PROJELER

Konu

Derin aglarda genellikle alıcı alanı sabit nöronların yer aldığı katmanlar kullanılmaktadır. Bu projeye konu olan uyarlanır yerel baglı nöron, alıcı alanını girdi konum uzayında öğrenebilir. Alıcı alanın hem konumu hem de açıklıgı kontrol edildiği için modele odaklanan nöron adı verilmiştir. Odaklanan nöron herhangi bir buluşsal yöntem veya farklı bir optimizasyon gerektirmeden varolan bir yapay sinir agına eklenebilmekte, eğitim ve sınamada rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bu projede odaklanan, bir başka deyişle uyarlanır yerel baglı nöron, kapsamlı bir ¸sekilde araştırılmıştır. Çalışmamız odaklanan nöronun formal yapısının geliştirilmesine, sınanmasına, varyantlarının geli¸stirilmesine önemli katkılar yapmıştır.

Konu

İmgelerde obje sınıflandırma için etkileşimli (insan eğiticiyi) öğrenme sürecine katan bir sistem geliştirme

Konu

Dört palli bir model helikopterin özerk iniş kalkış yapabilmesi için yapay görü algoritmalarının geliştirilmesi

Konu

Küçük ölçekli model arabaların güverte bilgisayarı ve çeşitli algılayıcılar ile entegrasyonu ve özerk ilerleyebilmesi için algoritma geliştirme