PROJELER

Konu

KOLUMAN tarafından hali hazırda üretimi yapılan bir Yarı Römork tipinin ARGE çalışması kapsamında ömrü boyunca karşılaşabileceği statik ve dinamik yüklerin hesapları yapıldıktan sonra FEM modeli üzerine uygulanıp gerilme, simülasyon, modal analizleri ile birlikte yorulma ömür hesapları yapılacaktır. Ömür açısından kritik olan bölgeler üzerinde optimizasyon çalışmaları kapsamında lokal tasarım değişiklikleri yapılıp yapının daha mukavim ve Türkiye yol ve kullanıcı şartlarına göre iyileştirilmesi sağlanacaktır. Yapılacak prototipin akabinde Çukurova bölgesindeki muhtelif yol kategorilerinde aracın belli kilometreler kullanılıp strain-gage, ivme LVDT gibi sensörlerin belirlenen bölgelerden verileri alınıp gerilme ve ömür analizleri yapılıp simülasyon çalışması sonuçları ile karşılaştırılarak doğrulanması yoluna gidilecek olup gerekirse tasarım değişikliği yapılıp simülasyon ve yol testleri tekrarlanması planlanmıştır.

Konu

Toplanan yol datalarının Titreşim ve Yorulma analizleri yönünden değerlendirilmesi ve proje ekibinin bu konuda yetkinlik sahibi olması

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Önerilen bu proje ile hidrotermal karbonizasyon teknolojisini kullanarak kirletici yükü ve su muhtevası yüksek, arıtılması zor olan atıklardan yakıt elde etmek amaçlanmaktadır. Bu sayede bir taraftan atık bertarafına katkıda bulunurken diğer taraftan yakıt üreten bir proses incelenmiş olacaktır. Laboratuvar ölçekli hidrotermal karbonizasyon reaktörlerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu projenin ana amaçlarındandır. Çalışmada arıtılması zor olan mutfak atıkları, karışık evsel katı atık, arıtma çamuru ve prinanın bu proje esnasında dizayn edilecek, optimize edilip geliştirilecek HTK reaktörler yardımı ile yakıta dönüşebilme potansiyeli araştırılacaktır. HTK deneylerinde reaksiyon süresi, sıcaklık, atık/su oranları ve katalizörlerin (asit ve bazlar) yakıt kalitesi üzerindeki etkisi incelenecektir. Ayrıca, atıkların hidrotermal karbonizasyonu geniş yelpazede ürün ürettiği için çevresel açıdan da önemli potansiyele sahip dönüşüm prosesidir. Son yıllarda literatürde atıkların karbonlaşmasına yönelik çalışmalar olsa da, proses ve ürün gelişimi hala atıklar için yetersizdir ve araştırılmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle atıkların karbonizasyonu sonucu oluşacak yüksek organik içerikli atıksuların tekrar kullanımı ve gerikazanımına yönelik araştırmalar çok önemlidir. Bu konuda literatürde açık bulunmaktadır. Araştırmada elde edilecek bulgular bize arıtılması ve bertarafı zahmetli atıklardan hidrotermal karbonizasyon yöntemi ile karbon içeriği zengin yakıt üretebilme potansiyelini anlamaya yarayacaktır. Proje sonunda yüksek kaliteli ürün (kömür) elde edebilmek için hidrotermal karbonizasyon reaktörü ve işletme parametreleri ile igili gerekli bilgiler toplanmış olacaktır. Ayrıca, atıkların hidrotermal karbonizasyonu sırasında ortaya çıkacak atıkların (atıksu ve gaz) miktarları ve gerikazanilabilme potansiyelleri tanımlanacaktır. Bu sistemlerin çevresel ve ekonomik etkilerinin de incelenmesi gerektiği vurgulanarak ve günümüzde olan berteraf yöntemleri ile karşılaştırarak yaşam döngüsü analizi yapılacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Ömür analizi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Farklı yol şartlarında araç üzerinden alınan verilere göre Hızlandırılmış Yorulma Testi

Konu

Belediye Otobüsünün Bilgisayar ortamında Gerilme analizleri Türkiye deki farklı yol şartlarında araç üzerinden alınan verilere göre Hızlandırılmış Yorulma Testi

Konu

OTOKAR ın yeni üretimini gerçekleştireceği bir araç için Danışmanlık çeşitli yol şartlarına göre yükleme durumlarının hesaplanması ve CAD analizleri çeşitli yol testleri için ivme deplasman strain vs verilerinin toplanması işlenmesi değerlendirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Traktörün ön aksının bağlı olduğu panelin Muhtelif Tarla Yollardan alınan verilere göre Hızlandırılmış Yorulma Testi

Konu

Ön aks Akson ve Bağlantılarının Muhtelif Yollardan alınan verilere göre Hızlandırılmış Yorulma Testi

Konu

Yakıt Tankının Hızlandırılmış ömür pistinden alınan yol datalarına göre yapılan Yorulma Testi

Konu

TIRSAN Yeni Geliştirilen Treylerin Bilgisayar ortamında Yorulma Simülasyonu

Konu

Ön süpansiyon sisteminin Alınan Yol datalarına göre Hızlandırılmış Yorulma Testi

Konu

Yeni geliştirilen Kargo Kabinin Hızlandırılmış Yorulma Testi

Konu

Egzoz ve yakıt tüketimi için İstanbul Şehir çevriminin modellenmesi

Konu

Mercedes Koltuklarının ECE R80 testleri

Konu

Ford transitin kardan milinin yorulma testi

Konu

100 Adet Belediye Otobüsünün Doğal gazlı İşletmeye Dönüşümü

Konu

Ford transit ön süspansiyon yorulma testleri