ARAMA SONUÇLARI

Toplam 8 adet sonuçtan 8 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Fosfor İçeren Poliüretan ve Poli Üretan Akrilat ların Sentezi
VI.Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, 4 Eylül 2016
SÜDEMEN MAHİR BURAK,ÖNEN HACER AYŞEN
Anilin ve oligoanilin varlığında iletken polimer ve kopolimer sentezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
NEŞE ÇEÇEN
Nilgün Kızılcan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Moleküler imprint sol-jel polimer kaplı kuantum noktaların sentezi ve optik sensör uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
TANER ARSLAN
Orhan Güney Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tiyol en Reaksiyonları İle Isısal Olarak Kürleşebilen Ağ Yapılı Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran 2010
Z. BEYAZKİLİC, M. U. KAHVECİ, B. AYDOGAN, B. KİSKAN, Y. YAGCİ
Photoinduced in situ formation of clickable PEG hydrogels and their antibody conjugation
Designed Monomers and Polymers, Vol. 18, No. 2, Ekim 2015, s. 129-136, ISSN: 1568-5551
KAHVECİ MUHAMMET ÜBEYDULLAH,ÇİFTÇİ MUSTAFA,EVRAN SERAP,TİMUR SUNA,YAĞCI YUSUF
Yeni Bir Makroazo Bas latıcı Kullanarak Polisu lfon b Polistiren Kopolimerlerinin Sentezi
4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 5 Eylül 2012
C. DİZMAN, M. U. KAHVECİ, Y. YAGCİ
Click Kimyasına Uygun Alkin Fonksiyonlu Dallanmıs Polimerlerin Fotopolimerizasyon Yo ntemiyle Sentezi
4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 5 Eylül 2012
M. CİFTCİ, M. U. KAHVECİ, Y. YAGCİ, X. ALLONAS, C. LEY, H. TAR
Ana Zincirinde Reaktif Alkin Grubuna Sahip Poliesterlerin Sentezi Ve Metal İçermeyen Siklo Katılma Tepkimeleri İle Fonksiyonlandırılması
VI. ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, 4 Eylül 2016
ÇETİN MÜGE BÜTÜN,ESEN CANSU,DAĞLAR ÖZGÜN,DURMAZ HAKAN
Hakan Durmaz Sözlü Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930