ARAMA SONUÇLARI

Toplam 20 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Fischer Tropsch sentezi için zeolit destekli demir katalizörlerin geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
BETÜL GÜRÜNLÜ
Hüsnü Atakül Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul kuzeydoğusu (Şile-Ağva arası) volkaniklerinde zeolit oluşumu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
FEYZA KETENCİ
Recep Fahri Esenli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ultrases dalgalarının zeolit A sentezi üzerindeki etkileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
ÖZLEM ANDAÇ
Ayşe Erdem Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Geniş metal destekler üzerinde zeolit kaplamalarının hazırlanması ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
TAYLAN MARAŞ
Ayşe Erdem Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gözenekli destekler üzerinde zeolit kaplamaların hazırlanması ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995
FİLİZ ÖMEROĞLU
Ayşe Erdem Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit-su ikilisini kullanan adsorpsiyon ısı pompalarında ısıve kütle iletimini geliştirmek için yeni bir yaklaşım
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996
MELKON TATLIER
Ayşe Erdem Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit ZSM-S katkılı silikon kauçuk membranlarda N-parafin/i-parafin ayrımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995
NİSO KALAONRA
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit katkılı polimerik gaz ayırma membranlarında taşınım mekanizmalarının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
ÇİĞDEM ATALAY ORAL
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Doktora Tamamlandı
Zeolit A Katkılı silikon kauçuk membranlarla N-parafinli parafin ayrımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995
LORA ŞENORKYAN
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Polimer-zeolit nanokompozit gaz ayırma membranlarında arayüzeyin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
IŞIK AĞIL
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit katkılı poliimid membranlar ile doğalgazın saflaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ENVER ERPEK
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit benzeri metal organik kafes (Rho-ZMOF) sentezi ve CO2/CH4 ayırma amaçlı karışık matrisli membran hazırlamada kullanım potansiyeli
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
GÖZDE IŞILAY ÖZYURT
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Doğal zeolit ve sentetik zeolitin ılık karışım asfalt katkısı olarak kullanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
SELCEN TEMEL
Melek Tüter Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Değişik iyon formlarında zeolit y kaplamalarının hazırlanması ve karakterizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
GÜNCEL CENGİZHAN
Melkon Tatlıer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Metal altlığın ısıtılması yöntemiyle zeolit kaplamaların hazırlanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ELİS YILMAZ
Melkon Tatlıer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Nano boyutlu zeolit A sentezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
AHMET BURAK İLGÜN
Ahmet Sirkecioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sürekli karıştırmalı tank reaktöründe zeolit A sentezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996
AYTÜL KÖYOĞLU
Gülhayat Saygılı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çok Amaçlı Filtrelerde Farklı Zeolit Kullanımları İçin Amonyum ve Askıda Katı Madde Giderimi
itudergisi/e: su kirlenmesi kontrolü, Vol. 18, No. 1, 2008, s. 65 – 73
ALKAS D
Çok Amaçlı Filtrelerde Farklı Zeolit Kullanımları İçin Amonyum ve Askıda Katı Madde Giderimi
itudergisi/e: su kirlenmesi kontrolü, Vol. 18, No. 1, 2008, s. 65 – 73
ALKAS D, BELER BAYKAL B, KINACI C
Çeşitli katyonik yüzey aktif maddelerin klinoptilolit (doğal zeolit) üzerine adsorpsiyon mekanizmalarının incelenmesi ve modifiye klinoptilolit ile sıvılardaki non-iyonik organik kirleticilerin tutulması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000
BAHRİ ERSOY
Mehmet Sabri Çelik Tez Doktora Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930