ARAMA SONUÇLARI

Toplam 29 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Ore Mineralogy of High Sulfidation Çorak-Taç Epimesothermal Gold Deposit (Yusufeli-Artvin-Turkey)
14th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM 2019), 23 Eylül 2019
DİARRA KALİLOU ADAMA,SANĞU ERCAN,ÇİFTÇİ EMİN
İklim değişikliği ve Kuraklık
Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Water Management, Dams and Energy Symposium, Artvin/TÜRKİYE, 23 Aralık 2022
DABANLI İSMAİL
İsmail Dabanlı Özet Bildiri
Artvin Yöresi Oksitli Cevherden Altının Flotasyon ile 518Zenginleştirilme Olanaklarının Araştırılması
YER 2018, iSTANBUL/TÜRKİYE, 11 Haziran 2018
TUNÇ MELİKE,ACARKAN NEŞET,TANISALI ESRA
Esra Baştürkcü Tam metin bildiri
ARSENİĞİN DOĞAL ORTAMLARDA UZUN SÜRELİ DAVRANIŞI CERATTEPE CU-AU YATAĞI ÖRNEĞİ, ARTVİN, KD TÜRKİYE
İBRAHİM AKPINAR
Emin Çiftçi Tez Doktora Tamamlandı
Mineral alteration mapping using landsat 8 data: The case study of Yusufeli region, Artvin, Turkey
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MUHAMMAD ARIEF AKBAR
Emin Çiftçi Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Artvin ili polimetalik maden sahaları örneğinde asit maden drenajı oluşumunu ve çevresel etkilerini kontrol eden jeokimyasal süreçler
Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi, 2017
AYDA DOĞRUL DEMİRAY
İrfan Yolcubal Tez Doktora Tamamlandı
Başköy (Murgul-Artvin) cevher oluşumunun mineralojik ve jeokimyasal araştırması
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
KAMAL BAKOUR
Emin Çiftçi Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Şiddetli yağışların karadeniz yüzey sıcaklığına duyarlılığının Artvin/Hopa seli özelinde topluluk simülasyonları üretilerek incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ONUR HAKAN DOĞAN
Barış Önol Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yöresel mimarinin ve kırsal dokunun korunması: Artvin Şavşat Balıklı Mahallesi örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ELİF AYDEMİR
Sakine Yıldız Salman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fabrication of nanostructured samples for the investigation of near field radiation transfer
Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2012
ZAFER ARTVİN
Hanife Tuba Okutucu Özyurt Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Near field radiative heat transfer measurements between parallel plates
7th International Symposium on Radiative Transfer (RAD 13), 2 Haziran 2013
WEBB KURT D,ARTVIN ZAFER,KHOSROSHAHİ FARHAD KAZEMİ,ERTÜRK HAKAN,OKUTUCU ÖZYURT HANİFE TUBA,MENGÜÇ MUSTAFA PINAR
Heavy Precipitation Sensitivity of Sea Surface Temperature over the Eastern Blacksea Region: Ensemble Simulations of Hopa / Artvin Case
ATMOS2019, 23 Ekim 2019
DOĞAN ONUR HAKAN,ÖNOL BARIŞ,TURUNÇOĞLU UFUK UTKU,KAHRAMAN ABDULLAH
Barış Önol Tam metin bildiri
THE SENSITIVITY OF WRF-ARW PARAMETERIZATIONS AND INITIALIZATIONS ON HEAVY PRECIPITATION PREDICTION: HOPA-ARTVIN CASE, AUGUST 2015
ATMOS2017, 1 Kasım 2017
DOĞAN ONUR HAKAN,ÖNOL BARIŞ,TURUNÇOĞLU UFUK UTKU,KAHRAMAN ABDULLAH,UYSAL SEZEL KARAYUSUFOĞLU
Barış Önol Tam metin bildiri
Çınarcık Baraj Havzası'nda Bulunan Karstik Kaynak Sularının Köken, Beslenim Ve Dolaşım Karakteristiklerinin Çevresel İzotop Verileri İle Değerlendirilmesi
6. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, Artvin/TÜRKİYE, 9 Ekim 2023, s. 163-173
ŞENER AHMET, YOLCUBAL İRFAN, SANĞU ERCAN, BEŞİKTAŞ MEHMET, GÜNEŞ KEMAL
İrfan Yolcubal Tam metin bildiri
Murgul Artvin Madencilik Faaliyetlerinin yüzey Sularına Etkisi
2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 4 Aralık 2013
DOĞRUL DEMİRAY AYDA, YOLCUBAL İRFAN, ÇİFTÇİ EMİN, SANĞU ERCAN
Role of Secondary Sulfate Minerals on Metal Recycling in an Abandoned Copper Deposit: Kuvarshan (Artvin), Northeastern Turkey
Springer Science and Business Media LLC, Vol. 42, Ocak 2023, ISSN: 1025-9112
YOLCUBAL İRFAN, DEMİRAY AYDA DOĞRUL, ÇİFTÇİ EMİN, SANĞU ERCAN
Emin Çiftçi Özgün Makale
Role of Secondary Sulfate Minerals on Metal Recycling in an Abandoned Copper Deposit: Kuvarshan (Artvin), Northeastern Turkey
MINE WATER AND THE ENVIRONMENT, Vol. 42, Ocak 2023, s. 560-577, ISSN: 1025-9112
YOLCUBAL İRFAN, DOĞRUL DEMİRAY AYDA, ÇİFTÇİ EMİN, SANĞU ERCAN
Çıldır Gölü Havzasında Çatlaklı Volkanik Kaya Akiferinden Boşalan İçme Suyu Kaynaklarının Köken, Beslenim Ve Dolaşım Karakteristiklerinin Çevresel İzotop Verileri İle Değerlendirilmesi.
6. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, Artvin/TÜRKİYE, 9 Ekim 2023, s. 175-183
MOHAMMADİ SİMOZAR, YOLCUBAL İRFAN, ŞENER AHMET, SANĞU ERCAN, GÜNEŞ KEMAL, BEŞİKTAŞ MEHMET
İrfan Yolcubal Tam metin bildiri
Antalya Havzası Yeraltısularının ve Yağışların İzotop Jeokimyasının Değerlendirilmesi.
6. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, Artvin/TÜRKİYE, 9 Ekim 2023, s. 185-215
YOLCUBAL İRFAN, ŞENER AHMET, KIRMIZITAŞ HASAN, ANIL FEYZA, BOZKURT OKAN ÇAĞRI, TOKLU MERT, ÖZSAYIN SERMİN, TURABİK ATİLLA, ULAŞTI ÖZGE, ERKAN OSMAN, YAYKIN UĞUR, AKOĞLANOĞLU AYŞE
İrfan Yolcubal Tam metin bildiri
Landsat-8 uydu görüntüsüne uygulanan farklı topografik düzeltme yöntemlerinin performanslarının orman alanlarında karşılaştırılması
Artvin Coruh Universitesi Orman Fakultesi Dergisi, Vol. 24, Mayıs 2023, ISSN: 2146-1880
KARAL NESİL GÜL NUR, MUSAOĞLU NEBİYE
Nebiye Musaoğlu Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930