PROJELER

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede, otonom insansı bir robotun içinde bulunduğu ortamda eylemlerini güvenli bir şekilde yürütebilmesi için etkin bir yürütme gözlemleme ve hata kotarma sistemi geliştirilmesi amaçlamaktadır. Bu sistem, robotun yürütme zamanlı olarak hata sezme ve tanısı için gerekli olan yordamları yürütecektir.Robotun sensör verilerini (görsel, ses, kuvvet, dokunma, basınç vb.) bir algı (perception) iş hattı ile işleyerek ortam modelini oluşturabilmesi hedeflenmektedir. Bu iş hattı ile ham olarak alınan sensör verileri yorumlanarak ilgili sembolik temsiller oluşturulacaktır.Hata sezme için modele dayalı yöntemlerin, hata tanısı için de zamansal filtreleme ve öğrenme yöntemlerinin kullanılması hedeflenmektedir. Yürütme gözlemleme biriminin sembolik dünya temsili üzerinde önceden belirlenen kurallar yerine hem pekiştirmeli (reinforcement) hem de gözetimli (supervised) öğrenme ile uyarlanır (adaptive) olarak güncellenen kuralları takip ederek hataları sezebilmesi hedeflenmektedir. Hata tanısı için robotun algı eylemlerini yürütebilmesini sağlayan kararları alacak robot davranışlarının geliştirilmesi de hedeflenmektedir.Robotun hata sezme/tanıma adımlarından sonra ortamda oluşabilecek hataları kotaracak eylemleri belirleyebilmesi sağlanacaktır.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Tübitak Teydeb Projesi olarak yürütülen bu projede lisansüstü program yerleştirmelerinin yapay zeka yöntemleri ile eniyilenmesi hedeflenmektedir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Bu projede bilişsel robotların eylemlerini güvenli bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla tümleşik bir planlama yürütme ve öğrenme mimarisi sunulmaktadır Mimari ile robotların çevrimiçi olarak hatalarını sezmeleri ve gerçek dünya deneyimlerinden öğrenmeleri sağlanır Robotların ortamda oluşan hataları sezebilmeleri için tutarlı bir ortam modeli oluşturmaları gerekmektedir Bu amaçla farklı sensör verilerini bir araya getirerek zamansal olarak değerlendiren bir sahne yorumlama birimi tasarlanmıştır Nesnelerin tanınması için ortamdaki renk ve derinlik bilgilerinden yararlanılmakta ve tanınamayan nesneler için derinlik haritası üzerinde Öklit uzaklığına göre bölütleme yapılmaktadır Eylem yürütme hataları Metrik Zamansal Mantık formüllerinin sürekli olarak değerlendirilmesi ile sezilmektedir Robotlar yaşamboyu deneyimsel öğrenme için Tümevarımsal Mantıksal Programlama Inductive Logic Programming yöntemini kullanarak eylemler ortamda bu eylemlerden etkilenen nesneler ve nesnelerin ilişkileri hakkında deneyim kazanırlar Öğrenme ile kazanılan deneyimler birinci dereceden mantık gösterimi ile temsil edilerek çıkarsama ve planlama için uygun hale getirilir Bu deneyimler robotların gelecekteki planlarını öğrenme güdümlü olarak yönlendirebilmelerini sağlar Geliştirilen mimarinin başarımı gezgin robotlar ve bir robot kolu üzerinde nesne etkileşimi içeren senaryolarda sınanmıştır Elde edilen sonuçlar önerilen mimari ile robot tarafından ortamın doğru şekilde yorumlanıp hataların ortalama olarak 95 in üzerinde bir başarımla sezilebildiğini hata durumları için üretilen hipotezlerin ortalama olarak 93 ün üzerinde bir başarımla diğer eğiticili öğrenme yöntemlerine kıyasla daha iyi olduğunu ve ilgili öğrenme güdümlü planlama yöntemlerinin robotun gelecek görevlerini yönlendirmede başarılı olduğunu göstermektedir

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

Proje ile ilgili açıklama girilmemiştir.

Konu

NSF Projesi ABD