ARAMA SONUÇLARI

Toplam 42 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Üç Boyutlu İç Mekân Modelinin Yersel Lazer Tarama Yöntemi İle Elde Edilmesi Örneği
HKMO-Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu, 6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyonkarahisar/TÜRKİYE, 3 Ekim 2012
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri lazer tarama
Mühendislik Yapılarında Deformasyon Ölçmeleri
2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 23 Kasım 2005, s. 64-74
KALKAN YUNUS,ALKAN REHA METİN
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
İkili Yumurta Eğrisi Parametrelerinin Belirlenmesi Hesabı ve Aplikasyonu
6.mühendislik Ölçmeleri sempozyumu, 3 Ekim 2012
KOÇ İBRAHİM,SELBESOĞLU MAHMUT OĞUZ,GÜMÜŞ KUTALMIŞ
Tarihi Davutpaşa Kışlasında Yapısal Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi
6.mühendislik Ölçmeleri sempozyumu, 3 Ekim 2012
HOŞBAŞ RAMAZAN GÜRSEL,ÖCALAN TAYLAN,PIRTI ATINÇ,ATA ERCENK,SELBESOĞLU MAHMUT OĞUZ
Mahmut Oğuz Selbesoğlu Tam metin bildiri
ÇOK BİMLİ İSKANDİL ÖLÇÜMLERİNDE KALİBRASYONUN ETKİSİ
8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, 19 Ekim 2016
ZİREK ERAY,SUNAR AYŞE FİLİZ
Ayşe Filiz Sunar Tam metin bildiri
2005 Mühendislik Ölçmelerinde Presizyonlu Lokal Geoit Modellerinin Önemi ve Türkiye deki Uygulamaları
Bildiriler kitabı, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 23–25 Kasım 2005, İstanbul
EROL B, ÇELİK R N
Rahmi Nurhan Çelik Tam metin bildiri
Burdur Fethiye Fay Zonu Tektonik Hareketlerin GPS ile Belirlenmesi
3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 24 Ekim 2007
ERDOĞAN SAFFET,ŞAHİN MUHAMMED,TARI ERGİN,TÜYSÜZ OKAN,COŞKUN MEHMET ZEKİ,TİRYAKİOĞLU İBRAHİM,YAVAŞOĞLU HAKAN,TAKTAK FATİH,TELLİ ALİ KAZIM,GÜLLÜ MEVLÜT,BAYBURA TAMER,ERDEN TURAN,BİLGİ SERDAR
Hasan Hakan Yavaşoğlu Tam metin bildiri
Heyelanların Jeodezik ve Geoteknik Yöntemlerle İzlenmesi Ambarlı Liman Bölgesinde Bir Uygulama
1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Ekim 2003, s. 91-105
KALKAN YUNUS,ALKAN REHA METİN,BAYKAL ORHAN,YANALAK MUSTAFA,ERDEN TURAN,YILDIRIM HÜSEYİN
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
Düşük Maliyetli OEM Tipi GPS Alıcıları İle Konum Belirleme
3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, 24 Ekim 2007, s. 216-223
ALKAN REHA METİN,SAKA MEHMET HALİS,KALKAN YUNUS
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
Mobil Sistemlerle Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları Mobil Haliç Bilgi Sistemi Örneği
2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 23 Kasım 2005, s. 591-603
ALKAN REHA METİN,KALKAN YUNUS,COŞKUN MEHMET ZEKİ,ERDOĞAN CENGİZ
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
Almanya Karlsruhe Şehrinde bulunan Tarihi Çin Çay Evi Chinese Tea House Binasının Yersel Lazer Tarama Yöntemi ile 3 Boyutlu Dokümantasyonu
6. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 3 Mayıs 2012
KUÇAK RAMAZAN ALPER
Ramazan Alper Kuçak Tam metin bildiri
Üniversite Yerleşkelerinde Wi Fi Erişim Noktaları Kullanılarak Konum Belirleme Çalışması
7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Çorum/TÜRKİYE, 15 Ekim 2014
ALKAN REHA METİN,COŞAR MUSTAFA
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
Kentsel Dönüşümün Uygulama Bölgesi Dinamiklerine ve Taşınmaz Değerine Etkileri
5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Zonguldak/TÜRKİYE, 20 Ekim 2010, s. 297-307
UÇAR CELALETTİN,ALKAN REHA METİN
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
Deformasyon İzleme Teknikleri Atatürk Barajı Örneği
6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYON/TÜRKİYE, 3 Ekim 2012
BİLGİ SERDAR,KALKAN YUNUS
Serdar Bilgi Tam metin bildiri
İHA Görüntülerinden Elde Edilen Obje Özniteliklerinin Doğruluk Değerlendirmesi
8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,, 19 Ekim 2016
ÖZCAN ORKAN,AKAY SEMİH,BİLGİLİOĞLU BURHAN BAHA,MUSAOĞLU NEBİYE
Nebiye Musaoğlu Özet Bildiri
Camilerin Hassas Kıble Tayini İçin Bazı Yöntem Öneriler
8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 19 Ekim 2016
ALKAN REHA METİN,İLÇİ VELİ,OZULU İBRAHİM MURAT,TOMBUŞ FAZLI ENGİN,ŞAHİN MURAT,ARSLAN ERSOY
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
Hidrografik Ölçme Standartlarına Genel Bir Bakış Türkiye İçin Bazı Öneriler
8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 19 Ekim 2016
AYKUT NEDİM ONUR,ALKAN REHA METİN
Reha Metin Alkan Tam metin bildiri
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ CBS ve ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ AHY İLE AFET YÖNETİMİ ODAKLI HARİTA ÜRETİMİ
8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, 19 Ekim 2016
KARAMAN HİMMET,ERDEN TURAN
Turan Erden Tam metin bildiri
GNSS VERİLERİNİN YER BİLİMLERİNDE KULLANIMI ORTA VE BATI ANADOLU ÖRNEĞİ
8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, 19 Ekim 2016
YAVAŞOĞLU HAKAN,ÖZBEY VOLKAN,ALKAN REHA METİN,ERDEN TURAN,ALKAN MEHMET NURULLAH,ALADOĞAN KAYHAN,KÖSE ZAFER
Turan Erden Tam metin bildiri
Mühendislik Ölçmeleri I Kara ve Demir Yollarında Geçki Geometrisi Tasarımı ve Aplikasyonu Cilt II Sayısal Örnekler
İstanbul/TÜRKİYE, 2009, Birsen Basım Yayın
BAYKAL ORHAN,TARI ERGİN,COŞKUN MEHMET ZEKİ
Ergin Tarı Bilimsel Kitap

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930