ARAMA SONUÇLARI

Toplam 361 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

EVALUATION OF THE HYDRO-METEOROLOGICAL DROUGHT INFLUENCE ON “LAKE AREA BY REMOTE SENSING” Impact of Climate Change on Agriculture
ÇANAKKALE/TÜRKİYE, 2021, s. 19-36, HOLISTENCE PUBLICATIONS
KARAMAN MUHİTTİN, ÖZELKAN EMRE
Muhittin Karaman Bilimsel KitapKitap Bölümü Uzaktan Algılama
Earthquake hazard mapping and analysis by integrating GIS, AHP and TOPSIS for Küçükçekmece region in Turkey
FIG 2018, 6 Mayıs 2018
ERDEN TURAN,NYİMBİLİ PENJANİ HOPKİNS,KARAMAN HİMMET
Himmet Karaman Tam metin bildiri
Modeling the Deformations of Ataturk Dam by Using GIS
MESAEP - Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection, 4 Ekim 2017
ÖZBEY VOLKAN,KARAMAN HİMMET,YAVAŞOĞLU HAKAN
Himmet Karaman Özet Bildiri
Credibility Index of the Social media Users to Detect Spatial Outliers
RGS-IBG 2018, Cardiff/İNGİLTERE, 28 Ağustos 2018
GÜLNERMAN AYŞE GİZ,KARAMAN HİMMET,BASİRİ ANAHİD,MARSH STUART
Himmet Karaman Özet Bildiri
Erciyes Üniversitesi'nin müzik eğitimine bakış açısı
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, 1993
SAFİZER KARAMAN
Göktan Ay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Esnek eklemli manipülatör kontrolü
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
CENK KARAMAN
Sıddık Murat Yeşiloğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Film sesinde Shepard tonu illüzyonu kullanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, 2018
EKİN KARAMAN
Taylan Özdemir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mineralogy and Sulfur Isotope Geochemistry of Bariteed Pb-Zn Mineralization in the Northwest of Çayarası
9th Geochemistry Symposium with International Participation, Aydın/TÜRKİYE, 17 Ekim 2022
YALÇIN CİHAN, KAYA MUSTAFA, ÜNLÜER ALİ TUĞCAN, GÜMÜŞ LOKMAN, ÖZTÜRK SERCAN, KARAMAN MUHİTTİN, KUMRAL MUSTAFA
Muhittin Karaman Özet Bildiri
Phytoplankton species and distribution patterns of hypersaline Lake Acıgöl, Denizli
Biosignatures across space and time, Bergen/NORVEÇ, 20 Mayıs 2014
BUDAKOĞLU MURAT, KARAMAN MUHİTTİN, KURT HALİL, DÖNER ZEYNEP, KUMRAL MUSTAFA
Muhittin Karaman Özet Bildiri
A COMPARISON OF PIXEL-BASED AND OBJECT-BASED CLASSIFICATION METHODS, A CASE STUDY: ISTANBUL, TURKEY
34th International Sysposium on Remote Sensing of Environment, Sydney/AVUSTRALYA, 10 Nisan 2011
UÇA AVCI ZEHRA DAMLA, KARAMAN MUHİTTİN, ÖZELKAN EMRE, PAPİLA İBRAHİM
Vertical and Horizantal Distribution Patterns of Major and Trace Elements: Surface and Subsurface Sediments of Endhorheic Lake Acigol Basin, Denizli Turkey
World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Geological and Environmental Engineering ICESCC 2014 : International Conference on Earth Science and Climate Change, Cape Town/GÜNEY AFRİKA, Vol. 8, No. 11, 6 Kasım 2014
BUDAKOĞLU MURAT, KARAMAN MUHİTTİN
Muhittin Karaman Özet Bildiri
İlksel Verilere Göre Hasanekevleri (Maden-Elazığ) Civarında Gözlenen Cu-Au-Zn Anomalilerinin Mekansal Dağılımı
2nd. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Bandırma/TÜRKİYE, 2 Mart 2022
YALÇIN CİHAN, KARAMAN MUHİTTİN, KAYA MUSTAFA, KUMRAL MUSTAFA
Muhittin Karaman Özet Bildiri
USING REMOTE SENSING FOR ASSESSING THE IMPACT OF MINING ACTIVITIES IN THE KAZ MOUNTAINS Environment and Ecology in the Mediterranean Region
2012, s. 271-281, Cambridge Scholars Publishing
ÖZELKAN EMRE, KARAMAN MUHİTTİN, UÇA AVCI ZEHRA DAMLA
Muhittin Karaman Bilimsel KitapKitap Bölümü Uzaktan Algılama
Geochemical processes controlling the fluoride concentrations in the groundwater of the Lake Acıgöl Basin (Denizli, Turkey)
EGU General Assembly 2017, VİYANA/AVUSTURYA, 23 Nisan 2017
KARAMAN MUHİTTİN, BUDAKOĞLU MURAT, TAŞDELEN SUAT
Muhittin Karaman Özet Bildiri
Preliminary Findings on Bariteed Lead-Zinc Mineralization in The Northwest Part of The Çayarası (Aladağ Unit)
Uluslararası katılımlı Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu, Niğde/TÜRKİYE, 24 Ekim 2018
GÜMÜŞ LOKMAN, KUMRAL MUSTAFA, YALÇIN CİHAN, KAYA MUSTAFA, ÜNLÜER ALİ TUĞCAN, ÖZTÜRK SERCAN, KARAMAN MUHİTTİN
Muhittin Karaman Özet Bildiri
CHRIS/PROBA Hiperspektral Uydu Görüntüsünden Göl Tuzluluğunun Belirlenmesi
8. Jeokimya Sempozyumu / 8. Geochemistry Symposium, Antalya/TÜRKİYE, 2 Mayıs 2018
KARAMAN MUHİTTİN, TAŞDELEN SUAT, BUDAKOĞLU MURAT
Kargı (Çorum-Türkiye) Doğusunda Yüzeyleyen Metabazitlerin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri
8. Jeokimya Sempozyumu / 8. Geochemistry Symposium, Antalya/TÜRKİYE, 2 Mayıs 2018
KUMRAL MUSTAFA, YALÇIN CİHAN, KAYA MUSTAFA, AYDOĞAN MUSTAFA SELMAN, BUDAKOĞLU MURAT, ÖZTÜRK SERCAN, KARAMAN MUHİTTİN
Muhittin Karaman Özet Bildiri
Rasat Uydu Görüntüleri Kullanarak Gölalanı Belirlenmesi: Atikhisar Barajı Uygulaması
2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, ÇANAKKALE/TÜRKİYE, 11 Ekim 2018
ÖZELKAN EMRE, KARAMAN MUHİTTİN
Gökçedoğan (Kargı-Çorum) Kuzeyindeki Metabazitlerde Gözlenen TiO2 Anomalisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Değerlendirilmesi
8. Jeokimya Sempozyumu / 8. Geochemistry Symposium, Antalya/TÜRKİYE, 2 Mayıs 2018
UYGUR MERVE, YALÇIN CİHAN, KAYA MUSTAFA, KARAMAN MUHİTTİN, KUMRAL MUSTAFA
DETERMINATION OF THE MINERALOGY OF A SHALLOW LAKE BOTTOM BY EO-1 ALI SATELLITE IMAGERY: A CASE STUDY OF LAKE ACIGÖL IN TURKEY
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, ÇANAKKALE/TÜRKİYE, 18 Ekim 2017
KARAMAN MUHİTTİN, BUDAKOĞLU MURAT, TAŞDELEN SUAT

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930