PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Meme kanseri kadınlarda karşılaşılan en yaygın kanser türüdür ve kanser nedenli ölümler içerisinde de ilk sıralarda yer almaktadır. Meme kanserine bağlı ölüm oranlarının düşürülmesi erken tanı ve etkin tedavi yöntemleriyle mümkündür. Günümüzde meme kanserinin tanısı genel olarak X-ışını mamografisi ile yapılmaktayken, tedavisinde tümörün büyüklüğü ve çeşidine göre kemoterapi, kısmi/radikal mastektomi, radyasyon terapisi gibi farklı teknikler uygulanmaktadır. Mamografide tanı ve daha sonra tedavi takibi sırasında hasta X-ışınlarına maruz kalmaktadır ve aynı zamanda mamografi 40 yaşın altındaki kadınlarda teşhis için kullanılamamaktadır. Tedavi yöntemlerinden biri olan kemoterapi ise tümöre tamamen nüfuz edememekte ve beklenen etkiyi her meme kanseri vakasında gösterememektedir. Diğer yandan, kemoterapi uygulaması sırasında meme dokusu içerisindeki kanserli bölgenin sıcaklığının arttırılması ile kullanılan kemoterapinin etkinliğinin iyileştirdiği klinik bir bulgudur. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar bütünüyle mikrodalga hipertermi üzerinde yoğunlaşmıştır. Mikrodalga hipertermi uygulamalarında meme dokusu yüksek çıkış gücüne sahip mikrodalga kaynaklara bağlı bir anten dizisi aracılığıyla düzgün bir biçimde ısıtılabilmektedir. Öte yandan, kullanılan sistemlerin yüksek çıkış gücüne sahip olması hem olası diğer yan etkiler hem de ekonomik açıdan mikrodalga hiperterminin yaygınlaşmasını engellemiştir.Bu açıklamalar doğrultusunda projenin temel amacı: Kemoterapi temelli meme kanseri tedavisinde mikrodalga hiperteminin etkin biçimde kullanılmasına olanak verecek özgün bir tedavi teknolojisinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesidir. Bu kapsamda:Meme kanserinin tedavisinde kullanılan kemoterapinin etkinliğinin, düşük çıkış gücü kullanan yeni bir mikrodalga hipertermi yaklaşımıyla iyileştirilmesiMikrodalga hipertermi uygulaması sırasında, oluşacak sıcaklık dağılımının, sisteme tümleşik olan bir mikrodalga görüntüleme alt-sistemi aracılığıyla belirlenerek, hipertermi uygulamasının kontrollü biçimde yapılmasıMikrodalga görüntüleme alt-sistemi aracılığıyla periyodik kemoterapi uygulamaları öncesinde ve/veya sonrasında tedavinin ilerleyişinin izlenmesiHem mikrodalga hiperterminin hem de mikrodalga görüntülemenin birlikte kullanıldığı özgün bir tanı ve tedavini prototipinin gerçekleştirilmesiamaçlanmaktadır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

This action proposes to carry out research in open ended contact probe (OECP) technique to lay out foundation work for development of two new applications: an automated surgical margin detection device for breast cancer treatment and an automated microwave biopsy probe for breast cancer diagnosis. While the envisioned applications require a single and highly accurate measurement, OECP technique suffers from high error and low repeatability dielectric property measurements. The error mostly stems from the current mathematical approach utilized for the dielectric property retrieval which may converge to local minimum and can magnify the measurement set-up based errors. This research will first target the existing error by proposing robust mathematical retrieval approaches. Next, application based modifications will be investigated with new probe structures. Finally, further error minimization will be achieved by introducing classification algorithms. Developed techniques will be validated with animal experiments. The outcomes of this research will greatly contribute to the innovation of new medical devices that can be utilized for breast cancer, representing one of the most commonly diagnosed cancer type among women. The researcher is well-equipped and has the required capabilities to execute the objectives of this research. The host organization and supervisors have an extensive track record in medical device development, necessary infrastructure, network, and expertise. This research will allow the researcher to become independent by extending her network, publication/grant track record, skill sets, and more importantly, through joining an innovation oriented host organization, the researcher will gain expertise in phases that enables the research to be transformed into innovation. Finally, the goal of the proposed research, building the foundation for innovation, is also in line with ‘Future and Emerging Technologies’ call of the H2020 work program.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.