ARAMA SONUÇLARI

Toplam 54 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Gayrimenkul Ekonomisinde Ekonometrik Tahmin Teknikleri :İstanbul İli Örneği Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansı
2021, Seçkin Yayınevi
GÜLOĞLU BÜLENT, KAYA SOYLU PINAR
Bülent Güloğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
Gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul geliştirme sektörüne etkileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
MEHMET ALİ ERGİN
Funda Yirmibeşoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gayrimenkul Geliştirme Projeleri ve Türkiye Koşullarında Gayrimenkul Geliştirme Problem Tespiti ve Bir Model Önerisi
MİMARLIK FAKÜLTESİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2002
REZZAN GÜLSÜN
Elçin Filiz Taş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
LEED Yeşil Bina Sertifika Sistemi Uygulamalarının Gayrimenkul Sektörü Açısından Değerlendirilmesi: Avrupa ve Türkiye
GAYRİMENKUL ARAŞTIRMALARI ULUSAL KONFERANSI, İSTANBUL/TÜRKİYE, 4 Ekim 2019, s. 80-81
BAŞTANOĞLU EREN,AKŞİT ŞULE FİLİZ
Şule Filiz Akşit Özet Bildiri
İmar Planın Değişikliği Arzı İle Arsa Fiyatları Arasındaki İlişki: Üsküdar İlçesi Örneği
Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı, İstanbul/TÜRKİYE, 4 Ekim 2019
KILINÇ NUMAN, TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Gayrimenkul Yatırım Ortalıklarında Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığı EtkileyenFinansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi
Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı, Istanbul/TÜRKİYE, 4 Ekim 2019
ÇELİK EMRE,ARSLANLI KEREM YAVUZ
Kerem Yavuz Arslanlı Özet Bildiri
stanbul Ofis Pazarı için Uzun Dönem Denge Kirası Analizi
Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı, 4 Ekim 2019
KARAHAN GÖZDE,ARSLANLI KEREM YAVUZ
Kerem Yavuz Arslanlı Özet Bildiri
İstanbul’da Gayrimenkul Pazarı
İstanbul/TÜRKİYE, 2008, Istanbul Ticaret Odası Yayınları
DÖKMECİ VEDİA,TERZİ FATİH
Fatih Terzi Bilimsel Kitap
Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Nominal Taşınmaz Değerlemesi ve Örnek Olay Analizi Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansı: UDS Örnek Uygulamaları
İstanbul/TÜRKİYE, 2021, s. 417-434, Seçkin Yayıncılık
YOMRALIOĞLU TAHSİN
Tahsin Yomralıoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
İstanbul’un Yeniden Yapılandırılmasında Yeni Olanak Mekanı - Galataport
Gayrımenkul Türkiye, Vol. 31, Mayıs 2013, s. 48-48, ISSN: 1308-4976
GÜNAY ZEYNEP
Kentsel Dönüşümde Acele Kamulaştırmanın Yargı Kararları Üzerinden Analizi
Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı, 4 Ekim 2019
BECERİK SİNEM,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Sinem Becerik Altındiş Özet Bildiri
Kentsel Dönüşümde Acele Kamulaştırmanın Yargı Kararları Üzerinden Analizi
Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı, 4 Ekim 2019
BECERİK SİNEM,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Özet Bildiri
Gayrimenkul geliştirme aşamaları içerisinde finansman süreci: İstanbul finans merkezinde başarısız bir ofis projesi örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
CEM OKAY KALENDER
Şevkiye Şence Türk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gayrimenkul sektöründe blok zincir teknolojisinin kullanımı ve akıllı kontratların incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
HAMZA SEZER
Şevkiye Şence Türk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gayrimenkul değerleme ve ahp yöntemiyle konut değerini belirleme metodu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
AHMET ŞERİF YILMAZ
Gürkan Emre Gürcanlı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gayrimenkul geliştirme süreçlerinde bütünleşik yatırım yönetimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
NURBANU TÜRGEN
Elif Alkay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yabancı gayrimenkul yatırımlarının kentin mekansal ve ekonomik yapısı üzerindeki etkileri: Trabzon örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
GÖKTUĞ KÖSEAHMET
Elif Alkay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Alternatif ofislerin geleceği ve gayrimenkul sektörü üzerindeki olası etkileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
NURİ MERT KALKAVAN
Emine Ferhan Gezici Korten Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'de gayrimenkul sektöründe doğrudan yabancı yatırım: alışveriş merkezi uygulamaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
ALPER TÜFEKÇİ
Hakan Yaman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gayrimenkul yatırım aracı olarak özel okul yatırımları-Çerkezköy örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
DAMLA ERDEM ÖZİŞ
Engin Eyüp Eyuboğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930