ARAMA SONUÇLARI

Toplam 373 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

EVALUATION OF THE HYDRO-METEOROLOGICAL DROUGHT INFLUENCE ON “LAKE AREA BY REMOTE SENSING” Impact of Climate Change on Agriculture
ÇANAKKALE/TÜRKİYE, 2021, s. 19-36, HOLISTENCE PUBLICATIONS
KARAMAN MUHİTTİN, ÖZELKAN EMRE
Muhittin Karaman Bilimsel KitapKitap Bölümü Uzaktan Algılama
Modeling the Deformations of Ataturk Dam by Using GIS
MESAEP - Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection, 4 Ekim 2017
ÖZBEY VOLKAN,KARAMAN HİMMET,YAVAŞOĞLU HAKAN
Himmet Karaman Özet Bildiri
Earthquake hazard mapping and analysis by integrating GIS, AHP and TOPSIS for Küçükçekmece region in Turkey
FIG 2018, 6 Mayıs 2018
ERDEN TURAN,NYİMBİLİ PENJANİ HOPKİNS,KARAMAN HİMMET
Himmet Karaman Tam metin bildiri
Credibility Index of the Social media Users to Detect Spatial Outliers
RGS-IBG 2018, Cardiff/İNGİLTERE, 28 Ağustos 2018
GÜLNERMAN AYŞE GİZ,KARAMAN HİMMET,BASİRİ ANAHİD,MARSH STUART
Himmet Karaman Özet Bildiri
Erciyes Üniversitesi'nin müzik eğitimine bakış açısı
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, 1993
SAFİZER KARAMAN
Göktan Ay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Esnek eklemli manipülatör kontrolü
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
CENK KARAMAN
Sıddık Murat Yeşiloğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Film sesinde Shepard tonu illüzyonu kullanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, 2018
EKİN KARAMAN
Taylan Özdemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Investigation on Draining of Lake Amik and the Related Environmental Changes, by Using Remote Sensing Technology
31st European Association of Remote Sensing Laboratories Symposium, Prague/ÇEK CUMHURİYETİ, 30 Mayıs 2011
ÖZELKAN EMRE, UÇA AVCI ZEHRA DAMLA, KARAMAN MUHİTTİN
Quantitative mass transfer analysis during hydrothermal alteration of intrusion-related Cu-Pb-Zn mineralization in SW Kütahya, Turkey
12th International Congress for Applied Mineralogy, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Ağustos 2015
KUMRAL MUSTAFA, ABDELNASSER AMR, YILDIRIM DEMET, KARAMAN MUHİTTİN, DÖNER ZEYNEP, BUDAKOĞLU MURAT
Muhittin Karaman Özet Bildiri
Derivation Of PM10 Levels Using Landsat-5TM Images: A Case Study in Izmir, Turkey
17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, İstanbul/TÜRKİYE, 28 Eylül 2013
ÖZELKAN EMRE, KARAMAN MUHİTTİN, TOROS HÜSEYİN, YAZICI FATMA
İlksel Verilere Göre Hasanekevleri (Maden-Elazığ) Civarında Gözlenen Cu-Au-Zn Anomalilerinin Mekansal Dağılımı
2nd. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Bandırma/TÜRKİYE, 2 Mart 2022
YALÇIN CİHAN, KARAMAN MUHİTTİN, KAYA MUSTAFA, KUMRAL MUSTAFA
Muhittin Karaman Özet Bildiri
Maden Kompleksine ait Fay Zonlarında (Hasenekevleri-Elazığ) Gözlenen Cu-Zn Cevherleşmesinin Jeolojik ve Mikrotermometrik Özellikleri
1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences (ICAENS 2021), Konya/TÜRKİYE, 1 Kasım 2021
YALÇIN CİHAN, KAYA MUSTAFA, KARAMAN MUHİTTİN, KUMRAL MUSTAFA
Muhittin Karaman Özet Bildiri
Geochemical investigations of Eğrigöz granitoid-hosted Cu-Pb-Zn mineralization at the northern margin of Tauride-Anatolide platform: A case study from Tavșanli zone, Kütahya, Turkey
Goldschmidt2014, Sacramento/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 8 Haziran 2014
KUMRAL MUSTAFA, ABDELNASSER AMR, BOSTANCI ALEV, DÖNER ZEYNEP, BUDAKOĞLU MURAT, KARAMAN MUHİTTİN
Muhittin Karaman Özet Bildiri
Porphyry Cu-Mo-(Au) Mineralization at Paraga Area, Nakhchivan District, Azerbaijan: Evidence from Mineral Paragenesis, Hydrothermal Alteration and Geochemical Studies
World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Geological and Environmental Engineering ICESCC 2014 : International Conference on Earth Science and Climate Change, Cape Town/GÜNEY AFRİKA, Vol. 2, No. 1, 6 Kasım 2014, s. 196-196
KUMRAL MUSTAFA, ABDELNASSER AMR, BUDAKOĞLU MURAT, KARAMAN MUHİTTİN, YILDIRIM DEMET, DÖNER ZEYNEP, BOSTANCI ALEV
Muhittin Karaman Özet Bildiri
Yastık Yapılı Bazaltlardaki Yüksek Manyetizma Karakterinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regresyon (GWR) Modeli İle Yorumlanması: Kargı Doğusu (Çorum) Örneği
8. Jeokimya Sempozyumu / 8. Geochemistry Symposium, Antalya/TÜRKİYE, 2 Mayıs 2018
KAYA MUSTAFA, YALÇIN CİHAN, KARAMAN MUHİTTİN, KUMRAL MUSTAFA
Chemical Partitioning of Trace Metals in Sub-Surface Sediments of Lake Acigol, Denizli, Turkey
World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Geological and Environmental Engineering ICESCC 2014 : International Conference on Earth Science and Climate Change, Cape Town/GÜNEY AFRİKA, Vol. 2, No. 1, 6 Kasım 2014, s. 197-197
BUDAKOĞLU MURAT, KARAMAN MUHİTTİN, YILDIRIM DEMET, DÖNER ZEYNEP, ZEYTUNCU GÖKOĞLU BİHTER, TANÇ BERİL, KUMRAL MUSTAFA
Muhittin Karaman Özet Bildiri
Chris-Proba Hiperspektral Uydu Görüntüleri ile Sulak Alanların Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi: Acıgöl (Denizli) Türkiye
3rd International Geography Symposium, GEOMED2013, Antalya/TÜRKİYE, 10 Haziran 2013
KARAMAN MUHİTTİN, BUDAKOĞLU MURAT, UÇA AVCI ZEHRA DAMLA, ÖZELKAN EMRE, TAŞDELEN SUAT, BÜLBÜL ALİ, CİVAŞ MELDA
DROUGHT DETERMINATION BY USING LAND SURFACE TEMPERATURE AND NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX
34th International Sysposium on Remote Sensing of Environment, Sydney/AVUSTRALYA, 10 Nisan 2011
ÖZELKAN EMRE, PAPİLA İBRAHİM, UÇA AVCI ZEHRA DAMLA, KARAMAN MUHİTTİN
Spatial REE Geochemical Modeling at Lake Acıgöl, Denizli, Turkey: Analytical Approaches on Spatial Interpolation and Spatial Correlation
World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Geological and Environmental Engineering ICESCC 2014 : International Conference on Earth Science and Climate Change, Cape Town/GÜNEY KORE, Vol. 9, No. 11, 6 Kasım 2014
BUDAKOĞLU MURAT, KARAMAN MUHİTTİN, ABDELNASSER AMR, KUMRAL MUSTAFA
Muhittin Karaman Özet Bildiri
Delineation of Lead-Zinc Deposits in Eastern Taurides Using Remote Sensing Techniques (Havadan – Kayseri)
International Earth Science Colloquium On the Aegean Region 2019, İzmir/TÜRKİYE, 7 Ekim 2019
UYGUR MERVE, KIRIKOĞLU MEHMET SEZAİ, KARAMAN MUHİTTİN, ÇİFTÇİ EMİN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930