKNO 14, 25 Eylül 2014, s. 155-158
OKATAN MURAT
Truncation thresholds: a pair of spike detection thresholds computed using truncated probability distributions
OHBM-Turkey Turkish Human Brain Mapping Meeting, 2017, 21 Kasım 2017
OKATAN MURAT
Davranışla ilgili bilgilerin hipokamp nöronlarının aksiyon potansiyeli dizilerinde temsili
24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 25-28 Eylül 2012, İstanbul. Konferans ve Bildiri Özetleri. Sayfa 38., No. 1, 25 Eylül 2012, s. 38
OKATAN MURAT
Truncation thresholds: a pair of spike detection thresholds computed using truncated probability distributions
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES, Vol. 25, Nisan 2017, s. 1436-1447, ISSN: 13000632
OKATAN MURAT,KOCATÜRK MEHMET
Taller Peaks: an improved spike detection algorithm that simultaneously reduces type I and type II errors for Wave{\_}clus
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES, Vol. 25, Ocak 2017, s. 2583-2594, ISSN: 13000632
OKATAN MURAT
Konum bilgisi taşıyan hipokamp nöronlarının etkinliği serbest dolaşan sıçanların gelecekteki konumlarıyla ilintilidir
Ulusal Sinirbilim Kongresi, No. 30-Ek, 28 Nisan 2013, s. 100, ISSN: 2636-865X
OKATAN MURAT
Davranışla İlgili Bilgilerin Hücre Dışı Sinirsel Kayıtlarda Arka Plan Etkinliğinden Yüksek Başarımlı Çıkarımı
Tıp Teknolojileri Kongresi 2018 (TIPTEKNO’xx18), Gazi Magosa/KKTC, 8 Kasım 2018
OKATAN MURAT,KOCATÜRK MEHMET
Analyzing and decoding neural ensemble spiking activity using a multivariate point process likelihood model
5. Ulusal Sinirbilim Kongresi Neuroanatomy, Zonguldak/TÜRKİYE, Vol. 5, 1 Nisan 2006, s. 16-16, ISSN: 1303-1775
OKATAN MURAT,WILSON MATTHEW,BROWN EMERY
Pekiştirmeli öğrenme sırasında görevle ilgili ödül ve diğer bilgilere ilişkin olarak hipokampusun CA1 bölgesinde görülen eylem potansiyeli dizileri
8. Ulusal Sinirbilim Kongresi Türk Nöroloji Dergisi, Bolu/TÜRKİYE, No. 15 (EK-1), 3 Nisan 2009, s. 139, ISSN: 1301-062X
OKATAN MURAT,CULLEN OWENS,KOMOROWSKİ ROBERT,EİCHENBAUM HOWARD
Kırpma eşikleri’ni kullanarak sinirsel kayıtlardan bilgi çıkarımlama:yeni bir paradigma
16. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 12, No. Sup1, 20 Mayıs 2018, s. 17-17, ISSN: 1307-8798
OKATAN MURAT
Süzgeç evre gecikmesinin kestirilen evre gecikmesindeki payı
2013 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), 24 Nisan 2013
OKATAN MURAT
Düşünüyorum öyleyse yapacağım gelecekle ilintili nöronal etkinliklerin incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlerde evre gecikmesinin önemi
1. Ulusal Karmaşık Dinamik Sistemler ve Uygulamaları Çalıştayı, 12-13 Ekim 2012, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara. Çatallanma Kaos ve Matematiksel Sinir Bilimi. Bildiri Özetleri Kitabı, No. 1, 18 Nisan 2012, s. 28
OKATAN MURAT

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930