ARAMA SONUÇLARI

Toplam 120 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

CBS-bazlı Nominal Taşınmaz Değerleme Yöntemi ile Kanal İstanbul Projesinin Değer Değişim Etkisinin İncelenmesi
VIII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2022), Ankara/TÜRKİYE, 17 Kasım 2022
DERMAN MİRAÇ TAHA, METE MUHAMMED OĞUZHAN, YOMRALIOĞLU TAHSİN
CBS alanında en iyi eğitmen
Piri Reis Harita Derneği, 2012
From HAZTURK to ERGO Concepts Applications Projects
3rd Annual Ergo Workshop 2015, Athens/YUNANİSTAN, 5 Ekim 2015
KARAMAN HİMMET
Bulut CBS
International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO 2015 Conference, 21 Mayıs 2015, s. 870-880
KAHRAMAN HALİL,AYDINOĞLU ARİF ÇAĞDAŞ,KARAMAN HİMMET
Himmet Karaman Özet Bildiri Bulut CBS
LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMİ İLE İSTANBUL’DA GELECEĞE YÖNELİK KENTSEL GELİŞİM ANALİZİ
5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), ISTANBUL/TÜRKİYE, 14 Ekim 2014
AKIN TANRIÖVER ANIL, BERBEROĞLU SÜHA, SUNAR AYŞE FİLİZ
Ayşe Filiz Sunar Tam metin bildiri
KORUNAN ALANLARIN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ: İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI ÖRNEĞİ
VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), ESKİŞEHİR/TÜRKİYE, 18 Eylül 2018
TOKER MERVE, SUNAR AYŞE FİLİZ
Ayşe Filiz Sunar Tam metin bildiri
YÜZEY SICAKLIĞI VE SPEKTRAL YANMA İNDEKSLERİNİN ORMAN YANGINI ANALİZİNDE KULLANIMI
VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), ESKİŞEHİR/TÜRKİYE, 18 Eylül 2018
ÇOLAK EMRE, SUNAR AYŞE FİLİZ
Ayşe Filiz Sunar Tam metin bildiri
ÇOK ZAMANLI UYDU VERİLERİNİN TARIMSAL HARİTALAMADA KULLANIMI: ALTINOVA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ
5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), ISTANBUL/TÜRKİYE, 14 Ekim 2014
IŞIK MUSTAFA SERKAN, ŞENYILDIZ ZEREN, SUNAR AYŞE FİLİZ
Ayşe Filiz Sunar Tam metin bildiri
ÇOK ZAMANLI UYDU VERİLERİNİN TARIMSAL HARİTALAMADA KULLANIMI: ALTINOVA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ
5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), ISTANBUL/TÜRKİYE, 14 Ekim 2014
IŞIK MUSTAFA SERKAN, ŞENYILDIZ ZEREN, SUNAR AYŞE FİLİZ
Mustafa Serkan Işık Tam metin bildiri
Mağaza Yer Seçimi Optimizasyonu İçin CBS Tabanlı Karar Destek Sistemi
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS), Kayseri/TÜRKİYE, 1 Ekim 2008
BOZKAYA BURCİN, YANIK SEDA
Seda Yanık Özbay Tam metin bildiri
Nesne Tabanlı Arazi Örtüsü / Arazi Kullanımı Değişim Analizi: İstanbul 3. Havalimanı
VII. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu UZAL-CBS 2018, 18 Eylül 2018
UÇA AVCI ZEHRA DAMLA,SUNAR AYŞE FİLİZ
Ayşe Filiz Sunar Tam metin bildiri
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİSİ İLE NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA UYGULAMASINDA MEVSİMSEL KOŞULLARIN ETKİSİ
6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), 5 Ekim 2016
SABUNCU ASLI,UÇA AVCI ZEHRA DAMLA,SUNAR AYŞE FİLİZ
Ayşe Filiz Sunar Tam metin bildiri
Yerşekillerinin CBS ile Belirlenmesinde Deniz SDM Üretimi
Dünya CBS Günü 2016, İstanbul, İstanbul/TÜRKİYE, 24 Kasım 2016
KILIÇ GÜL FATMAGÜL,OCAKOĞLU GÖKAŞAN NESLİHAN,İŞCAN YELİZ,ÖZEL ASIM OĞUZ
3B YÜZ TANIMADA KİLİT NOKTA TEMELLİ ALGORİTMALARIN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ
VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir/TÜRKİYE, 18 Eylül 2018
ATİK MUHAMMED ENES,DURAN ZAİDE,BAYRAM BÜLENT
Muhammed Enes Atik Tam metin bildiri
Yersel Fotogrametrik Yöntem ile Yersel Lazer Taramanın Karşılaştırılması ve Doğruluk Analizi
6. Uzaktan Algılama – CBS Sempozyumu (UZAL – CBS 2016),, 5 Ekim 2016
ATİK MUHAMMED ENES,ÜNLÜER SABRİ,DURAN ZAİDE,ÇELİK MEHMET FURKAN
Zaide Duran Tam metin bildiri
3B YÜZ TANIMADA KİLİT NOKTA TEMELLİ ALGORİTMALARIN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ
VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir/TÜRKİYE, 18 Eylül 2018
ATİK MUHAMMED ENES,DURAN ZAİDE,BAYRAM BÜLENT
Zaide Duran Tam metin bildiri
Planlama Destek Sistemleri Yardımıyla Kentsel Gelişmenin Senaryo Tabanlı Modellenmesi
Dünya CBS Günü, TMMOB-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mekânsal Bilişim ve CBS Komisyonu Etkinliği, İstanbul/TÜRKİYE, 15 Kasım 2011
TERZİ FATİH
Fatih Terzi Özet Bildiri
İnsar Verilerinin Madencilikte Kullanimi
5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), İstanbul/TÜRKİYE, 14 Ekim 2014
SERTABİPOĞLU ZEYNEP,ÖZER ÜMİT,TUNÇDEMİR HAKAN
İnsar Verilerinin Madencilikte Kullanımı
5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014)0, İstanbul/TÜRKİYE, 14 Ekim 2014
SERTABİPOĞLU ZEYNEP,ÖZER ÜMİT,TUNÇDEMİR HAKAN
Hakan Tunçdemir Tam metin bildiri
Lazer Tarayıcı Yardımıyla 3B İç Mekan Modeli Oluşturulması ve CBS Ortamına Aktarılması
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013, Ankara/TÜRKİYE, 11 Kasım 2013
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930