PROJELER

Konu

Proje önerisinde yoğun antropojenik baskı ile birlikte artan kirlilik ve iklimsel değişim karşısında Marmara Denizi’nin birincil üretim miktarlarının uzun (100-1000 yıl) ve kısa (20 yıl) vadede nasıl değişeceğinin belirlenmesinin hedeflenmiştir.

Konu

Bu proje, ortamda bulunan kalıcı organik kirleticilerin sediment ve pasif örnekeyiciler yardımıyla belirlenmesi üzerinedir. Sediment örnekleri geçmişe yönelik bilgi içermesinden dolayı kirleticilerin tespiti çalışmalarında güvenilir bir kaynak olarak görülmektedir. Bu nedenle belirlenecek olan noktalardan sediment örneklerinin alınması geçmişe yönelik bilgi sağlanmasının yanı sıra gelecek için de referans sağlayacaktır. Ortamdaki kirlilik seviyeleri hakkında bilgi verecek diğer bir yöntem ise pasif örnekleyicilerin kullanılmasıdır. Pasif örnekleyiciler, sedimentten farklı olarak su kolonunda bulunan kirleticileri seviyelerinin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılacaktır. Farklı örnekleyiciler, kimyasal yapılarındaki değişiklikler nedeniyle kirleticilerin tespiti konusunda farklı düzeyde performanslar gösterebilmektedir. Bu çalışmada pasif örnekleyicilerin özellikle soğuk su ortamlarındaki performansı da gözlemlenmiş olacaktır. Örnekleyicilerin soğuk iklimlerdeki performansının laboratuvar koşulları dışında doğal ortamında gözlenmesi daha güvenilir sonuçlar verecektir. Bu durum, bu çalışmanın önemli amaç ve sonuçlarından biri olacaktır. Örnekleme sonrasında analiz edilerek değerlendirilecek olan PAH/KOK konsantrasyonlarının farklı özellikteki (sanayi faaliyetlerine yakınlık/uzaklık, nüfusun yoğunluğu, sıcak/ılıman/soğuk iklim şartları, atmosferik koşullardaki farklılıklar vb.) bölgeler ile karşılaştırılması, projenin amaçlarından biri olan antropojenik etkilere maruziyetin geleceğimize olası etkileri konusunda da ışık tutacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.