ARAMA SONUÇLARI

Toplam 24 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Elazığ Hazar Gölü Altındaki Batık Yerleşimlere Ait Seramiklerin Petrografik İncelemeleri
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25 Mayıs 2009
ÖZKAN AYGÜN ÇİĞDEM,KADIOĞLU YUSUF KAĞAN,AKYOL ALİ AKIN
Larisa 2016 Çalışmaları
39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22 Mayıs 2017
SANER NEJAT TURGUT
Nejat Turgut Saner Tam metin bildiri
Holosen İklim Modellemesi
APAD 2021. Tarihöncesinde Yerleşiklik, İstanbul/TÜRKİYE, 13 Mart 2021
ARIKAN BÜLENT
Bülent Arıkan Özet Bildiri Arkeometri
Erken ve Orta Holosen Dönemlerinde (kal. G.Ö. 12.000-2600) İç ve Güneybatı Anadolu’daki İklim Değişiklikleri ve Bunların Arkeolojik Yerleşme Sistemlerine Etkisi
40. Uluslararası Kazı Arkeometri ve Yüzey Araştırması Sempozyumu, 6 Mayıs 2018
ARIKAN BÜLENT
Bülent Arıkan Özet Bildiri
İlk Tunç Çağı I Evresinde MÖ 3000 2750 Arslantepe Höyüğü Sosyo ekolojik Etmen temelli Modelleme Uygulamaları Toprak Kullanımı ve Çevresel Değişimlere İlişkin İlk Sonuçlar
38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne/TÜRKİYE, 23 Mayıs 2016
ARIKAN BÜLENT
Holosen Süresince Anadolu da Makrofisikzel İklim Stokastik Toprak Kullanım Modellemelerine Örnekler ve Arkeolojik Yerleşme Örgüsüne Yeni Bir Bakış
37. Uluslararası Kazı ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2015
ARIKAN BÜLENT
Bülent Arıkan Özet Bildiri
An Assessment of Long-Term Climate Dynamics across Anatolia Based on the Results of Macrophysical Climate Modeling
15th International Anamed Symposium. Winds of Change, İstanbul/TÜRKİYE, 29 Nisan 2021
ARIKAN BÜLENT
Bülent Arıkan Özet Bildiri Arkeometri
Modeling the Landscape Evolution and Land-use in Early Bronze Age at Hacılar, in SW Anatolia
27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Kiel/ALMANYA, 9 Eylül 2021
ARIKAN BÜLENT, ÖZDOĞRU İNCİ NURGÜL
Bülent Arıkan Özet Bildiri Arkeometri
2016 Yılı Delice Vadisi (Çorum) Jeoloji, Arkeoloji ve Tarih Öncesi Madencilik Yüzey Araştırması
39. Arkeoloji ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa/TÜRKİYE, 22 Mayıs 2017
ARIKAN BÜLENT
Bülent Arıkan Tam metin bildiri
Agent-based Land-use Modeling of Early Bronze Age Agropastoralism and Its Environmental Impacts in Different Regions of Anatolia
6th Landscape Archaeology Conference, Barselona/İSPANYA, 9 Haziran 2021
ARIKAN BÜLENT
Bülent Arıkan Özet Bildiri Arkeometri
STUDIES ON SETTLEMENT AND ARCHITECTURE INLARISA PHRIKONIS BURUNCUK 2010 14
T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIKÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ37. ULUSLAR ARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, 11 Mayıs 2015
SANER NEJAT TURGUT
Nejat Turgut Saner Tam metin bildiri
Larisa Buruncuk Antik Kentinde Taş Ocakları ve Taş İşleme Teknikleri Üzerine Gözlemler
IV. ODTÜ ARKEOMETRİ ÇALIŞTAYI: Türkiye Arkeolojisinde Taş, ANKARA/TÜRKİYE, 7 Mayıs 2015
SANER NEJAT TURGUT,MATER GİZEM
Nejat Turgut Saner Özet Bildiri
STUDIES ON SETTLEMENT AND ARCHITECTURE IN LARISA PHRIKONIS BURUNCUK 2010 14
T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIKÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ37. ULUSLAR ARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, Erzurum/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2015
SANER NEJAT TURGUT
Nejat Turgut Saner Tam metin bildiri
Larisa da Buruncuk Ocaklar ve Taş İşçiliği Üzerine Gözlemler
IV. ODTÜ ARKEOMETRİ ÇALIŞTAYI. TÜRKİYE ARKEOLOJİSİ'NDE TAŞ: ARKEOLOJİK VE ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR, 7 Mayıs 2015
MATER GİZEM,SANER NEJAT TURGUT
Nejat Turgut Saner Tam metin bildiri
Ayatekla (Meryemlik) Ören Yeri Yüzey Araştırma ve Belgeleme Çalışması, 2016
39. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa/TÜRKİYE, 22 Mayıs 2017
ALMAÇ UMUT,GÜLER AYŞE CEREN,SOLMAZ ŞAKAR FUNDA
Umut Almaç Tam metin bildiri
Mersin, Silifke, Ayatekla (Meryemlik) Ören Yeri Yüzey Araştırma ve Belgeleme Çalışması, 2014
37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Vol. 2, 11 Mayıs 2015, s. 289-300, ISSN: 1017-7663
ALMAÇ UMUT
Umut Almaç Tam metin bildiri
Ayatekla (Meryemlik) Yüzey Araştırması, 2018
41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır/TÜRKİYE, Vol. 3, No. 41, 17 Haziran 2019, s. 137-149, ISSN: 2667-8837
ALMAÇ UMUT, ÖZÜGÜL AYŞİN, SEMİZ NİSA
Umut Almaç Tam metin bildiri Mimari Belgeleme
Ayatekla (Meryemlik) Ören Yeri Yüzey Araştırma ve Belgeleme Çalışması, 2016
39. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa/TÜRKİYE, 22 Mayıs 2017
ALMAÇ UMUT,GÜLER AYŞE CEREN,SOLMAZ ŞAKAR FUNDA
Umut Almaç Tam metin bildiri
Kerkenes 2016
39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa/TÜRKİYE, 22 Mayıs 2017
BRANTİNG SCOTT,BALTALI TIRPAN SEVİL HATİCE,LEHNER JOSEPH W,ÖZARSLAN YASEMİN,LANGİS BARSETTİ DOMİNQUE,YÖNEY NİLÜFER,JAMES MARTSON,GRAFF SUSAN,PROCTOR LUCAS,PAULSEN PAİGE,ASILİSKENDER BURAK
Sevil Hatice Baltalı Tırpan Tam metin bildiri
VI Arkeometri Sonuçları Toplantısı
Osmanlı Mimarisinde Kullanılan Demir Ögelerinin Üretim Teknolojisi, İstanbul/TÜRKİYE, Haziran 1990, s. 109-125
TANYELİ GÜLSÜM,GEÇKİNLİ EMEL,ATA ALİ
Gülsüm Tanyeli Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930