ARAMA SONUÇLARI

Toplam 70 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Zeolit Tane Büyüklüğünün Zeolit Katkılı Polimerik Membranların Gaz Ayırma Özelliklerine Etkisi
UKMK4: Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliğ Kongresi (2000), İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 1, 4 Eylül 2000, s. 637-642
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON,ERDEM AYŞE,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL
Zeolit Katkılı Polimerik Gaz Ayırma Membranlarında Zeolit/Polimer Arayüzeyinin İncelenmesi
UKMK6: Altıncı Ulusal Kimya mühendisliği Kongresi (2004), İzmir/TÜRKİYE, 7 Eylül 2004
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON,ERDEM AYŞE,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL
Doğal Zeolitten Kristalizasyon Yoluyla Zeolit A Kaplamaları Hazırlanması
UKMK12 :Onikinci Ulusal Kimya Mühendisliği Konferansı (2016), İzmir/TÜRKİYE, 23 Ağustos 2016
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON
Hydrothermal Synthesis of Composite Zeolite a and X Coatings
Aiche Annual Meeting 2016, San Fransisco/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 13 Kasım 2016
ORAL ÇİĞDEM,TATLIER MELKON
Zeolit Katkılı PDMS Membranlarda Moleküler Elek Mekanizmasının Etkinliğinin Belirlenmesi
UKMK3: Üçüncü Ulusal Kimya Kongresi (1998), Erzurum/TÜRKİYE, Vol. 1, 1 Eylül 1998, s. 311-313
ORAL ÇİĞDEM,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL,ERDEM AYŞE,YILMAZ LEVENT
Zeolit Katkılı Polimerik Gaz Ayırma Membranları
UKMK1:Birinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (1994), Ankara/TÜRKİYE, Vol. 1, 13 Eylül 1994, s. 469-481
BÜLBÜL İSMAİL,ORAL ÇİĞDEM,ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL,ERDEM AYŞE
Substrate heating method for coating metal surfaces with high silica zeolites ZSM 5 coatings on stainless steel plates
Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 101, No. 3, 2007, s. 374-380
TATLIER MELKON,DEMİR MESUT,TOKAY BEGÜM,ERDEM AYŞE,KİWİMİNSKER LİOUBOW
Artificial neural network methods guiding the search of new clear solution compositions for preparing zeolite coatings
Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 158, 2005, s. 359-366
TATLIER MELKON,ERDEM AYŞE,ÇIĞIZOĞLU H K
Coatings of Na aluminosilicate zeolites prepared using predictions from an artificial neural network method
Journal of Porous Materials, Vol. 15, No. 4, 2008, s. 389-395
TATLIER MELKON,ÇIĞIZOĞLU K B,ÇIĞIZOĞLU H K,ERDEM AYŞE
Effects of Ultrasound on the Preparation of Zeolite A Coatings
Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 88, No. 1-3, 2006, s. 72-76
ANDAÇ ÖZLEM,TELLİ Ş M,TATLIER MELKON,ERDEM AYŞE
Atık Sulardan Demir İyonlarının Doğal Zeolit ile Uzaklaştırılması
12.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir/TÜRKİYE, 23 Ağustos 2016
ERDÖL AYDIN NALAN,SAYGILI GÜLHAYAT
Nalan Erdöl Aydın Özet Bildiri
Fischer Tropsch sentezi için zeolit destekli demir katalizörlerin geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
BETÜL GÜRÜNLÜ
Hüsnü Atakül Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Gözenekli destekler üzerinde zeolit kaplamaların hazırlanması ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995
FİLİZ ÖMEROĞLU
Ayşe Erdem Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ultrases dalgalarının zeolit A sentezi üzerindeki etkileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
ÖZLEM ANDAÇ
Ayşe Erdem Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit-su ikilisini kullanan adsorpsiyon ısı pompalarında ısıve kütle iletimini geliştirmek için yeni bir yaklaşım
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996
MELKON TATLIER
Ayşe Erdem Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Geniş metal destekler üzerinde zeolit kaplamalarının hazırlanması ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
TAYLAN MARAŞ
Ayşe Erdem Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Metal altlığın ısıtılması yöntemiyle zeolit kaplamaların hazırlanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ELİS YILMAZ
Melkon Tatlıer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul kuzeydoğusu (Şile-Ağva arası) volkaniklerinde zeolit oluşumu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
FEYZA KETENCİ
Recep Fahri Esenli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Doğal zeolit ve sentetik zeolitin ılık karışım asfalt katkısı olarak kullanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
SELCEN TEMEL
Melek Tüter Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit ZSM-S katkılı silikon kauçuk membranlarda N-parafin/i-parafin ayrımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1995
NİSO KALAONRA
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930