ARAMA SONUÇLARI

Toplam 24 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Ore Mineralogy of High Sulfidation Çorak-Taç Epimesothermal Gold Deposit (Yusufeli-Artvin-Turkey)
14th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM 2019), 23 Eylül 2019
DİARRA KALİLOU ADAMA,SANĞU ERCAN,ÇİFTÇİ EMİN
Artvin Yöresi Oksitli Cevherden Altının Flotasyon ile 518Zenginleştirilme Olanaklarının Araştırılması
YER 2018, iSTANBUL/TÜRKİYE, 11 Haziran 2018
TUNÇ MELİKE,ACARKAN NEŞET,TANISALI ESRA
Esra Baştürkcü Tam metin bildiri
Artvin-Şavşat ilçesi kadın giysileri incelenmesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1998
UĞUR URAL
Göktan Ay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Başköy (Murgul-Artvin) cevher oluşumunun mineralojik ve jeokimyasal araştırması
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
KAMAL BAKOUR
Emin Çiftçi Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mineral alteration mapping using landsat 8 data: The case study of Yusufeli region, Artvin, Turkey
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MUHAMMAD ARIEF AKBAR
Emin Çiftçi Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
ARSENİĞİN DOĞAL ORTAMLARDA UZUN SÜRELİ DAVRANIŞI CERATTEPE CU-AU YATAĞI ÖRNEĞİ, ARTVİN, KD TÜRKİYE
İBRAHİM AKPINAR
Emin Çiftçi Tez Doktora Tamamlandı
Yöresel mimarinin ve kırsal dokunun korunması: Artvin Şavşat Balıklı Mahallesi örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ELİF AYDEMİR
Sakine Yıldız Salman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Şiddetli yağışların karadeniz yüzey sıcaklığına duyarlılığının Artvin/Hopa seli özelinde topluluk simülasyonları üretilerek incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ONUR HAKAN DOĞAN
Barış Önol Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fabrication of nanostructured samples for the investigation of near field radiation transfer
Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012
ZAFER ARTVİN
Hanife Tuba Okutucu Özyurt Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Artvin ili polimetalik maden sahaları örneğinde asit maden drenajı oluşumunu ve çevresel etkilerini kontrol eden jeokimyasal süreçler
Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi, 2017
AYDA DOĞRUL DEMİRAY
İrfan Yolcubal Tez Doktora Tamamlandı
Near field radiative heat transfer measurements between parallel plates
7th International Symposium on Radiative Transfer (RAD 13), 2 Haziran 2013
WEBB KURT D,ARTVIN ZAFER,KHOSROSHAHİ FARHAD KAZEMİ,ERTÜRK HAKAN,OKUTUCU ÖZYURT HANİFE TUBA,MENGÜÇ MUSTAFA PINAR
Murgul Artvin Madencilik Faaliyetlerinin yüzey Sularına Etkisi
2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 4 Aralık 2013
DOĞRUL DEMİRAY AYDA, YOLCUBAL İRFAN, ÇİFTÇİ EMİN, SANĞU ERCAN
Artvin İli Polimetalik Maden Sahalarında (Murgul ve Kuvarshan)Asit Maden Drenajı Oluşumunu ve Çevresel Etkilerini Kontrol EdenJeokimyasal Süreçler
Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak 2019, s. 93-94
YOLCUBAL İRFAN,DOĞRUL DEMİRAY AYDA,ÇİFTÇİ EMİN
İrfan Yolcubal Özet Bildiri
Heavy Precipitation Sensitivity of Sea Surface Temperature over the Eastern Blacksea Region: Ensemble Simulations of Hopa / Artvin Case
ATMOS2019, 23 Ekim 2019
DOĞAN ONUR HAKAN,ÖNOL BARIŞ,TURUNÇOĞLU UFUK UTKU,KAHRAMAN ABDULLAH
Barış Önol Tam metin bildiri
THE SENSITIVITY OF WRF-ARW PARAMETERIZATIONS AND INITIALIZATIONS ON HEAVY PRECIPITATION PREDICTION: HOPA-ARTVIN CASE, AUGUST 2015
ATMOS2017, 1 Kasım 2017
DOĞAN ONUR HAKAN,ÖNOL BARIŞ,TURUNÇOĞLU UFUK UTKU,KAHRAMAN ABDULLAH,UYSAL SEZEL KARAYUSUFOĞLU
Barış Önol Tam metin bildiri
Landsat-8 uydu görüntüsüne uygulanan farklı topografik düzeltme yöntemlerinin performanslarının orman alanlarında karşılaştırılması
Artvin Coruh Universitesi Orman Fakultesi Dergisi, Vol. 24, Mayıs 2023, ISSN: 2146-1880
KARAL NESİL GÜL NUR, MUSAOĞLU NEBİYE
Nebiye Musaoğlu Özgün Makale
Ore Mineralogical Study of Cerattepe Au-Cu (±Zn) VMS Deposit (Artvin-Turkey)
14th Internatonal Congress for Appled Mneralogy (ICAM2019), Belgorod/RUSYA FEDERASYONU, 23 Eylül 2019, ISSN: 2524-342X ISSN 2524-3438
AKPINAR İBRAHİM, ÇİFTÇİ EMİN
Emin Çiftçi Tam metin bildiri
Ore Mineralogy of High Sulfidation Çorak-Taç Epimesothermal Gold Deposit (Yusufeli-Artvin-Turkey)
14th Internatonal Congress for Appled Mneralogy (ICAM2019), Belgorod/RUSYA FEDERASYONU, 23 Eylül 2019, ISSN: 2524-342X ISSN 2524-3438
DİARRA KALİLOU, SANĞU ERCAN, ÇİFTÇİ EMİN
Emin Çiftçi Tam metin bildiri
Mineral Paragenesis and Fluid Inclusion Characteristics of Cerattepe VMS deposits (Artvin-Turkey)
Uluslararası katılımlı VIII. Jeokimya Sempozyumu, Antalya-Manavgat/TÜRKİYE, 2 Mayıs 2018, s. 160-161
AKPINAR İBRAHİM,ÇİFTÇİ EMİN,DEMİR YILMAZ
Emin Çiftçi Özet Bildiri
Artvin İli Polimetalik Maden Sahalarında (Murgul ve Kuvarshan)Asit Maden Drenajı Oluşumunu ve Çevresel Etkilerini Kontrol EdenJeokimyasal Süreçler
Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak 2019, s. 93-94
YOLCUBAL İRFAN,DOĞRUL DEMİRAY AYDA,ÇİFTÇİ EMİN
Emin Çiftçi Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930