ARAMA SONUÇLARI

Toplam 87 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İlkokul, açık ve yeşil alan donatılarının yeterlilik ve erişilebilirlik açısından coğrafi bilgi sistemleri ile incelenmesi: Beşiktaş ve Sarıyer örnekleri
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
GÜLNUR DEMİR
Hayri Hakan Denli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Taşınmaz değer haritalarının coğrafi bilgi sistemleri ile üretilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
MUSTAFA KORAY TORUN
Mustafa Yanalak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mekansal bilgi sistemleri için bulut tabanlı, performanslı, erişilebilirliği yüksek, yeni nesil bir sistem tasarımı, altyapısı ve uygulaması
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
YÜCEL GÜLLÜCE
Rahmi Nurhan Çelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Analitik hiyerarşi yöntemi ve coğrafi bilgi sistemleri ile alternatif katı atık düzenli depolama alanı yer seçimi: İstanbul ili örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
DOĞUŞ GÜLER
Tahsin Yomralıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tedarik zinciri yönetiminde bilgi sistemleri: Havacılık yer hizmetlerinde uçuş zamanlaması için bilgi paylaşım modeli
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Komutanlığı, 2013
MEHMET YÖRÜKOĞLU
Gülgün Kayakutlu Tez Doktora Tamamlandı
İğneada koruma alanının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile zamansal değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
GONCA BOZKAYA
Çiğdem Göksel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Coğrafi bilgi sistemleri destekli taşınmaz değer haritalarının oluşturulması: İstanbul ili, Şişli ilçesi örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
SERAY TİMUR
Çiğdem Göksel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Coğrafi bilgi sistemleri ile İstanbul ili nominal taşınmaz değer haritasının oluşturulması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MUHAMMED OĞUZHAN METE
Tahsin Yomralıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Coğrafi bilgi sistemleri ile Doğu Karadeniz bölgesindeki kanser vakalarının konumsal analizleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2010
HÜSNİYE EBRU ÇOLAK
Tahsin Yomralıoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Doğalgaz iletim hatlarının belirlenmesi için coğrafi bilgi sistemleri ile raster tabanlı dinamik bir modelin geliştirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2009
VOLKAN YILDIRIM
Tahsin Yomralıoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Mobil coğrafi bilgi sistemleri (MCBS): Temel kavramlar ve uygulamalar
Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2005
FATİH DÖNER
Tahsin Yomralıoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İşlemsel bir tasarım modeli olarak yapı bilgi sistemleri
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016
GÖZDE KARTOĞLU
Meryem Birgül Çolakoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul'un uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri entegrasonu ile arazi örtüsünün/arazi kullanımının zamana bağlı değişiminin modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
AYDAN MENDERES
Ahmet Özgür Doğru Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fethiye yerleşim alanı zeminlerinin mühendislik özelliklerinin belirlenmesi ve jeoteknik haritalarının coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak hazırlanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007
ÖZNUR KARACA
Remzi Karagüzel Tez Doktora Tamamlandı
Coğrafi bilgi sistemleri ile karayolu ulaşımı için uygun gürültü perdesi yerinin belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
CİHAN ÖZBEK
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'deki ölüme sebep olan heyelanların coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile değerlendirilmesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2019
SEÇKİN FİDAN
Tolga Görüm Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ulaştırma altyapı bilgi sistemleri: Sarıyer ilçesi için ulaştırma alt yapı bilgi sisteminin oluşturulması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
YAVUZ DELİCE
Murat Ergün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Trakya bölgesi bağ alanlarının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknikleri ile incelenmesi
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
EMRE ÖZELKAN
Elif Sertel Tez Doktora Tamamlandı
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve analitik hiyerarşi yöntemi (AHY) ile üretilen deprem tehlike haritalarının duyarlılık analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
MUSTAFA ALİ GÖKKAYA
Turan Erden Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Coğrafi bilgi sistemleri ile doğal Gaz uygulamaları ve analizi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
ESİN DURAN
Dursun Zafer Şeker Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930