ARAMA SONUÇLARI

Toplam 72 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kentsel Peyzaj Planlama ve Sürdürülebilirlik
2020, CİNİUS YAYINLARI
MUSAOĞLU NEBİYE
Nebiye Musaoğlu Bilimsel KitapKitap Bölümü
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BİNA İNŞAATLARINDA EVRENSEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Vol. 9, No. 1, Mayıs 2016, s. 161-177, ISSN: 1307-3818
PAMUK RASİME,KURUOĞLU MURAT
Eskişehir Kocakır Ekolojik Yerleşme Birimi Kentsel Tasarım Projesi, Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya: Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler. En İyi Kentsel Uygulamalar (Urban Best Practice Area - UBPA)
Eskişehir Kocakır Ekolojik Yerleşme Birimi Kentsel Tasarım Projesi, “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya: Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler, En İyi Kentsel Uygulamalar (Urban Best Practice Area) Sergisi, 23 Nisan 2016 - 30 Ekim 2016
EXPO 2016- ANTALYA / TÜRKİYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İTÜ
Fatih Terzi Sanatsal Faaliyet SERGİ
Sustainability and Car Passion in Istanbul
Towards Carfree Cities Conference VII, 27 Ağustos 2007
BORA MİNE, BEYAZIT EDA
Döşeme Kaplama Malzemesi Seçim Kriterlerinin Sürdürülebilirlik Yaklaşımı İle İrdelenmesi
1.Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, 28 Mart 2019
ACUN ÖZGÜNLER SEDEN
Seden Acun Özgünler Özet Bildiri
Evrensel Tasarım ve Sürdürülebilirlik Arakesitinde Uluslararası Bir Tasarım Yarışması Örneği: Braun Prize
Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara/TÜRKİYE, 21 Eylül 2016
DOLAP HATİCE KÜBRA, ŞEN SANİYE MELTEM
Hatice Kübra Yıldız Tam metin bildiri
Kültür Varlıklarının Korunmasında Sürdürülebilirlik
4. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları, Tekirdağ/TÜRKİYE, 22 Eylül 2017
MAZLUM DENİZ
Deniz Mazlum Belirtilmemiş
Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik
2017, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Fed.
KADIOĞLU MİKDAT,ÜNAL YURDANUR,İLHAN ASLI,YÜRÜK CEMRE
Yurdanur Ünal Bilimsel Kitap
Sürdürülebilirlik Ekseninde Enerji Politikaları
10. Enerji Sempozyumu, 3 Aralık 2015
AŞICI AHMET ATIL
Ahmet Atıl Aşıcı Tam metin bildiri
Sürdürülebilirlik Bağlamında Eğitimde Bütünleşik Tasarım Yaklaşımı
Ulusal İç Mimarlık Lisasnüstü Eğitimi Kongresi I, 26 Şubat 2015
GÖRGÜL EMİNE,KOÇLAR ORAL GÜL
Gül Koçlar Oral Tam metin bildiri
Türkiye’de İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik
2017, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Fed.
KADIOĞLU MİKDAT,ÜNAL YURDANUR,İLHAN ASLI,YÜRÜK CEMRE
Mikdat Kadıoğlu Bilimsel Kitap
ÇEVİK SİSTEMLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Mühendislik ve Teknoloji Yönetim Zirvesi, 4 Ekim 2018
ÇIRAK KORAY,BOLAT HÜR BERSAM
Hür Bersam Bolat Tam metin bildiri
Kocakır Rezerv Alan Kentsel Tasarım Projesi, Gelecek nesiller için, yeşil bir dünya: biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik ve yeşil şehirler
Antalya EXPO 2016, 1 Nisan 2016 - 1 Ekim 2016
Mustafa Bağrıyanık Sanatsal Faaliyet SERGİ
Döşeme kaplama malzemesi seçiminin sürdürülebilirlik yaklaşımı ile irdelenmesi: İlkokul yapıları örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
CANSU SEZİCİ
Seden Acun Özgünler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Küreselleşme ve neoliberal kentleşmenin çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkisinin kapalı konut siteleri üzerinden incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
AYŞE AKBULUT
Özlem Özçevik Tez Doktora Tamamlandı
Kıyı alanlarının (waterfronts) dönüşümü üzerine bir sürdürülebilirlik analizi: Haydarpaşa örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
FATİH KOCA
Şevkiye Şence Türk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sürdürülebilirlik kapsamında yeşil yapım uygulamaları ve LEED Sertifika Sistemine öneriler
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
HALİL SIRKINTI
Gül Polat Tatar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tersine lojistik ağlarında sürdürülebilirlik yaklaşımına yönelik çok amaçlı bir model önerisi: Elektronik atık sektöründe bir uygulama
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
GÜL TEKİN TEMUR
Hür Bersam Bolat Tez Doktora Tamamlandı
Bina bilgi modelleme ile erken tasarım aşamasında karar verme süreçlerinin sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ÖMER HALİL ÇAVUŞOĞLU
Gülen Çağdaş Tez Doktora Tamamlandı
Dünyada ve Türkiye'de üniversite yerleşkelerinin peyzaj planlama ve tasarımında üniversite başarımı ve sürdürülebilirlik ilişkisinin irdelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
MÜGE ERDOĞAN
Yüksel Demir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930