ARAMA SONUÇLARI

Toplam 90 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Ni Mn bazlı manyetik şekil hafıza alaşımlarının manyetik özellikleri
17. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı
AKSOY S., ACET M.
Seda Aksoy Esinoğlu Davetli konuşmacı
Geomagnetic disturbance effects on satellite attitude estimation
Acta Astronautica, Vol. 180, Ocak 2021, s. 701-712, ISSN: 0094-5765
ÇİLDEN GÜLER DEMET, KAYMAZ ZEREFŞAN, HACIZADE CENGİZ
Magnetotail views at 33r e IMP 8 magnetometer observations
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS, Vol. 99, No. A5, Mayıs 1994, s. 8705-8730
KAYMAZ ZEREFŞAN,SISCOE GEORGE,TSYGANENKO NIKOLAI,LEPPING RONALD
Manyetik Yataklı Güneş Motoru Tasarımı ve Aydınlık Düzeyi Hız Karakteristiğinin Belirlenmesi
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Vol. 4, No. 3, Temmuz 2016, s. 848-861, ISSN: 2148-2446
ALTINTAŞ GÖKHAN, ATALAY AHMET KUBİLAY, KOCABAŞ DERYA AHMET, GÜLBAHÇE MEHMET ONUR
Elektrikli Araçlar İçin Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Değiştirilebilir Manyetik Alan Uygulaması
Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2016
TİRYAKİ HASAN,ÇAĞIŞLAR ALPER SEFA,AKGÜNDOĞDU ABDURRAHİM,KOCAARSLAN İLHAN
İlhan Kocaarslan Özgün Makale
MOLEKÜLER TANI YAKLAŞIMLARINDA NÜKLEİKASİT TESPİT SINIRININ DÜŞÜRÜLMESİ
XXXVII Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 16 Kasım 2016
AKALIN PINAR,KARATAŞ AYTEN
Ni Mn In Nanoparçacık Üretimi ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
Yoğun Madde Fiziği - İzmir Toplantısı, 11 Nisan 2014
AKSOY ESİNOĞLU SEDA
Seda Aksoy Esinoğlu Sözlü Bildiri
Comprehensive Evaluation of Magnetic Particle Imaging (MPI) Scanners for Biomedical Applications
IEEE Access, Vol. 10, Ağustos 2022, ISSN: 2169-3536
IRFAN MUHAMMAD, DOĞAN BİNGÖLBALİ NURCAN
Gravite ve Manyetik Arama Yöntemleri
İstanbul/TÜRKİYE, 2007, Nobel Yayın Dağıtım
MUZAFFER SANVER,İŞSEVEN TURGAY
Turgay İşseven Bilimsel Kitap
Manyetik nanoakışkanların sentezlenmesi ve termofiziksel özelliklerinin belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, 2017
RAHŞAN ÖZBALDAN
Bayram Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Perlit destekli manyetik nanoparçacıklar ile çok bileşenli bir sistemde uçucu organik bileşiklerin dinamik rekabetçi adsorpsiyon davranışının değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2022
RAHİME AÇİN OK
Sinan Kutluay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
TiAlN, AlCrN ve TiSiN Kaplanan 11SMn30/11SMn37 yumuşak manyetik çeliklerinin tribolojik özelliklerinin frenleme performansına etkisi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
YAĞMUR EYYÜPOĞLU
Gültekin Göller Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir manyeto-reolojik damperin manyetik alan simülasyonu, akış analizi ve deneylerle karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2007
ŞEVKİ ÇEŞMECİ
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Manyetik sıvılı bir sönümleyicide akış kanalının performansa etkilerinin sayısal yönteme incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2019
CEREN GENÇ
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Depreme yönelik olarak yarı-aktif kontrollü manyetik damper tasarımı ve uygulaması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2020
MUAZ KEMERLİ
Tahsin Engin Tez Doktora Tamamlandı
İstanbul-Şile kumullarının manyetik ve sedimantolojik analizi: Paleoçevresel çıkarımlar
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
MEDİHA SEYHAN
Cengiz Yıldırım Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Manyetik sıçratma yöntemiyle üretilmiş CRN-BN ince film kaplamaların yapısal ve mekanik özelliklerinin incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
KAAN DEMİRALAY
Muhammet Kürşat Kazmanlı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Demir (Fe) katkılı manyetik jel üretimi ve atık NdFeB esaslı çözeltilerden neodimyum (Nd) geri kazanımı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
EMİRCAN UYSAL
Sebahattin Gürmen Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çok yüzeyli süperiletken ve halbach dizilimli sürekli mıknatıslardan oluşan süperiletken manyetik kaldırma sisteminin donmuş görüntü modeli ile analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
AHMET FURKAN REİSOĞLU
Ahmet Cansız Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Silisyum karbür ince filmlerin reaktif doğru akım manyetik alanda sıçratma yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ERDEM BAŞKURT
Onuralp Yücel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930