ARAMA SONUÇLARI

Toplam 81 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Ni Mn bazlı manyetik şekil hafıza alaşımlarının manyetik özellikleri
17. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı
AKSOY S., ACET M.
Seda Aksoy Esinoğlu Davetli konuşmacı
Manyetik nanopartiküllerin analitik incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
SEMANUR SARIBUĞA
Birsen Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Geomagnetic disturbance effects on satellite attitude estimation
Acta Astronautica, Vol. 180, Ocak 2021, s. 701-712, ISSN: 0094-5765
ÇİLDEN GÜLER DEMET, KAYMAZ ZEREFŞAN, HACIZADE CENGİZ
Magnetotail views at 33r e IMP 8 magnetometer observations
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS, Vol. 99, No. A5, Mayıs 1994, s. 8705-8730
KAYMAZ ZEREFŞAN,SISCOE GEORGE,TSYGANENKO NIKOLAI,LEPPING RONALD
Manyetik Yataklı Güneş Motoru Tasarımı ve Aydınlık Düzeyi Hız Karakteristiğinin Belirlenmesi
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Vol. 4, No. 3, Temmuz 2016, s. 848-861, ISSN: 2148-2446
ALTINTAŞ GÖKHAN, ATALAY AHMET KUBİLAY, KOCABAŞ DERYA AHMET, GÜLBAHÇE MEHMET ONUR
MOLEKÜLER TANI YAKLAŞIMLARINDA NÜKLEİKASİT TESPİT SINIRININ DÜŞÜRÜLMESİ
XXXVII Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 16 Kasım 2016
AKALIN PINAR,KARATAŞ AYTEN
DC Çekme İlkesiyle Çalışan Bir Aktif Manyetik Yatağın Tasarımı ve Benzetimi
Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu
ÜSTÜN ÖZGÜR
Özgür Üstün Tam metin bildiri
Elektrikli Araçlar İçin Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Değiştirilebilir Manyetik Alan Uygulaması
Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2016
TİRYAKİ HASAN,ÇAĞIŞLAR ALPER SEFA,AKGÜNDOĞDU ABDURRAHİM,KOCAARSLAN İLHAN
İlhan Kocaarslan Özgün Makale
Ni Mn In Nanoparçacık Üretimi ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
Yoğun Madde Fiziği - İzmir Toplantısı, 11 Nisan 2014
AKSOY ESİNOĞLU SEDA
Seda Aksoy Esinoğlu Sözlü Bildiri
Gravite ve Manyetik Arama Yöntemleri
İstanbul/TÜRKİYE, 2007, Nobel Yayın Dağıtım
MUZAFFER SANVER,İŞSEVEN TURGAY
Turgay İşseven Bilimsel Kitap
34,5 kV’luk elektrik hatları çevresindeki manyetik alanın hesabı
Emanet 2011 Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, Ekim 2011
GULSEN GUCLU, ADNAN KAYPMAZ, OZCAN KALENDERLI
Rijit katener sisteminin modellenerek yolcu üzerindeki elektrik ve manyetik alan etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
SALİH SARISAKAL
Özcan Kalenderli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Manyetik alanda sıçratma yöntemiyle üretilen Mo2N/Cu ve Mo2N/Sn nanokompozit kaplamaların oksidasyon davranışları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
AHMET FATİH YAYLA
Nuri Solak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
INTERBALL uydusu verileri kullanarak Güneş’xxin manyetik alanının manyetikörtü ve manyetopoz üzerine etkilerinin incelenemesi
AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2005
GÜLRU BABAÇ
Zerefşan Kaymaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Salt manyetik eylemeli uydunun yönelme hareketinin bütünsel ve dayanıklı kontrolü
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
AHMET SOFYALI
Elbrus Jafarov Tez Doktora Tamamlandı
Güneş ve güneş benzeri yıldızlarda manyetik etkinlik çevrimlerinin modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
CAN SAĞIROĞLU
Kazım Yavuz Ekşi Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Manyetik nanoakışkanların sentezlenmesi ve termofiziksel özelliklerinin belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, 2017
RAHŞAN ÖZBALDAN
Bayram Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
TiAlN, AlCrN ve TiSiN Kaplanan 11SMn30/11SMn37 yumuşak manyetik çeliklerinin tribolojik özelliklerinin frenleme performansına etkisi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
YAĞMUR EYYÜPOĞLU
Gültekin Göller Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bir manyeto-reolojik damperin manyetik alan simülasyonu, akış analizi ve deneylerle karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2007
ŞEVKİ ÇEŞMECİ
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Manyetik sıvılı bir sönümleyicide akış kanalının performansa etkilerinin sayısal yönteme incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2019
CEREN GENÇ
Tahsin Engin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930