ARAMA SONUÇLARI

Toplam 14 adet sonuçtan 14 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Bentonit Katkılı Aljinat Biyobozunur Kompozit Sistemlerinin Elektrokinetik ve Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
14. Ulusal Kil Sempozyumu, 567-575, Trabzon/TÜRKİYE, 5 Ekim 2009, s. 567-575
BENLİ BİRGÜL,BOYLU FERİDUN,SELAMET AYŞENUR,ÇELİK MEHMET SABRİ
Rheological Properties and Characterization of Alginate/Bentonite Biocomposite Systems’
AIChe07, American Institue of Chemical Engineering Conference, 4 Kasım 2007
BENLİ BİRGÜL,ÇELİK MEHMET SABRİ
Lipofilik maddelerin aljinat kitosan membranlı sıvı çekirdekli enkapsülasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
EMRE KARAOĞLAN
Beraat Özçelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kalsiyum aljinat kürelerinin saf su, izotonik NaCl, yapay mide ve bağırsak sıvılarında zamana bağlı şişmelerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ORHUN CELEN
Fatma Bedia Berker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Aljinat/kil biyopolimer nanokompozit filmlerin eldesi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
FİLİZ TEZCAN
Fatma Bedia Berker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
SERYUM-LAPONİT-BIS İLE ÇAPRAZ BAĞLI ALJİNAT-NIPAAM ÜÇLÜ AĞ YAPILARIN SENTEZİ, MEKANİK VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ÇİÇEK ENDEŞAV
Candan Erbil Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Elektro üretim yöntemiyle sodyum aljinat ve mısır nişastası içeren nanolif eldesine etki eden faktörlerin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
AYŞE GÜL ŞENER
Filiz Altay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kara havuç ekstraktının soğuk jelleşme yöntemiyle pektin ve/veya Na-aljinat ile enkapsülasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
MELDA TAVLAŞOĞLU
Esra Çapanoğlu Güven Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Aljinat Kitosan Çoklu Tabaka Filmleri ve Özellikleri
19. Ulusal Sıvı Hal Sempozyumu, 19 Aralık 2015
KAYGUSUZ HAKAN,BERKER FATMA BEDİA,VON KLITZING REGINE
Fatma Bedia Berker Özet Bildiri
Graphene Oxide/Alginate Quasi-Cryogels for Removal of Methylene Blue
Water, Air, Soil Pollution, Vol. 229, No. 4, Nisan 2018, ISSN: 0049-6979
BALKIZ GİZEM,PİNGO EVRİDİKİ,KAHYA NİLAY,KAYGUSUZ HAKAN,BERKER FATMA BEDİA
Killi Alüminyum Aljinat Kompozit Küreleri ile Sulardan Florür Giderilmesinin Termodinamik Modellenmesi ve Ortak İyon Etkisinin İncelenmesi
7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş/TÜRKİYE, 1 Eylül 2014
KAHYA NİLAY,ÇOŞKUNIRMAK MERYEM HİLAL,KAYGUSUZ HAKAN,BERKER FATMA BEDİA
Nilay Kahya Tam metin bildiri
Atomik Kuvvet Mikroskobu Kolloidal Prob Tekniği İle Aljinat- Kil Nanobiokompozit Etkileşimlerinin İncelenmesi
İTÜ Nano-Bilim ve Nano-Teknoloji Çalıştayı, 12 Şubat 2009
BENLİ BİRGÜL,NALASKOWSKİ JAKUB,ÇELİK MEHMET SABRİ,MİLLER JAN D
Bentonit Katkılı Aljinat Biyobozunur Kompozit Sistemlerinin Elektrokinetik ve Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
14. Ulusal Kil Sempozyumu, 1 Mart 2009
BENLİ BİRGÜL,BOYLU FERİDUN,SELAMET AYŞENUR
Rheological electrokinetic and morphological characterization of alginate bentonite biocomposites
Journal of Applied Polymer Science, Vol. 122, No. 1, Ekim 2011, s. 19-28, ISSN: 00218995
BENLİ BİRGÜL,BOYLU FERİDUN,CAN MUHAMMED FATİH,KARAKAŞ FIRAT,ÇİNKU KENAN,ERSEVER GAFURE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930