ARAMA SONUÇLARI

Toplam 169 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Üç Bileşenli Karışık Matrisli Membranlarla CO2 Ayırma
UKMK10: Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (2012), Istanbul/TÜRKİYE, 3 Eylül 2012
AHMET AVCİ, ISHAKOĞLU HAZAL, ORAL ÇİĞDEM, ERSOLMAZ ŞERİFE BİRGÜL
Çiğdem Oral Tam metin bildiri
Preparation and Characterization of Polymeric Membranes Containing Zeolites and Ionic Liquids for CO2 Separation
Euromembrane 2015, Aachen/ALMANYA, 6 Eylül 2015
ORAL ÇİĞDEM,KINIK F PELİN
Çiğdem Oral Özet Bildiri
ON ENERGY PERFORMANCE OF SOFC INTEGRATED S-CO2 MICRO-GAS TURBIN
TUBA World Conference on Energy Science and Technology, İstanbul/TÜRKİYE, 8 Ağustos 2021
AKBULUT UĞUR, MİDİLLİ ADNAN
Adnan Midilli Özet Bildiri
Orhaneli Ofiyolitinin CO2 Depolama Potansiyeline İlişkin Öncel Bulgular
Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11 Nisan 2022
GÖÇMENGİL GÖNENÇ, ÜNAL ERCAN HATİCE, GÜLMEZ YILDIRIM FATMA, TOPKAFA MUSTAFA, ÜNDÜL ÖMER
Ömer Ündül Özet Bildiri
Power Plant CO2 Mitigation in The Microalgae Ponds
SGEM 2012, Vol. 1, 17 Haziran 2012
SAYANER OKAN,GÜR İBRAHİM,FIRAT COŞKUN
Coşkun Fırat Tam metin bildiri
Binalarda toplam enerji harcamalarının ve CO2 salım miktarlarının azaltılması amacıyla bir toplu konut örneğinin değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
ÖZGE KUNDAKÇI
Gülten Manioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sc-Co2 akışkan metodu ile kakao çekirdeği kabuğundaki yağın ekstraksiyonu ve özelliklerinin araştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ERTAN ŞAHİN
Esra Çapanoğlu Güven Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla kullanım ömrü dolan seramik membranların iç ortam havasından co2 giderimi için yeniden kullanımı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
ELÇİM KARATAŞ
Derya Yüksel İmer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Utilization of Titanium-silicalite-1 (TS-1) as inorganic filler in mixed matrix membrane formation for CO2 separation
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ÖZLEM HAVAL DEMİREL
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Üç bileşenli karışık matrisli membranlarla CO2 ayırma
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
AHMET HALİL AVCI
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
6fda-dam poliimid membranların co2 ayırma özellikleri üzerine ısıl işlem sıcaklığı ve kalıntı çözücü etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
DUYGU KAHRAMAN
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Investigation of sorption induced plasticization in polymeric CO2 separation membranes
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
SADİYE VELİOĞLU
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Doktora Tamamlandı
Metal organic framework (MOF) based mixed matrix membranes for Co2 separation: Microporous metal imidazolate framework (MMIF) and strontium-based mofs
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
MAHDI AHMADI
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeolit benzeri metal organik kafes (Rho-ZMOF) sentezi ve CO2/CH4 ayırma amaçlı karışık matrisli membran hazırlamada kullanım potansiyeli
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
GÖZDE IŞILAY ÖZYURT
Şerife Birgül Ersolmaz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sürdürülebilir beton üretimi için CO2 emisyon miktarının belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2010
MEHMET ÇAĞLAYAN
Ataç Başçetin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mevcut bir apartman binasının alüminyum giydirme cephe sistemiyle yenilenmesinin enerji tüketimi ve CO2 emisyonu açısından değerlendirilmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023
İSMAİL KAMIŞ
Hatice Sözer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Construction of pre-enriched metagenomic Libraries for Isolating Novel Hydrolase Enzymes for Liquid/Supercritical CO2
2011
HAVVA ESRA BIYIK
Nevin Gül Karagüler Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Vejetasyon yüzeyinin CO2 ve H2O akılarının EDDY kovaryans yöntemi ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
TOPRAK ASLAN
Levent Şaylan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Vejetasyon yüzeyindeki sera gazı (CO2) değişiminin mikrometeorolojik yöntem ile belirlenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
MERVE KIZIL AYDIN
Levent Şaylan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Zeytin çekirdeğinden üretilen aktif karbonda CO2 adsorpsiyonunun incelenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
İREM BETON
Nilgün Yavuz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930