ARAMA SONUÇLARI

Toplam 46 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İstanbul ve Marmara Bölgesi nde Mekansal Planlama Deneyimleri ve Çıkarılan Dersler
13. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, 11 Mart 2010
AKIN ULAŞ, ATAOĞLU BURCU, KARATAY EVREN FUNDA, İMREK ÖZGEKISAR KORAMAZ ELİFÖZALP SEÇİL
Çevre Düzeni Planlarının Uyumlulaştırılması Marmara Örneğinde Bölgesel Çerçeve Oluşturmaya Yönelik Çabalar ve Tartışmalar
12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar,, 25 Ekim 2007
DERİCİOĞLU TAYLAN, KISAR KORAMAZ ELİF, ÖZTURAN ARZU, BAŞARAN UYSAL ARZU
Planlama Sistemlerinde Hibritleşme ve Plan Değişikliğine Yaklaşımları
18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, İSTANBUL/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018
KILINÇ NUMAN,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Tam metin bildiri
Planlama Sistemlerinde Hibritleşme ve Plan Değişikliğine Yaklaşımları
18. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, İSTANBUL/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018
KILINÇ NUMAN,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Numan Kılınç Tam metin bildiri
Yeni Bölgecilik Anlayışı Çerçevesinde İletişimsel Planlama Pratiğinin İrdelenmesi Hatay Örneği
15. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Trabzon/TÜRKİYE, 3 Aralık 2015
KARABULUT NAİL GÖKHAN,GEZİCİ KORTEN EMİNE FERHAN
Nail Gökhan Karabulut Tam metin bildiri
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, 26 Ekim 2016
TUPOB TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
Hasan Serdar Kaya Sanatsal Faaliyet SERGİ
Türkiye’de Sosyal Yardımların Bölgesel Etkinlik Analizi: 2005-2015 Dönemi
18.Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 10 Mayıs 2018
SELİM RAZİYE,KÜÇÜKÇİFÇİ SUAT
Raziye Selim Özet Bildiri
Türkiye'nin Eko-verimlilik Performansının Ölçülmesi
15. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, 3 Aralık 2016
İLHAN CANSU,BAYCAN TÜZİN
Tüzin Baycan Tam metin bildiri
Türkiye’de Sosyal Yardımların Bölgesel Etkinlik Analizi: 2005-2015 Dönemi
18.Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 10 Mayıs 2018
SELİM RAZİYE,KÜÇÜKÇİFÇİ SUAT
Suat Küçükçifçi Özet Bildiri
İSTANBUL BULUŞMALARI "2000`li Yıllarda İstanbul`da Birlikte Yaşam"
İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taşkışla Binası Nezih Eldem Konferans Salonu, 17 Nisan 2015
Ebru Kurt Özman Sanatsal Faaliyet Diğer
Bölge planlama politikaları ve bir araç olarak kalkınma ajansları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
DİLCU GÖNÜL
Gülden Erkut Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Katılımlı Bir Mekânsal Planlama Süreci Bursa 1 100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
İstanbul: 14. Bölge Bilimi ve Planlama Konferansı., 18 Aralık 2014
OCAKÇI MEHMET,TÜRKOĞLU HANDAN
Mehmet Ocakçı Tam metin bildiri
Türkiyede şehir ve bölge planlama eğitimi ve ulusal akreditasyon modeli önerisi
Türkiye Planlama Okulları Birliği 3. Koordinasyon Toplantısı, No. Proceedings, 2 Temmuz 2007, s. 77-101
ZEREN GÜLERSOY NURAN,KUNDAK SEDA,GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Tam metin bildiri
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması
Türkiye Planlama Okulları Birliği-Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, 12 Eylül 2014
ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
Fatih Terzi Sanatsal Faaliyet Diğer
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Yapısı ve Yetkilerinin Yargı Kararları Çerçevesinde İncelenmesi
17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12 Ekim 2017
KURT EBRU,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Özet Bildiri
Türkiye de Şehirler Sisteminin Bölgesel Analizi
Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi 14. BölgeBilimi ve Planlama Kongresi, Istanbul/TÜRKİYE, 18 Aralık 2014
ARSLANLI KEREM YAVUZ,DÖKMECİ VEDİA
Kerem Yavuz Arslanlı Tam metin bildiri
Teknoparkların Gelişimi Üzerine bir Araştırma Türkiye Örneği
12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Istanbul/TÜRKİYE, 25 Ekim 2007
GÜLERSOY NURAN ZEREN,AYATAÇ HATİCE,ÖNEM AYŞE BUKET,ARSLANLI KEREM YAVUZ
Kerem Yavuz Arslanlı Tam metin bildiri
Türkiyede şehir ve bölge planlamada ulusal akreditasyon
Türkiye Planlama Okulları Birliği 4. Koordinasyon Toplantısı, İstanbul/TÜRKİYE, 2 Temmuz 2008
ZEREN GÜLERSOY NURAN,KUNDAK SEDA,GÜNAY ZEYNEP
Zeynep Günay Tam metin bildiri
YEREL/BÖLGESEL SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ YEREL EKONOMİK GELİŞME FAKTÖRLERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİNİ ETKİLER Mİ?
17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12 Ekim 2017
KURT EBRU,ERKUT GÜLDEN
Gülden Erkut Tam metin bildiri
İstanbul 2050 'Post-Carbon' Kentsel Gelişim Vizyonu ve Yol Haritası
15. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, 3 Aralık 2016
BAYCAN TÜZİN,AYGÜN AYSUN
Tüzin Baycan Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930