ARAMA SONUÇLARI

Toplam 205 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Bina Enformasyonu Modellemesi (BIM) Tabanlı Bina Yönetmelik Uygunluk Kontrolü Literatürüne Genel Bir Bakış
Tasarım + Kuram, Vol. 14, No. 25, Mayıs 2018, s. 59-77, ISSN: 1302-2636
AYDIN MURAT,YAMAN HAKAN
Bina Yönetmelik Uygunluk Kontrolü Kavramına Yönelik Bir Literatür Taraması
Tasarım + Kuram, Vol. 16, No. 29, Mart 2020, s. 79-97, ISSN: 1302-2636
AYDIN MURAT,YAMAN HAKAN
Belediyelere Yönelik BIM Tabanlı Bina Yönetmelik Uygunluk Kontrolü
İstanbul I. Konut Kurultayı, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Mayıs 2018, s. 242-285
AYDIN MURAT
Isı kayıplarının azaltılmasını hedefleyen bina kabuğunun bina formuna bağlı olarak belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999
AYÇA KUTLU
Gül Koçlar Oral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sıcak kuru iklim bölgelerinde enerji korunumu açısından bina dış kabuğu alternatiflerinin bina formuna bağlı olarak belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
NAİME ALAYBAŞI
Gül Koçlar Oral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin analizi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
AYŞEGÜL ÖZTÜRK
Sermin Onaygil Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye’de Sertifikalı Yeşil Bina Uygulamasının Örnek Bir Bina Üzerinde İrdelenmesi
MİMARLIK FAKÜLTESİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2010
GAMZE TOPÇU
Elçin Filiz Taş Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
BİNA KABUĞUNDAKİ SAYDAM VE OPAK BİLEŞENLERİN ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ANALİZİ
2015
UYGUR KINAY
Yakup Erhan Böke Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Mimari Aydınlatma Sistemlerinin Tasarımı, s: 140-152 Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı: Bina Performansına Yönelik Öncelik ve Hedefler
Ankara/TÜRKİYE, 2016, s. 140-152, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
ŞENER YILMAZ FERİDE
Feride Şener Yılmaz Bilimsel KitapKitap Bölümü
BIM to CAFM An Investigation of Adapting a Building Information Model to a Legacy Computer Aided Facility Management System
CIB W78 26th International Conference on Managing IT in Construction, İstanbul/TÜRKİYE, 1 Ekim 2009
CLAYTON MARK J,ÖZENER OZAN ÖNDER,NOME CARLOS A
Çok Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Bina Çıkarımında Derin Öğrenme ve Çoklu-Çözünürlüklü Bölütleme Kullanılarak Nesne-Tabanlı Entegrasyon
Türkiye Uzaktan Algılama Dergisi, Ocak 2023, ISSN: 2687-4997
ATİK ŞAZİYE ÖZGE
Avrupa Birliği Bina Enerji Performansı Direktifi Bağlamında Üye Ülkelerin Yaklaşık Sıfır Enerjili Bina Yaklaşımları ve Türkiye’de Mevcut Durum Analizi
5. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: Eğitim-Araştırma-Uygulama (EAU), ANKARA/TÜRKİYE, 9 Eylül 2021
SÖNMEZ NURŞEN, MAÇKA KALFA SİBEL
Nurşen Sönmez Tam metin bildiri
Binalarda Bütünleştirme İhtiyacı
Bina Yapımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul/TÜRKİYE, 3 Mayıs 1995, s. 195-208
SERTESER NURİ
Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinin İncelenmesi ve Tasarlanan Ulusal Sertifika Sisteminin Kullanımı: Bir Kampüs Binası ile Vaka Çalışması
İklim Değişikliği ve Çevre, Vol. 4, No. 2, Ocak 2020, s. 32-41, ISSN: 1308-4372
KÖSE MUTLU BÖRTE, ARSLANOĞLU OZAN, GÜNAÇTI BERKAY, SAY BERKAN, ŞAHİN FATİH, YILMAZ CAN, YARDIMCI NESRİN
İklimsel konfor ve enerji ekonomisi açısından ısıtma sisteminin işletme şekline bağlı olarak bina kabuğunun ısıl performansının değerlendirilmesi
Bina Yapımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, İSTANBUL/TÜRKİYE, 3 Mayıs 1995, s. 235-254
MANİOĞLU GÜLTEN
Gülten Manioğlu Tam metin bildiri
19 Yüzyılda Bina İnşaatlarında Kullanılan Çelik Malzeme ve Aletlerin Metalurjisi
3. Demir-Çelik Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, ZONGULDAK/TÜRKİYE, 1 Eylül 2005, s. 19-23
ŞEŞEN MUSTAFA KELAMİ,ARISOY CEVAT FAHİR,BAŞMAN GÖKHAN,ŞEŞEN ERDEM
Bina Yöneliminin Ilıman-Kuru, Sıcak-Kuru Ve Soğuk İklim Tiplerine Göre Taş Bina Kabuğunun Higrotermal Enerji Performansına Etkisi
4. ULUSAL YAPI FİZİĞİ VE ÇEVRE KONTROLÜ KONGRESİ, istanbul/TÜRKİYE, 2 Mayıs 2024, s. 325-337, ISSN: İTÜ Yayınevi. No: 2024.2/30
YILDIZ TUĞBA,TANAÇAN LEYLA
Leyla Tanaçan Tam metin bildiri
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’in Karşılaştırılması
International Engineering and Natural Sciences Conference, 14 Kasım 2018
NEMUTLU OMER FARUK,SARI ALİ
Ali Sarı Tam metin bildiri
Depreme Dayanıklı Bina Tasarımında Aktif Kontrol
III. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı
ALDEMİR ÜNAL, BAKİOĞLU MEHMET
Ünal Aldemir Tam metin bildiri
Depreme Dayanıklı Bina Tasarımında Pasif Kontrol
III. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı
BAKİOĞLU MEHMET, ALDEMİR ÜNAL
Ünal Aldemir Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930