PROJELER

Konu

During a crisis , conventional IoT deployments may not function properly because of damaged infrastructure. Since successful crisis management requires an accurate and rapid response for maximum success, ensuring connectivity without static infrastructure is a must. In this project, we propose a reliable IoT-based network model for smart campuses, aiming two main objectives: (i) Designing and deployment of an UAV-Assisted IoT Network for real-time data collection and communication throughout ITU campus; (ii) 2 tier anomaly detection scheme that utilizes tinyML and Edge Intelligence. TinyML tier first filters out potential anomalies then, edge servers in UAVs classifies anomalies accurately. As a result, crisis management at smart campuses will be more reliable and faster even if the infrastructure is to be damaged.

Konu

Yazılım tanımlı ağ (SDN), gelecekteki ağların geliştirilmesine daha fazla yenilik getirirken, aynı zamanda otonom saldırılardan da daha fazla etkilenmektedir. Mevcut otonom saldırı tespit çözümleri, yüksek toplu veri hızlarını işlemek için ek altyapılara ihtiyaç duyduğundan SDN için uygun değildir. Dahası mevcut otonom saldırı çözümleri, ağ durumuna bakarak en iyi çözümü sunmak yerine ağdaki veri trafiğini tipini göz ardı etmekte yada sabit kabul etmektedir. Bu proje ile yazılım tanımlı ağlar için ağ farkında otonom bir otonom saldırı algılama mekanizması önermekteyiz. Önerilen mekanizma ile aşırı uymayı (over-fitting) önleyerek değişken trafik yükü, heterojen trafik hızı ve algılama süresi gibi metrikleri kullanarak SDN gibi ağ kısıtlı ortamlarda otonom saldırı saldırılarının algılamasını hedeflemekteyiz. Bu amaçla önerilen mekanizmada iki temel modül kullanılmıştır. Bunlardan biri olan AutoFE modülünü kullanarak ağ durumu için en iyi sonuç veren özellik mühendisliği (FE) yöntemi ve diğer modül olan AutoML modülünü kullanarak ise ağ durumu için ideal bir makine öğrenimi (ML) algoritması seçilecektir. Bu projenin literatüre katkılarını iki yönde inceleyebiliriz: (i) öncelikle SDN için otonom saldırı tespiti kapsamında özellik mühendisliği yöntemleri, makine öğrenimi algoritmaları ve ağ/trafik durumu arasındaki denge araştırılacaktır (ii) birden fazla FE yöntemi ve ML algoritmalarının konuşlandırılmasıyla açık kaynaklı ağ araçlarını içeren bir yazılım mimarisi tasarlanacak ve daha sonra ise bu yapı uygulanacaktır.

Konu

With the proliferation of IoT networks built upon affordable infrastructures containing dozens of wireless devices, monitoring of contested physical environments has become an increasingly common task. Unfortunately, not only deployment but also maintenance of such networks are quite difficult especially during litoral operations. This challenge drives networks to adapt ad-hoc policies. Furthermore, as the amount of aggregated data increases alongside with the control data necessary to maintain/explore the network topology, heavy network load may easily build up to a critical network congestion, risking the success of an entire operation. Although various studies proposed to address challenges in an ad-hoc network, most of them focus on a limited part of the system, offering either routing, or access control policies, omitting unreliable links due to the nature of the contested environment. In this project, we propose a cross-layer approach based on dynamic TDMA addressing both access control and routing challenges in an ad-hoc network operating in a contested environment. In this manner, we employ a fully distributed information base and network management policies. Our envisioned protocol always takes link unreliability (packet losses, collisions etc.) into consideration, while building local information and taking access and/or routing actions without relying on any central control entity or ground information. More specifically, our protocol dynamically supports several fully-distributed time-slot operations such as slot assignment and slot migration; aiming to enforce an efficient resource allocation in the network, while employing critical recovery/maintenance policies to mitigate the effects of unreliable or disrupted links. Finally, our protocol is first going to be implemented and tested on OMNeT++ discrete event simulator. Then, the protocol is going to be further tested on a small-test aerial network testbed built in the ITU Computer Networks Research Laboratory.

Konu

İnsansız hava araçlarının (İHA) maliyetlerinin düşmesi ve erişilebilirliklerinin yükselmesi bu cihazların kullanım alanlarının son dönemde ciddi şekilde genişlemesine sebep olmuştur. Bu cihazların sahip olduğu 3 boyutlu hareket, yüksek irtifada faaliyet, sınırlı pil kapasitesi ve görev süresi gibi özgün nitelikler sebebiyle, varolan telsiz haberleşme sistemleri bu cihazların oluşturdukları haberleşme ağlarında yüksek başarım sağlayamamaktadırlar. Özellikle, bu cihazların yüksek manevra kabiliyetleri ve kısıtlı uçuş süreleri statik ağ topolojileri oluşturulmasını engellemekte ve kablosuz duyarga ağları, IoT vb. tasarsız (ad-hoc) ağlar için geliştirilmiş yöntemlerin bu alana uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda, projede tasarsuz İHA ağları için IEEE 802.11 ac tabanlı bir veri-bağlantı protokolü geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, yazılım-tanımlı radyolar ve açık kaynaklı WiFi protokolü kullanılarak, bu sistemler özgür bir veri-bağlantı protokolü tasarlanacaktır. Geliştirilmesi planlanan veri-bağlantı protokolü, WiFi’da ki mevcut RTS/CTS mekanizmasını geliştirerek tasarsız İHA ağlarında ortama erişmek için yarışan birimlerin arasında oluşan etkileşimi azaltması hedeflenmektedir. Buna ek olarak, açık kaynaklı WiFi sürücülerinde arayüz ayarları genişletilerek bir birimin birden fazla kanal üzerinden eş zamanlı veri alması ve aynı sırada uygun olan bir başka kanaldan eş zamanlı veri göndermesine olanak tanınarak, tam-duplex bir haberleşme linki oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda, tasarlanacak olan protokol öncelikle OMNET++ haberleşme simulatorunde sınanacak, daha sonra İTÜ, Bilgisayar Ağları Araştırma Laboratuvarında kurulacak olan İHA ağı test ortamında gerçeklenecektir.

Konu

İnsansız hava araçları (İHA) hızlı ve kolay kurulum, 3-boyutlu hareket kabiliyetleri ve açık-özelleştirilebilen bileşenler içermesiyle haberleşme altyapısının zarar gördüğü veya yetersiz kaldığı durumlarda güvenilir bir haberleşme sisteminin kurulabilmesi için diğer teknolojiler yetersiz kaldığı veya yüksek maliyet gerektirdiği bir ortamda eşsiz bir rol oynamaktadır. Ancak, mevcut iletişim protokolleri ve kablosuz iletişim teknolojiler İHA’lara özel dinamik nitelikleri kapsamakta ve bu niteliklere göre hareket etmekte yetersiz kalmaktadırlar. Bu proje kapsamında öncelikle tasarsız (ad-hoc) telsiz ağ arayüzleri içeren İHA’ların oluşturacağı mesh ağ topolojisi için bir test ortamı geliştirilmesi planlamaktadır. Bu test ortamı üzerinde öncelikle tasarsız ve mesh yönlendirme protokollerini destekleyen telsiz teknolojilerin performansları ölçülecek ve İHA’lara özel senaryolardaki zafiyetleri deneysel olarak gösterilecektir. Sonrasında ise İHA senaryolarına özel olarak geliştirilecek olan yazılım-tanımlı ağ yapısının İHA’ların oluşturduğu mesh bir iletişim ağı üzerinde kurulacaktır. Bu yazılım-tanımlı hava ağında, yazılım-tanımlı kontrolörün ağ üzerindeki veri akışlarının yönetiminin yanı sıra İHA’lar üzerinde yer alan telsiz (IEEE 802.11ac) ağ arayüzlerinin fiziksel parametrelerini de İHA’ların konum bilgileri ve İHA’lar üzerindeki duyargalardan alınan diğer bilgilere göre manipüle edip haberleşme sırasında İHA’lar arasında oluşan interferansı düşürerek daha etkin bir telsiz kanal kullanımına ve dolayısıyla iletişim ağının genel performansının (uçtan-uca gecikme ve veri aktarım hızı parametreleri için) arttırılması hedeflenmektedir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.