ARAMA SONUÇLARI

Toplam 37 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

ZnO nanokristallerinde elektromanyetik radyasyon etkisi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
LALE SEPET
Nilgün Baydoğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektromanyetik darbelerden korunma
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
FATİH IŞIK
Özcan Kalenderli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
34,5 kV’luk elektrik hatları çevresindeki manyetik alanın hesabı
Emanet 2011 Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, Ekim 2011
GULSEN GUCLU, ADNAN KAYPMAZ, OZCAN KALENDERLI
Denizlerin incelenmesinde elektromanyetik dalgalar
Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, No. 526, Eylül 2011, s. 64-66, ISSN: 977-1300-3380
BAYINDIR CİHAN
Cihan Bayındır Özgün Makale
Nanokompozit yapılı elektriksel iletken ve elektromanyetik kalkan özellikli teknik tekstillerin tasarımı ve geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
MEHMET SABRİ ERSOY
Emel Önder Karaoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Fındıklarda elektromanyetik muamele ile küf toksinlerin üretiminin engellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012
AHMET BEKTEŞ
Pervin Başaran Akocak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gelişmiş şifreleme standardı algoritmasının donanım üzerinde gerçeklemesine elektromanyetik alan saldırısı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
MUHAMMET ŞAHİNOĞLU
Müştak Erhan Yalçın Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik sistemlerinde elektromanyetik uyumluluk uygulama yaklaşımları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000
SERVET PARLAK
Özcan Kalenderli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yıldırım yakalama çubuğunun elektromanyetik alan bakımından koruma bölgesinin moment yöntemi ile hesabı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
AYBİKE EKMEKÇİ
Özcan Kalenderli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dokuların elektromanyetik kaynaklar kullanılarak ısıtılması ve tedavisi - hipertermiya
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
SERAP ÇEKLİ
Selçuk Paker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Eşdeğer akımlar yöntemiyle yakın elektromanyetik alanı uzak alana dönüştürme
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
DERYA HATİCE YİGİT
Selçuk Paker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
DÜZGÜN OLMAYAN MÜKEMMEL İLETKEN YÜZEYLERDEN ELEKTROMANYETİK SAÇİLMANIN ANALİZİ
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
TOBECHİ CHİBUİKE MBAEGBU
Ali Yapar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İletken bir düzlemle sınırlandırılmış yarım uzaya yerleştirilmiş üç boyutlu dielektrik cisimden elektromanyetik dalgaların saçılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
MUSTAFA GÖKHAN ŞANAL
Ali Yapar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dyadic Green fonksiyonu kullanılarak küresel bir kafa modelinde elektromanyetik alan hesabı ve uygunlaştırıcı ortam etkisinin gözlemlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
AYÇA AYGÜN
Ali Yapar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yeni kuşak yüksek enerjili hızlandırıcılarda elektromanyetik Tau çifti üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ÖZGE MERCAN
Mehmet Cem Güçlü Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektromanyetik raylı fırlatıcıların yaklaşım algoritması ile parametre optimizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
TACEDDİN KIRAN
Fatma Gül Bağrıyanık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Havada yayınım yapan elektromanyetik dalgalardan enerji hasat etmede verimliliği etkileyen faktörlerin analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ONUR TEKİR
İbrahim Akduman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Düzgün olmayan bir yüzey üzerindeki cisimden elektromanyetik saçılma probleminin incelenmesi ve cismin görüntülenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
TUBA ALPAY
İbrahim Akduman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İletken düzlem üzerinde bulunan açıklardan elektromanyetik alan saçılımı
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2000
MEHMET YAZICI
Ertuğrul Karaçuha Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Asenkron motorlarda rotor oluk şekli ve kaykının elektromanyetik titreşim ve gürültü spektrumu üzerine etkisinin analizi ve değerlendirilmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
DUYGU ÇATAL
Güven Kömürgöz Kırış Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930