PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Rapid Earthquake Risk Assessment and Post Earthquake Disaster Management Framework for Substandard Buildings in Turkey

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje kapsamında ana deprem sırasında hasar görmüş yapıların artçı deprem etkisi altındaki göçme kırılganlıkları detaylı şekilde incelenecektir Yapılacak analizlerde binanın en çok hasar tespit edilen katındaki hasarlı taşıyıcı sistem elemanlarının kattaki toplam eleman sayısına oranı binanın hasar göstergesi olarak kabul edilecektir Ana deprem sırasında hasar görmüş yapıların göçme sınır durumlarına hangi sarsıntı şiddetinde ulaştıkları zaman tanım analizleriyle belirlenecektir Elde edilen sonuçlarla aynı hasar seviyesine sahip olan ancak farklı taşıyıcı sistem özellikleri olan binaların artçı sarsıntı etkisi altında göçme kırılganlıkları karşılaştırılacaktır Hasarlı binaların belirli artçı sarsıntı seviyelerinde göçme olasılıklarıyla taşıyıcı sistem özellikleri arasındaki ilişki belirlenecektir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Mevcut yapıların deprem riskinin gerçekçi olarak belirlenmesi Ülkemizin öncelikli hedeflerindendir Deprem riskli yapıların daha gerçekçi şekilde belirlenmesini sağlayacak analitik yöntemlere veri hazırlamak üzere yıkım kararı verilmiş olan bazı tipik mevcut binalarda yerinde inceleme ve depremi simüle eden deneyler yaparak ülkemize has zayıflıkları bulunan betonarme binaların farklı şiddetteki depremler karşısında performanslarının ve dinamik özelliklerinin belirlenmesi projenin genel amacını oluşturmaktadır

Konu

Deprem risk yönetimi için karar destek sistemleri geliştirilmesi

Konu

Deprem sonrası risk yönetimi için karar destek sistemleri geliştirilmesi

Konu

Yapıların deprem güvenilirliğinin değerlendirilmesi