ARAMA SONUÇLARI

Toplam 135 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Yer Yüzey Sıcaklığının Termal Uzaktan Algılama Verileri İle Belirlenmesi: İstanbul Örneği,
TUFUAB VIX. Teknik Sempozyumu, Afyonkarahisar, 27 Nisan 2016
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,ERGENE EMİNE MÜJGAN
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Destek Vektor Makineleri Teknigi ile Siniflandirma RapidEye Ornegi
Turkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algilama Birligi VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB’2013),, 23 Mayıs 2013
ÜSTÜNER MUSTAFA, BALIK ŞANLI FÜSUN, BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, ESETLİLİ TOLGA
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Kilyos Kıyı Kumullarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak İzlenmesi
Türkiye Kıyıları 06, Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, 7 Kasım 2006
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, DOĞRU AHMET ÖZGÜR, GÖKSEL ÇİĞDEM, ULUĞTEKİN NECLA
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Türkiye Su Havzalarının CBS ve Uzaktan Algılama Teknolojileri ile Yönetimi İçin Bir Yaklaşım 2 6 Nisan 2007
11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2 Nisan 2007
DOĞRU AHMET ÖZGÜR, BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, ULUĞTEKİN NECLA, GÖKSEL ÇİĞDEM, ASLAN ALATON İDİL, ORHON DERİN
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Almus Fay Zonu nun Jeolojik Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemleri ve Sayısal Arazi Modeli ile İncelenmesi
CUMHURİYET YERBILIMLERI DERGISI, Vol. 28, No. 2, 2011, s. 87-100
GURSOY ONDER, KAYA SINASI, KAVAK KAAN SEVKI
Şinasi Kaya Özgün Makale
RapidEye Görüntüsü Red Edge Bantının Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisinin Araştırılması İzmir Menemen Örneği
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16 Ekim 2012
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, BALIK ŞANLI FÜSUN, ESETLİLİ TOLGA, KURUCU YUSUF, GÖKSEL ÇİĞDEM
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Çok Spektrumlu Verilerden Bilgi Çıkarımında Mekansal Filtreleme Etkisinin I ncelenmesi
V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014),, 14 Ekim 2014
KESKİN MERVE, DOĞRU AHMET ÖZGÜR, GÖKSEL ÇİĞDEM, BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
PM2 5 Dag ılımının Belirlenmesi I çin Enterpolasyon Yöntemlerinin Kars ılas tırılması Marmara Bölgesi Örneg i
V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), 14 Ekim 2014
ÖZTANER BURAK, GÜNEY BURCU, KALKAN KAAN, KAHYA CEYHAN,BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,ÇAKIR SEDEF
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyonu Gökçeada ve Bozcaada Örneği
10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart 2005
BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ, GÖKSEL ÇİĞDEM
Filiz Bektaş Balçık Tam metin bildiri
Uzaktan Algılama ile Antarktik Deniz Buzunda Kar Kalınlığı Ölçümleri
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Mayıs 2016, s. 165
BURCU OZSOY-CİCEK, S. KERN, S. CAN, O. OKTAR
Burcu Özsoy Bildiri
Kentsel Yeşil Alanlarda Uzaktan Algılama ile Yaprak Alan İndeksi
16. Harita Teknik Kurultayı, 3 Mayıs 2017
TAŞCI MUSTAFA BAHADIR,BİLGİLİOĞLU BURHAN BAHA,ARSLAN ADİL ENİS,MUSAOĞLU NEBİYE,ERTEN ESRA
Nebiye Musaoğlu Tam metin bildiri
Arktik Ve Antarktik Deniz Buzlarının Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Takibi
Kutup Bilimleri Çalıştayı, Nisan 2017, s. 21
BURCU OZSOY, O. OKTAR, S. YIRMIBESOGLU, S. KERN
Burcu Özsoy Bildiri
Zeytin Dikili Alanların Uzaktan Algılama ile Tespit Edilmesi Üzerine Bir Araştırma
Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa/TÜRKİYE, 4 Ekim 2011
BİLGİLİ ALİ VOLKAN,ÇULLU MEHMET ALİ,AYDOĞDU MURAT,ÖZCAN ORKAN
Orkan Özcan Tam metin bildiri
Histograms of Dominant Orientations for anti-personnel landmine detection using Ground Penetrating Radar
2017 4th International Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEEE), 8 Nisan 2017
EYYUP TEMLIOGLU,ERER IŞIN,KUMLU DENİZ
Hidrolojik Modellemenin Bilgi Difüzyon Teorisi Kullanılarak Uzaktan Algılama ve CBS ile Değerlendirilmesi
TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu, Antalya/TÜRKİYE, 21 Şubat 2011
ÖZCAN ORKAN,SARAL AYŞEGÜL,MUSAOĞLU NEBİYE
Orkan Özcan Tam metin bildiri
A comparative study on clutter reduction techniques in GPR images
2017 4th International Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEEE), 8 Nisan 2017
KUMLU DENİZ,ERER IŞIN
MULTISCALE DIRECTIONAL BILATERAL FILTER BASED FUSION OF SATELLITE IMAGES
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, 30 Kasım 2017
KAYNAK SONER,KUMLU DENİZ,ERER IŞIN
Multiscale directional bilateral filter based clutter removal in GPR image analysis
2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 23 Temmuz 2017
KUMLU DENİZ,ERER IŞIN
Işın Erer Tam metin bildiri uzaktan algılama
Taşkın Alanlarının CBS ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Belirlenmesi Ve Risk Yönetimi Sakarya Havzası Örneği
12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2009
ÖZCAN ORKAN,MUSAOĞLU NEBİYE,ŞEKER DURSUN ZAFER
Orkan Özcan Tam metin bildiri
Nehir Havzalarının Morfolojik Karakteristiklerinin CBS Destekli Nümerik Modeller Kullanılarak Analizi 21 23 Mayıs Konya sayfa 177 182 CD 2015
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VIII Sempozyumu, 21 Mayıs 2015
ARZU KÜTÜKCÜ,KAYA ŞİNASİ,KABDAŞLI MEHMET SEDAT,GAZİOĞLU CEM
Şinasi Kaya Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930