ARAMA SONUÇLARI

Toplam 83 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Parti Hacmi Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
20. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi (YA/EM 1999), 8 Haziran 1999
SOYER AYBERK,TANYAŞ MEHMET
Ayberk Soyer Tam metin bildiri
Sağlık Sistemlerinde Yatırım Kararlarının Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirmeyle Sınanması
26. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi 2006, 3 Temmuz 2006
CEBİ SELÇUK,KURŞUN BAHADIR SENEM
Senem Kurşun Bahadır Tam metin bildiri
Toplu Taşımacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Modeli
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXVIII Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2008, s. 1
KILIÇASLAN BANU,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Hedef Programalama Modeli İle Farklı Formatlarda Toplanan Müşteri Beklentilerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi
18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 5 Ekim 2017
DEMİRCİ EMRULLAH,KÖSE YILDIZ
Yıldız Köse Özet Bildiri
Binalarda Yaya Sirkülasyonu ve Boşalma Sürecinin Benzetimi
Yöneylem Araştırması XI. Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 1 Eylül 1987, s. 15-26
ÇAĞDAŞ GÜLEN,SAĞLAMER GÜLSÜN
Gülen Çağdaş Tam metin bildiri
Bir KOBİ İçin Basit Bir Üretim Plânlama Yazılımı Milyem
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi’2005, İstanbul/TÜRKİYE, 6 Temmuz 2005, s. 60
BASKAK. MURAT, YAZICI. ERHAN
Murat Baskak Özet Bildiri
Kuruluş Yeri Seçimi ve Yeni Bir Salça Fabrikası İçin Uygulama
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi’06, Kocaeli/TÜRKİYE, 3 Temmuz 2006, s. 318-323
BASKAK. MURAT, TERZİOĞLU. ERGİ
Murat Baskak Tam metin bildiri
Ro-Ro Feribotlarında Makine Dairesi Kaynaklı Yangın Durumlarında Tahliye Sürecinin Yönetimi
37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 5 Temmuz 2017
SARVARI PEIMAN ALIPOUR,ÇEVİKCAN EMRE,ÇELİK METİN,ÜSTÜNDAĞ ALP
Metin Çelik Özet Bildiri
Mekansal Pseudo Panel Veri Yönteminin Hanehalkı İşgücü Mikro Veri Setlerine Uygulanması
18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon/TÜRKİYE, 5 Ekim 2017
GÜRİŞ SELAHATTİN,KAYA GİZEM
Gizem Kaya Aydın Özet Bildiri
Evaluation of a Firm’s Credit Risk Rating: An Analytic Network Process Approach
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XXX Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 30 Haziran 2010, s. 27
GENCER GÖKHAN,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
SUCH-WWW: Tedarik Zinciri Kavramlarını Tanıtmaya Yönelik WWW Tabanlı, Dinamik Etkileşimli, Benzetim Ortamı
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XIX Ulusal Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 25 Haziran 1998, s. 33
DİKER VEDAT,BİLGİÇ TANER,ÜLENGİN FUSUN,TOPCU YUSUF İLKER
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri
Lojistik Yönetimi Yazılımları ve Bir Depo Yönetimi Uygulaması
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi’06, Kocaeli/TÜRKİYE, 3 Temmuz 2006, s. 4-8
BASKAK. MURAT, SAKLIYAN. BAŞAK
Murat Baskak Tam metin bildiri
Çevresel Değişkenliklerin Ölçümü: Yönetimde Sayısal Araştırmalar için Bir Örnek Uygulama
YA/EM’1993 Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 7 Temmuz 1993, s. 118-119
ERKUT MEHMET HALUK,POLAT SEÇKİN,BOZDAĞ CAFER ERHAN,CEYLAN CEMİL,BAYRAKTAR CAHİT ALİ
Cahit Ali Bayraktar Özet Bildiri
Kurumsal Yönetişimin Firma Performansı İle İlişkisi Türkiye de Bir Uygulama
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, 20 Haziran 2012
KADAİFÇİ ARICAN ÇİĞDEM,ASAN UMUT
Umut Asan Özet Bildiri
Endüstriyel Mutfak Gereçleri Üreten Bir Fabrikada İş Yeri Düzenleme Çalışması
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi’2014, BURSA/TÜRKİYE, 25 Haziran 2014, s. 102
BASKAK. MURAT, TANYAŞ. MEHMET
Murat Baskak Özet Bildiri
Sipâriş Tipi Atölyelerde İş Sıralama Problemi İçin Bir Genetik Algoritma Uygulaması
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi’2004, Adana/TÜRKİYE, 16 Haziran 2004, s. 187-189
BASKAK. MURAT, EROL. VURAL
Murat Baskak Tam metin bildiri
Karma Modelli Montaj Hatlarının Dengelenmesinde Öncelik Kurallarının Karşılaştırmalı Performans Analizi
Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi’96, İstanbul/TÜRKİYE, 25 Ekim 1996, s. 389-392
TANYAŞ. MEHMET, BASKAK. MURAT
Murat Baskak Tam metin bildiri
Kitle Kaynak Kavram ve Bir Analizi Borton Story
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 5 Temmuz 2011, s. 78
ÖZTAYŞİ BAŞAR
Başar Öztayşi Özet Bildiri
İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümündeki Dal Seçim Kararlarının Diskriminant Analizi ile İncelenmesi
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi, 20 Haziran 2012
KAYI CEREN BUKET,ASAN UMUT
Umut Asan Özet Bildiri
Sorun Modelleme ve Değerlendirme için Bütünleşik Bir Yaklaşım Önerisi
Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği XIX Ulusal Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 25 Haziran 1998, s. 71
ÜLENGİN FUSUN,TOPCU YUSUF İLKER,ÖNSEL EKİCİ ŞULE
Yusuf İlker Topcu Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930