ARAMA SONUÇLARI

Toplam 28 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Potasyum tetraborat tetrahidratın kristalizasyon kinetiği
Fen Bilimleri Enstitüsü, Harran Üniversitesi, 2005
MEHMET GÖÇMEN
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Doğal Zeolitten Kristalizasyon Yoluyla Zeolit A Kaplamaları Hazırlanması
UKMK12 :Onikinci Ulusal Kimya Mühendisliği Konferansı (2016), İzmir/TÜRKİYE, 23 Ağustos 2016
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON
Potasyum mikası ve florapatit içeren islenebilir cam seramiklerin kristalizasyon davranısları ve islenebilirlik özellikleri
XIIth InternationalMetallurgy and Materials Congress
GOLLER G, AKİN I, URGEN M
75 potasyum mikası ve 25 florapatit içeren islenebilir cam seramiklerin kristalizasyon davranısları ve islenebilirlik özellikleri
XIIthInternational Metallurgy and Materials Congress
GÖLLER GÜLTEKİN
Gültekin Göller Tam metin bildiri
CaSO42H2O ve MgSO4 Safsızlıklarının Borik Asitin Endüstriyel Kristalizasyon Prosesine Etkileri
1st INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM (1st IETS), 3 Mayıs 2018
KUTLUAY SİNAN,ŞAHİN ÖMER,CEYHAN AYHAN ABDULLAH
Sinan Kutluay Tam metin bildiri
Boraks dekahidrat?ın kristalizasyon kinetiğine çözeltinin Na2O/B2O3 oranının etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
EMİNE DENİZ ÇOKİÇLİ
Hale Gürbüz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sodyum-potasyum mikası ve florapatit içeren işlenebilir cam seramiklerin kristalizasyon davranışları, işlenebilirlik özellikleri ve biyoaktivite karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
CAN ÇEKLİ
Gültekin Göller Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Potasyum mikası ve kordierit içeren işlenebilir cam seramiklere çekirdeklenme katalisti (TiO2) ilavesinin kristalizasyon davranışı ve elektriksel özellikler üzerindeki etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
BATU ORBAY
Gültekin Göller Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bakır ve stronsiyum katkılı biyoaktif cam numunelerinin kristalizasyon kinetiğinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
VAHİDE HOCAOĞLU
Melek Mümine Erol Taygun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Borik asit ve boraksin kristalizasyon kinetiğinin döner disk yöntemi ile çıkarılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Harran Üniversitesi, 2004
FEVZİ ASLAN
Ömer Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Borik asit ve boraks pentahidrat bileşiklerinin kristalizasyon ile üretim şartlarının CMSMPR sisteminde optimizasyonu ve kekleşmenin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, 2018
SİNAN KUTLUAY
Ömer Şahin Tez Doktora Tamamlandı
Sodyum ve potasyum tetrafloroborat bileşiklerinin üretiminde kristalizasyon şartlarının belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İnönü Üniversitesi, 2019
MEHMET SENA ÇELİK
Ömer Şahin Tez Doktora Tamamlandı
3rd generation cooled disk column crystallizer and a skid mounted unit for eutectic freeze crystallization
16th Int. Symposium on Industrial Crystallization, Dresden/ALMANYA, Vol. 15, 11 Eylül 2005, s. 855-860
GENCELİ FATMA ELİF, TRAMBİTAS DANİELA, GÄRTNER ROBERT S., RODRİGUEZ MARCOS, WİTKAMP GEERTJAN
Application of eutectic freeze crystallization for treating reverse osmosis brine
ECCE9-ECAB2 9th European Congress of Chemical Engineering and 2nd European Congress of Applied Biotechnology, The Hague/HOLLANDA, 22 Nisan 2013, s. 442
SALVADOR COB SARA, GENCELİ GÜNER FATMA ELİF, HOFS BAS, CORNELİSSEN EMİLE R., ZWİJNENBURG A., WİTKAMP GEERTJAN
Crystallization and Characterization of a New Magnesium Sulfate Hydrate MgSO4 11H2O
Crystal Growth & Design, Vol. 7, No. 12, Aralık 2007, s. 2460-2466, ISSN: 1528-7483
GENCELİ GÜNER FATMA ELİF,LUTZ MARTİN,SPEK ANTHONY L,WİTKAMP GEERT JAN
Determination of the Metastable Ice Zone for a Sodium Sulphate System
Chemical Engineering Science, Vol. 77, Temmuz 2012, s. 184-188, ISSN: 00092509
RANDALL DG,NATHOO J,GENCELİ GÜNER FATMA ELİF,KRAMER HJM,WİTKAMP GEERT JAN,LEWİS AE
Desalination of fossil fuel coproduced saline water by eutectic freeze crystallization
ECCE9-ECAB2 9th European Congress of Chemical Engineering and 2nd European Congress of Applied Biotechnology, The Hague/HOLLANDA, 22 Nisan 2013, s. 537
LU XİAOQİAN, DE GRAAFF BART, GENCELİ GÜNER FATMA ELİF, VAN SPRONSEN JAAP, WİTKAMP GEERTJAN
A Novel Scraped Cooled Wall Crystallizer
Chemical Engineering Research and Design, Vol. 88, No. 9, Eylül 2010, s. 1252-1258, ISSN: 02638762
RODRİGUEZ PASCUAL MARCOS,GENCELİ GÜNER FATMA ELİF,TRAMBİTAS DANİELA O,EVERS HANS,VAN SPRONSEN JAAP,WİTKAMP GEERT JAN
Inline determination of supersaturation in Eutectic Freeze Crystallization of MgSO4 12H2O
WASIC-Workshop on Advance in Sensoring in Industrial Crystallization, İstanbul/TÜRKİYE, 18 Haziran 2003, s. 18-25
GENCELİ FATMA ELİF, HİMAWAN CRİSMONO, SECKLER MARCELLO, WİTKAMP GEERTJAN
Eutectic Freeze Crystallization from the Ternary Na2CO3 NaHCO3 H2O System
Chemical Engineering Research and Design, Vol. 88, No. 9, Eylül 2010, s. 1259-1263, ISSN: 02638762
VAN SPRONSEN JAAP,RODRİGUEZ PASCUAL MARCOS,GENCELİ GÜNER FATMA ELİF,TRAMBİTAS DANİELA O,EVERS HANS,WİTKAMP GEERT JAN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930