ARAMA SONUÇLARI

Toplam 99 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

CBS alanında en iyi eğitmen
Piri Reis Harita Derneği, 2012
Nesne Tabanlı Arazi Örtüsü / Arazi Kullanımı Değişim Analizi: İstanbul 3. Havalimanı
VII. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu UZAL-CBS 2018, 18 Eylül 2018
UÇA AVCI ZEHRA DAMLA,SUNAR AYŞE FİLİZ
Ayşe Filiz Sunar Tam metin bildiri
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİSİ İLE NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA UYGULAMASINDA MEVSİMSEL KOŞULLARIN ETKİSİ
6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), 5 Ekim 2016
SABUNCU ASLI,UÇA AVCI ZEHRA DAMLA,SUNAR AYŞE FİLİZ
Ayşe Filiz Sunar Tam metin bildiri
Yerşekillerinin CBS ile Belirlenmesinde Deniz SDM Üretimi
Dünya CBS Günü 2016, İstanbul, İstanbul/TÜRKİYE, 24 Kasım 2016
KILIÇ GÜL FATMAGÜL,OCAKOĞLU GÖKAŞAN NESLİHAN,İŞCAN YELİZ,ÖZEL ASIM OĞUZ
Yersel Fotogrametrik Yöntem ile Yersel Lazer Taramanın Karşılaştırılması ve Doğruluk Analizi
6. Uzaktan Algılama – CBS Sempozyumu (UZAL – CBS 2016),, 5 Ekim 2016
ATİK MUHAMMED ENES,ÜNLÜER SABRİ,DURAN ZAİDE,ÇELİK MEHMET FURKAN
Zaide Duran Tam metin bildiri
3B YÜZ TANIMADA KİLİT NOKTA TEMELLİ ALGORİTMALARIN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ
VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir/TÜRKİYE, 18 Eylül 2018
ATİK MUHAMMED ENES,DURAN ZAİDE,BAYRAM BÜLENT
Zaide Duran Tam metin bildiri
3B YÜZ TANIMADA KİLİT NOKTA TEMELLİ ALGORİTMALARIN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ
VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir/TÜRKİYE, 18 Eylül 2018
ATİK MUHAMMED ENES,DURAN ZAİDE,BAYRAM BÜLENT
Muhammed Enes Atik Tam metin bildiri
Mağaza Yer Seçimi Optimizasyonu İçin CBS Tabanlı Karar Destek Sistemi
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS), Kayseri/TÜRKİYE, 1 Ekim 2008
BOZKAYA BURCİN, YANIK SEDA
Seda Yanık Özbay Tam metin bildiri
Bulut CBS
International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO 2015 Conference, 21 Mayıs 2015, s. 870-880
KAHRAMAN HALİL,AYDINOĞLU ARİF ÇAĞDAŞ,KARAMAN HİMMET
Himmet Karaman Özet Bildiri Bulut CBS
From HAZTURK to ERGO Concepts Applications Projects
3rd Annual Ergo Workshop 2015, Athens/YUNANİSTAN, 5 Ekim 2015
KARAMAN HİMMET
İnsar Verilerinin Madencilikte Kullanımı
5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014)0, İstanbul/TÜRKİYE, 14 Ekim 2014
SERTABİPOĞLU ZEYNEP,ÖZER ÜMİT,TUNÇDEMİR HAKAN
Hakan Tunçdemir Tam metin bildiri
İnsar Verilerinin Madencilikte Kullanimi
5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), İstanbul/TÜRKİYE, 14 Ekim 2014
SERTABİPOĞLU ZEYNEP,ÖZER ÜMİT,TUNÇDEMİR HAKAN
Planlama Destek Sistemleri Yardımıyla Kentsel Gelişmenin Senaryo Tabanlı Modellenmesi
Dünya CBS Günü, TMMOB-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mekânsal Bilişim ve CBS Komisyonu Etkinliği, İstanbul/TÜRKİYE, 15 Kasım 2011
TERZİ FATİH
Fatih Terzi Özet Bildiri
Lazer Tarayıcı Yardımıyla 3B İç Mekan Modeli Oluşturulması ve CBS Ortamına Aktarılması
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013, Ankara/TÜRKİYE, 11 Kasım 2013
DURAN ZAİDE
Zaide Duran Tam metin bildiri
How Popular Camera Calibration Programs React to Different Cameras?
Uluslararası Coğrafya ve Yerbilimlerinde CBS Uygulamaları Sempozyumu, 18 Ekim 2017
ÖZDEMİR EMRE,DURAN ZAİDE
Zaide Duran Özet Bildiri
Cbs destekli analitik hiyerarşi yöntemi ile uygun yer seçimi; Sultanbeyli'de alışveriş merkezleri örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
AHMET HALİT ÖZMEN
Zaide Duran Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Elektrik dağıtım şebekeleri için CBS tabanlı kesinti analiz sistemi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
YASEMİN BÜŞRA KARAKAŞ
Zaide Duran Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
CBS destekli taşınmaz mal değer haritalarının oluşturulması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
SEDA DÖNER
Reha Metin Alkan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Altyapı bilgi sistemlerinde mobil CBS uygulamaları? İSKİ altyapı bilgi sistemi (İSKABİS) örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
AYŞEGÜL DİNÇYILMAZ
Reha Metin Alkan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fethiye yerleşim alanı zeminlerinin mühendislik özelliklerinin belirlenmesi ve jeoteknik haritalarının coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak hazırlanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007
ÖZNUR KARACA
Remzi Karagüzel Tez Doktora Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930