ARAMA SONUÇLARI

Toplam 87 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Ni Mn bazlı manyetik şekil hafıza alaşımlarının manyetik özellikleri
17. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı
AKSOY S., ACET M.
Seda Aksoy Esinoğlu Davetli konuşmacı
Magnetotail views at 33r e IMP 8 magnetometer observations
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS, Vol. 99, No. A5, Mayıs 1994, s. 8705-8730
KAYMAZ ZEREFŞAN,SISCOE GEORGE,TSYGANENKO NIKOLAI,LEPPING RONALD
Geomagnetic disturbance effects on satellite attitude estimation
Acta Astronautica, Vol. 180, Ocak 2021, s. 701-712, ISSN: 0094-5765
ÇİLDEN GÜLER DEMET, KAYMAZ ZEREFŞAN, HACIZADE CENGİZ
Manyetik Yataklı Güneş Motoru Tasarımı ve Aydınlık Düzeyi Hız Karakteristiğinin Belirlenmesi
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Vol. 4, No. 3, Temmuz 2016, s. 848-861, ISSN: 2148-2446
ALTINTAŞ GÖKHAN, ATALAY AHMET KUBİLAY, KOCABAŞ DERYA AHMET, GÜLBAHÇE MEHMET ONUR
Comprehensive Evaluation of Magnetic Particle Imaging (MPI) Scanners for Biomedical Applications
IEEE Access, Vol. 10, Ağustos 2022, ISSN: 2169-3536
IRFAN MUHAMMAD, DOĞAN BİNGÖLBALİ NURCAN
Gravite ve Manyetik Arama Yöntemleri
İstanbul/TÜRKİYE, 2007, Nobel Yayın Dağıtım
MUZAFFER SANVER,İŞSEVEN TURGAY
Turgay İşseven Bilimsel Kitap
Ni Mn In Nanoparçacık Üretimi ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
Yoğun Madde Fiziği - İzmir Toplantısı, 11 Nisan 2014
AKSOY ESİNOĞLU SEDA
Seda Aksoy Esinoğlu Sözlü Bildiri
MOLEKÜLER TANI YAKLAŞIMLARINDA NÜKLEİKASİT TESPİT SINIRININ DÜŞÜRÜLMESİ
XXXVII Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 16 Kasım 2016
AKALIN PINAR,KARATAŞ AYTEN
Elektrikli Araçlar İçin Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Değiştirilebilir Manyetik Alan Uygulaması
Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2016
TİRYAKİ HASAN,ÇAĞIŞLAR ALPER SEFA,AKGÜNDOĞDU ABDURRAHİM,KOCAARSLAN İLHAN
İlhan Kocaarslan Özgün Makale
Soğukta saklama sırasındada manyetik alan uygulamasının dilim salam üzerinde etkilerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
DÖNAY UYSAL
Neşe Şahin Yeşilçubuk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Manyetik alanda sıçratma yöntemiyle üretilen Mo2N/Cu ve Mo2N/Sn nanokompozit kaplamaların oksidasyon davranışları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
AHMET FATİH YAYLA
Nuri Solak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Silisyum karbonitrür ince filmlerin reaktif doğru akım manyetik alanda sıçratma yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
OKAN AĞIRSEVEN
Onuralp Yücel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
D.A. manyetik alanda sıçratma yöntemi ile tungsten karbür ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
CEREN BEGÜM
Onuralp Yücel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tungsten karbonitrür (WCN) ince filmlerin reaktif doğru akım manyetik alanda sıçratma yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
ERŞAT ÇAYAN
Onuralp Yücel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Silisyum karbür ince filmlerin reaktif doğru akım manyetik alanda sıçratma yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ERDEM BAŞKURT
Onuralp Yücel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Perlit destekli manyetik nanoparçacıklar ile çok bileşenli bir sistemde uçucu organik bileşiklerin dinamik rekabetçi adsorpsiyon davranışının değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2022
RAHİME AÇİN OK
Sinan Kutluay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Manyetik alanın kısmi boşalmaya etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
UĞUR AKTEPE
Şükran Emel Önal Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dizel solenoid valf enjektörlerde manyetik alan kuvvet ölçümü test düzeneği tasarımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ZEYNEP ŞERAN YARCAN
Ali Fuat Ergenç Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul-Şile kumullarının manyetik ve sedimantolojik analizi: Paleoçevresel çıkarımlar
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
MEDİHA SEYHAN
Cengiz Yıldırım Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Topolojik yalıtkanların ve topolojik süperiletkenlerin manyetik özelliklerinin taramalı uç mikroskopları (TUM) teknikleri ile araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
KÜBRA ÇELİK
Hakan Özgür Özer Tez Doktora Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930