ARAMA SONUÇLARI

Toplam 42 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Açık Kaynak Kodlu Ağ Analiz Algoritmaları ve Arazi Örtüsü/Kullanımı Simülatörü
X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2019), Aksaray/TÜRKİYE, 25 Nisan 2019, s. 32-35
AKIN ÖMER,EROĞLU AHMET,DEMİREL HANDE
Ömer Akın Tam metin bildiri
Yersel Fotogrametrik Yöntem İle Yersel Lazer Taramanın Karşılaştırılması ve Doğruluk Analizi
Harita Dergisi, No. 158, Temmuz 2017, s. 20-25
DURAN ZAİDE,ATİK MUHAMMED ENES,ÇELİK MEHMET FURKAN
Digital Fotogrametrinin Tıp Alanında Uygulanmasına Bir Örnek
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 16 Ekim 2002, s. 382-388
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
Nippur Uzunluk Ölçme Aletinin 3B Modellenmesi ve Görselleştirilmesi
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği V. Teknik Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, 4 Şubat 2009
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
Yersel Fotogrametrik Yöntem İle Yersel Lazer Taramanın Karşılaştırılması ve Doğruluk Analizi
Harita Dergisi, No. 158, Temmuz 2017, s. 20-25
DURAN ZAİDE,ATİK MUHAMMED ENES,ÇELİK MEHMET FURKAN
Sık Kullanılan Kamera Kalibrasyonu Yazılımlarının Karşılaştırılması
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Ekim 2017, s. 1-11
ÖZDEMİR EMRE,DURAN ZAİDE
Zaide Duran Özgün Makale Fotogrametri
Filo Yönetim Sistemi Tasarımı
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30.Yıl Sempozyumu, Vol. 550, No. 562, 16 Ekim 2002
GÜNEY CANER,AVCI ÖZGÜR,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,KILIÇ CELALEDDİN,ÇELİK RAHMİ NURHAN
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğrencilerinin Dünyadaki Örgütlenmesi
10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Vol. 1, 28 Mart 2005, s. 261-272
GİRİŞKEN UĞUR,AKKOCA GÖKSEL,AVŞAR EMİN ÖZGÜR,AYHAN ELİF,ŞATIROĞLU AYŞİN,DOĞRU AHMET ÖZGÜR
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
SRTM Verilerine Dayalı Ülke Bazında 3 x 3 Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, 5 Haziran 2007
BİLDİRİCİ İBRAHİM ÖZTUĞ,ÜSTÜN AYDIN,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,SELVİ HÜSEYİN ZAHİT,ABBAK RAMAZAN ALPAY,BUĞDAYCI İLKAY,DOĞRU AHMET ÖZGÜR
Ahmet Özgür Doğru Tam metin bildiri
Tarihi Eserlerin Fotogrametrik Yöntemle 3D Modellenmesine Örnek
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 16 Ekim 2002, s. 403-411
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
Kültürel Mirasın Dokümantasyonu ve Fotogrametri
International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions, 17 Eylül 2014, s. 113-119
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
XXI Yüzyıla Girerken Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminin Mevcut Durumu ve Sorunları
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 6. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 3 Mart 1997, s. 333-342
ALGÜL EMİRHAN,DEMİREL ZERRİN,ALKAN REHA METİN
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
Altan O Külür S Toz G Demirel H Duran Z Çelikoyan M Fotogrametri 1 Görüntü ve Lazer Tarama Geometrisi Translation 2007 Nobel Yayın Dağıtım ISBN 978 9944 77 176 4 Kraus K Photogrammetrie Band 1 Geometrische Informationen aus Photographien und Laserscanner aufnahmen Walter de Gruyter GmbH Co Lehrbuch ISBN 3 11 017708 0 516 2004 2007
İstanbul/TÜRKİYE, 2011, Nobel Yayın evi
DEMİREL HANDE
Hande Demirel Kitap Tercümesi
1989 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Genç Kuşak Sorunları
Türkiye II. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 6-10 Şubat 1989, Ankara
AYAN T, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
Filo Yönetim Sistemi Tasarımı
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 16-18 Ekim 2002, Konya
GÜNEY C, AVCI Ö, DOĞRU A Ö, KILIÇ C, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
Spektral İndekslerin Landsat Tm Uydu Verileri Kullanılarak Arazi Örtu su Kullanımı Sınıflandırmasına Etkisi İstanbul Beylikdu zu İlçesi Arazi Kullanımı Değişimi
TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ ve UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ VIII.SEMPOZYUMU, KONYA/TÜRKİYE, 21 Mayıs 2015
KAYMAN ÖZGE,SUNAR AYŞE FİLİZ
Ayşe Filiz Sunar Tam metin bildiri
2002 İnternet Ortamında Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 16-18 Ekim 2002, Konya
GÜNEY C, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
2001 21 Yüzyılda Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Yeniden Yapılanma Gereksinimi Paneli
8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 22 Mart 2001, Ankara
ŞERBETÇİ M, DENİZ R, KOYUNCU D, ÜLGER E, ÇELİK R N, AKIN A Y
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
1993 Standart Veri Formatı Geliştirme ve Yararları
Prof. Dr. H Wolf Jeodezi Sempozyumu, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 3 - 5 Kasım 1993, İstanbul
ÇELİK R N., ÖZLÜDEMİR T
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
2004 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Endüstriyel Ölçmelerin Bugünü ve Geleceği
TUJJB TUJK 2004 Bilimsel Toplantısı Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, 14--16 Eylül 2004, Zonguldak
ÇELİK RAHMİ NURHAN
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930