ARAMA SONUÇLARI

Toplam 53 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

The true flotation and entrainment in coal flotation
15th Int. Coal Preparation Congress, Pekin/ÇİN HALK CUMHURİYETİ, 11 Ekim 2006, s. 406-416
BOYLU FERİDUN,LASKOWSKİ JANUSZ S
Rate of water transfer to flotation froth in the flotation of low rank coal that also requires the use of oily collector
International Journal of Mineral Processing, Vol. 83, No. 3-4, Eylül 2007, s. 125-131, ISSN: 03017516
BOYLU FERİDUN,LASKOWSKİ JANUZS S
Feridun Boylu Özgün Makale Flotasyon
Flotation Of Heat Treated Low Rank Coals After Dry Grinding With Tar Addition
VI. Southern Hemisphere Meeting on Minerals Technology, Rio de Jenario/BREZİLYA, Vol. 1, 2 Mayıs 2001, s. 249-253
ATEŞOK GÜNDÜZ,ÇELİK MEHMET SABRİ,YILDIRIM İSMAİL,BOYLU FERİDUN
Carrier flotation for desulfurization and deashing of difficult to float coals
Minerals Engineering, Vol. 14, No. 6, Haziran 2001, s. 661-670, ISSN: 08926875
ATEŞOK GÜNDÜZ,BOYLU FERİDUN,ÇELİK MEHMET SABRİ
Feridun Boylu Özgün Makale Flotasyon
Beneficiatiıon of Şaphane Alunite by Flotation
XVI Balkan Mineral Processing Congress, Belgrad/SIRBİSTAN, 17 Haziran 2015, s. 539-542
KARAKAŞ FIRAT,BOYLU FERİDUN,BENTLİ İSMAİL,ÇELİK MEHMET SABRİ
PROCESS FLOWSHEET DEVELOPMENT FOR BENEFICIATION OF NICKEL ORE
Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Vol. 29, No. 1, Ekim 2007, s. 57-67, ISSN: 0882-7508
YÜCE ABDULLAH EKREM,BULUT GÜLAY,BOYLU FERİDUN,ÖNAL GÜVEN
Refrakter Altin Cevheri Flotasyon Konsantresine Uygulanan Mikrodalga Enerjili Kavurmanin İncelenmesi
Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, YER 2019, 11 Haziran 2019
ADEM ATACAN,BENLİ BİRGÜL
Birgül Benli Tam metin bildiri
Effect Of Sodium Carbonate In Flotation Of Sodium Bicarbonate With DAH And SDS Collectors
X. International Mineral Processing Symposium, 5 Ekim 2004
ÖZCAN ÖZGÜL,BENLİ BİRGÜL,NİCKOLOV ZH
Recovery of zinc from lead-zinc flotation tailings by leaching and precipitation
XIV International Balkan Mineral Processing Congress, 14 Haziran 2011
PEREK KUDRET TAHSİN,BENLİ BİRGÜL,ARSLAN FATMA
Reverse Flotation of Trona Gangs of Kazan Deposit in Turkey
XXIII. International Mineral Processing Congress, 3 Eylül 2006
GÖRKE GÖZDE,BENLİ BİRGÜL,ÖZCAN ÖZGÜL
Siirt Madenköy Bakır Cevherinin Flotasyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesi
Madencilik, Ankara/TÜRKİYE, Vol. 55, No. 1, Mart 2016, s. 27-35, ISSN: 0024-9416
CEYLAN ADNAN,BULUT GÜLAY
Gülay Bulut Özgün Makale
Oksitli Kurşun Çinko Cevherinin Flotasyon ile Zenginleştirilmesi
Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, 14 Ocak 2008
GÜL ALİM,BULUT GÜLAY,KANGAL MURAT OLGAÇ,PEREK KUDRET TAHSİN,ARSLAN FATMA,ÖNAL GÜVEN
Murat Olgaç Kangal Tam metin bildiri
Gözlü Gnayslardan Feldspat Kazanımında Manyetik Ayırma ve Flotasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
8. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 29 Kasım 2012
GÜRLEN BURCU,YENİAL ÜNZİLE,KANGAL MURAT OLGAÇ
Murat Olgaç Kangal Tam metin bildiri
Fosfat Cevherinin Ters Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilmesi
24th International Mining Congress of Turkey, 14 Nisan 2015, s. 904-909
ÇINAR ULAŞ,GÜVEN ONUR,KANGAL MURAT OLGAÇ
Murat Olgaç Kangal Tam metin bildiri
Anyonik Toplayıcılar Varlığında Huntitin Mg3Ca CO3 4 Flotasyon Davranışı
İTÜ Dergisi /d, Vol. 3, No. 6, Aralık 2005, s. 87-98
KANGAL MURAT OLGAÇ,GÜNEY ALİ
Murat Olgaç Kangal Özgün Makale
100 Ton/Saat Kapasiteli Bakır Flotasyon Tesisi Tasarımı ve Ön Fizibilitesinin Hazırlanması
Yer 2018 Yerbilimlerinde Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu, istanbul/TÜRKİYE, 11 Haziran 2018, s. 510-513
ÇELİK CEM,GÜNEY ALİ
Ali Güney Tam metin bildiri
Bursa - Orhaneli Krom Cevherlerinin Flotasyon Özelliklerinin İncelenmesi
Yer 2017 Yerbilimlerinde Bitirme Tasarım Projeleri Sempozyumu, Istanbul/TÜRKİYE, 12 Haziran 2017, s. 417-421
YÜCEL ZAFER,GÜVEN ONUR,GÜNEY ALİ
Ali Güney Tam metin bildiri
Anyonik Toplayıcılar Varlığında Huntitin Mg3 Ca CO3 4 Flotasyon Davranışı
İ.T.Ü Dergisi/d Mühendislik, Vol. 4, No. 3, Mart 2005, s. 87-98
KANGAL MURAT OLGAÇ,GÜNEY ALİ
Ali Güney Özgün Makale
Recovery of metallic values from a complex sulphide ore
XIII Balkan Mineral Processing Congress, 14 Haziran 2009, s. 475-479
SİRKECİ AYHAN ALİ,GÜL ALİM,BULUT GÜLAY,BURAT FIRAT,ÖNAL GÜVEN
Fırat Burat Tam metin bildiri flotasyon
The effect of non toxic depressants in chalcopyrite flotation
XXV International Mineral processing Congress, 6 Eylül 2010, s. 1899-1903
GÜL ALİM,BARAN EMRE,BURAT FIRAT
Fırat Burat Tam metin bildiri flotasyon

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930