PROJELER

Konu

Polimerleşebilen uç gruplar içeren ftalosiyaninlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi

Konu

Kompleksleşebilen uç gruplar içeren yeni ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu