PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

TÜBİTAK projemizin amacı yapı taşıyıcı sisteminin kirişlerinin kolonlara moment aktaracak biçimde mekanik olarak bağlanmasını sağlayacak basit, hızlı uygulanabilen, sökülebilir ve yapı elemanlarının yeniden kullanılabilmesine olanak sağlayan bir birleşim yöntemi geliştirmektir.

Konu

Hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere yeni nesil ön üretim ray döşeme hatlarının geliştirilmesi

Konu

Öngerilmeli boşluklu döşeme elemanları üzerinde farklı birleşim detayları kullanılarak yapısal kaplama betonu uygulaması yapılacaktır.Oluşturulan kompozit döşeme elemanları artan eğilme momentleri etkisinde bırakılarak, öngerilmeli boşluklu döşeme elemanı ile yapısal kaplama betonu ara yüzündeki kenetlenme problemi deneysel olarak incelenecektir.

Konu

Yakın dönemde yürürlüğe girecek olan Yeni Deprem Yönetmeliğinde, prekast betonarme ve çelik binalarda çatı düzlem içi rijitliğinin hesaplara yansıtılması istenmektedir. Bu alanda yapılan literatür taraması, konunun önemini ve yeni deneysel çalışmalara olan gereksinimi ortaya koymuştur. Gerçekleştirilecek deneysel çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak, sandviç panel türü örtü malzemeleri ile sağlanacak çatı düzlem içi rijitliğini temsil edebilen eşdeğer çubuk özellikleri belirlenecektir.İki farklı aşamadan oluşan deneysel çalışma İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleştirilecektir. Deneylerde iki farklı tip poliüretan sandviç panel kullanılacaktır. Bunlar sırasıyla, üç ve beş hadveli 40 mm toplam kalınlıklı ve 0.40-0.50 mm saç kalınlıklı elemanlardır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

This shorthened technical report presents the results obtained from cyclic tests of two identical BRBs for Star Seismic EuropeTM (PowerCat Series). The BRB specimens labelled as BRB-1 and BRB-2 and produced as almost full-scale use rectangular plates as the core material made of S235-SSE steel which expands at the ends. The specimens were designed with a large diameter pinned end connection at each end. Testing was conducted in the Structural and Earthquake Engineering Laboratory (STEEL) of Istanbul Technical University (ITU). Tested BRBs exhibited satisfactory performance (without buckling) under the assumed loading history (i.e. the AISC loading protocol). Hysteretic behavior of the braces was stable (prior to brace fracture) and a significant amount of energy was dissipated by each specimen. Experimental results show that the BRB specimens reached a maximum drift of 2.74% that corresponds to a lateral displacement of 51.00mm, while no fractures in the welds or any sign of local or global instability were observed. ? values of cumulative inelastic displacement were obtained to be greater than 172?by in BRB-1 and 154?by in BRB-2. Hysteretic curves, behavioral values such as maximum strengths observed in tension and compression cycles, stiffness changes with displacement cycles, hysteretic damping, and cumulative hysteretic energy dissipation values are given. Results obtained from this displacement controlled cyclic testing of the two braces and gusset plates reveal that Star Seismic EuropeTM Buckling Restrained Braces of the kind considered in this work passed the AISC loading protocol without failure.

Konu

Prefabrike Yapı Sistemlerinin Cephe Panelleri İçin Yeni Birleşim Araçları Geliştirilmesi

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Yeni bir enerji sönümleyici eleman ve prefabrike yapı sistemlerindeki moment aktarmayan birleşimlere uygulanması

Konu

Lifli Polimerlerle Güçlendirilmiş Dolgu Duvarlı Çerçevelerin İncelenmesi

Konu

Özel Bir Sönümleyici Geliştirilmesi

Konu

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Prekast Betonarme Yapı Sistemlerinde Birleşim Bölgelerinin Davranışı

Konu

Mevcut Yapıların Deprem Güvenliğinin Artırılması

Konu

Benzeşik Dinamik Deney Tekniğinin Laboratuvar Uygulamalarını Geliştirmek