ARAMA SONUÇLARI

Toplam 42 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Reşadiye bentonitinden organofilik bentonit sentezi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
ALİCAN VATANSEVER
Ahmet Sirkecioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Element mobility during the formation of the Uzunisa Ordu bentonite NE Turkey and potential applications
Clay Minerals, Vol. 49, No. 5, Aralık 2014, s. 609-633, ISSN: 00098558
ÖZDAMAR ŞENEL,ECE ÖMER IŞIK,BEKTAŞ UZ,BOYLU FERİDUN,ÜNAL ERCAN HATİCE,YANIK GÜRSEL
Production of Ultrapure Bentonite Clays through Centrifugation Techniques
Separation Science and Technology, Vol. 47, No. 6, Mart 2012, s. 842-849, ISSN: 0149-6395
BOYLU FERİDUN,HOJİYEV RUSTAM,ERSEVER GAFURE,ULCAY YUSUF,ÇELİK MEHMET SABRİ
Optimization of foundry sand characteristics of soda activated calcium bentonite
Applied Clay Science, Vol. 52, No. 1-2, Nisan 2011, s. 104-108, ISSN: 01691317
BOYLU FERİDUN
The separation efficiency of Na bentonite by hydrocyclone and characterization of hydrocyclone products
International Journal of Mineral Processing, Vol. 94, No. 3-4, Nisan 2010, s. 196-202, ISSN: 03017516
BOYLU FERİDUN,ÇİNKU KENAN,ESENLİ RECEP FAHRİ,ÇELİK MEHMET SABRİ
Simultaneous purification and modification process for organobentonite production
Applied Clay Science, Vol. 95, Haziran 2014, s. 176-181, ISSN: 01691317
TARSUS ZEYNEP,BOYLU FERİDUN,ÇİNKU KENAN,ESENLİ RECEP FAHRİ,ÇELİK MEHMET SABRİ
Bentonit Katkılı Aljinat Biyobozunur Kompozit Sistemlerinin Elektrokinetik ve Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
14. Ulusal Kil Sempozyumu, 567-575, Trabzon/TÜRKİYE, 5 Ekim 2009, s. 567-575
BENLİ BİRGÜL,BOYLU FERİDUN,SELAMET AYŞENUR,ÇELİK MEHMET SABRİ
Anorganik Tuzların Bentonit Bazlı Sondaj Çamurları Üzerine Etkileri
XIII. Kil Sempozyumu, Isparta/TÜRKİYE, 1 Ağustos 2007, s. 377-395
BOYLU FERİDUN,AZERİ ASLIHAN,ÇİNKU KENAN,ÇELİK MEHMET SABRİ
Bentonit Karakterizasyonuna Bağlı Olarak Döküm Kumu Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
14. Ulusal Kil Sempozyumu, Trabzon/TÜRKİYE, 5 Ekim 2009, s. 259-269
BOYLU FERİDUN,KARATAŞ DENİZ,ÇELİK MEHMET SABRİ
Reşadiye Na Bentonit Numunesinin Hidrosiklon İle Zenginleştirilebilirliği
XIII. Kil Sempozyumu, Isparta/TÜRKİYE, 1 Ağustos 2007, s. 213-227
BOYLU FERİDUN,ÇİNKU KENAN,ÇETİNEL TAN,DEMİRER NESLİHAN,ERKAN İLKER
Dünyadaki Bentonit Üretimi Tüketimi ve Türkiye deki Bentonit Yatakları İle Kullanım Alanlarının İrdelenmesi
VI. Ulusal Kil Sempozyumu, İSTANBUL/TÜRKİYE, 8 Eylül 1993, s. 639-649
ÜNLÜ NECİP,BOZBIYIK ATAKAN,KESTİR ÇAĞATAY,ERUSLU MEHMET NİYAZİ
Necip Ünlü Tam metin bildiri
Al-Bentonit Üretimi ve 75Se Radyoizotopunun Al-Bentonitte Adsorpsiyonu
Marmara Fen Bilimleri Dergisi, Ekim 2015, ISSN: 2536-4782
ORUCOGLU ESRA,HACIYAKUPOĞLU SEVİLAY
Sevilay Hacıyakupoğlu Özgün Makale
Organo Bentonit Üretimi ve Organo Bentonitlerin Kirlilik Giderimi Çalışmalarında Kullanımı
Marmara Fen Bilimleri Dergisi, Temmuz 2015, ISSN: 2636-8277
ORUÇOĞLU ESRA,HACIYAKUPOĞLU SEVİLAY
Sevilay Hacıyakupoğlu Özgün Makale
Farklı bentonit tipleri ile stiren bütil akrilat esaslı nanokompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
ONUR GÜVEN
Mehmet Sabri Çelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Düzenli depolama tesislerinde kullanılmak üzere kum-bentonit karışımlarının kireç ve yüksek fırın cürufu katkısı ile iyileştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
AYŞE NEVA İNCESU
Berrak Teymür Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Değişen oranlarda sodyum kalsiyum bentonitleri içeren döküm kalıp kum karışımlarında optimum bentonit miktarının belirlenmesi ve analizi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
TOLGA ALDOĞAN
Necip Ünlü Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çinkonun bentonit ile adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
EZEL URAZ
Gülhayat Saygılı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Bentonit ve üzüm çekirdeği aktif karbonunun tekli ve çoklu iyon sistemlerindeki adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
NİLAY BAYLAN
Ayşegül Meriçboyu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kuzeybatı Trakya'da (Lalapaşa-Pınarhisar) İslambeyli formasyonu'nun ve bentonit oluşumlarının jeolojisi, mineralojisi, jeokimyası ve teknolojik özellikleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
BALA EKİNCİ ŞANS
Recep Fahri Esenli Tez Doktora Tamamlandı
Edirne-Lalapaşa (KB Trakya) Bölgesinde Eosen-İslambeyli Formasyonunun bentonit Karakterizasyonu
17. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, Muğla/TÜRKİYE, 4 Ekim 2017, s. 160-169, ISSN: 978-605-4397-62-4
EKİNCİ ŞANS BALA,ESENLİ RECEP FAHRİ
Recep Fahri Esenli Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930