ARAMA SONUÇLARI

Toplam 88 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE YER BİLİMLERİ
İstanbul/TÜRKİYE, 2019, Gece Kitaplığı Yayınevi
ÖZCAN ORKAN,DEMİR DENİZ BİLGE,AKAY SEMİH SAMİ
Talk flotasyonunda köpürtücünün etkisi
Maden >Fakültesi Yer Bilimleri Sempozyumu, istanbul/TÜRKİYE, 9 Haziran 2015
BULUT GÜLAY,TÜLİN DAMLA BİLGİÇ
Gülay Bulut Poster
Soma Darkale kömür sahasında tasmanlaşmış uzunayak kömür panosunun yer altı su seviyesi gözönünde bulundurularak mikrogravite modellemesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
ERSİN BÜYÜK
Abdullah Karaman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Isıtma sektöründe yer alan bir firmada ISO 14000 ÇYS performansının dengelenmiş skor kartı aracılığıyla değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006
ERKAN ÜLGEN
Hür Bersam Bolat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Oyuncak sektöründe yer alan bir ithalatçı firma için müşteri hizmet seviyelerini dikkate alan üretim planlama modeli
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
MURAT CAN SEREN
Hür Bersam Bolat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kamu ihaleleri için hazırlanan teklif fiyatı içinde yer alan katkı payının belirlenmesinde adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım yaklaşımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
BÜLENT YEL
Gül Polat Tatar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye yapı malzemesi sektöründe yer alan firmaların ihracatta yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
İBRAHİM IŞIK
Gül Polat Tatar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yıldızeli (Sivas) ve Almus (Tokat) ilçeleri arasında yer alan senozoyik yaşlı magmatik birimlerin petrojenezi ve bölgenin jeotektonik evriminin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
GÖNENÇ GÖÇMENGİL
Zekiye Karacık Tez Doktora Tamamlandı
?Yer?leşmenin düş(üm)lenmesi: Geleneksel Anadolu yerleşmelerinde ?ara?lar
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
BEYHAN BOLAK HİSARLIGİL
Belkıs Uluoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Ofis yer seçimi kriterlerinin belirlenmesi: Anadolu Yakası A Sınıfı ofis piyasası örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
DİLEK DİLAVER
Emine Ferhan Gezici Korten Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tarihi yarımada içerisinde yer alan çeşitli kamu taşınmazlarının turizme tahsisi ile elde edilecek değerin tespiti
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
ÖMER ENES BERSE
Hakan Yaman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Otopark geliştirme analizi: İstanbul Merter yer altı otoparkı örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ALP ŞAHİN
Hakan Yaman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yeşilyurt ve Avcılar'da deprem yer tepkisinin çok kanallı mikrotremor kayıtlarının analizi ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
HATİCE EBRU BOZDAĞ
Hüseyin Argun Kocaoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Vibro yer değiştirme yöntemiyle imal edilen taş kolonlar ile zemin iyileştirmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
GÖKÇE ARAS
Recep İyisan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Lojistik gayrimenkullerinin yer seçim kriterleri: İstanbul örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
TONYA TÜRKER
Özhan Ertekin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yer altı kömür gazlaştırma prosesi: Denge modeli ve ekonomik analiz
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
TUBA BUDAK
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yarı pilot ölçek yer altı kömür gazlaştırma deney düzeneğinde Malkara Pirinççeşme kömür sahasına ait blok kömür örneklerinin gazlaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
İREM TUNÇ
Hasan Can Okutan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
BIM uygulamalarında sözleşmelerden kaynaklanan sorunların incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
BUŞRA YER
Deniz Artan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Malkara linyitinin ve yer altı gazlaştırma katı kalıntılarının polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) içeriğinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
YUNUS EMRE ÜTNÜ
Ahmet Alper Aydın Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Spor perakende sektörünün yer seçimi kriterleri: İstanbul örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
TOLGA KAYACAN
Funda Yirmibeşoğlu Tez Doktora Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930