ARAMA SONUÇLARI

Toplam 100 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Taşınmaz değer haritalarının coğrafi bilgi sistemleri ile üretilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
MUSTAFA KORAY TORUN
Mustafa Yanalak Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İlkokul, açık ve yeşil alan donatılarının yeterlilik ve erişilebilirlik açısından coğrafi bilgi sistemleri ile incelenmesi: Beşiktaş ve Sarıyer örnekleri
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
GÜLNUR DEMİR
Hayri Hakan Denli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fethiye yerleşim alanı zeminlerinin mühendislik özelliklerinin belirlenmesi ve jeoteknik haritalarının coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak hazırlanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007
ÖZNUR KARACA
Remzi Karagüzel Tez Doktora Tamamlandı
Sulak alanların uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile irdelenmesi: Akgöl örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ADALET DERVİŞOĞLU
Nebiye Musaoğlu Tez Doktora Tamamlandı
Coğrafi bilgi sistemleri destekli taşınmaz değer haritalarının oluşturulması: İstanbul ili, Şişli ilçesi örneği
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
SERAY TİMUR
Çiğdem Göksel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İğneada koruma alanının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile zamansal değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
GONCA BOZKAYA
Çiğdem Göksel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Trakya bölgesi bağ alanlarının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknikleri ile incelenmesi
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
EMRE ÖZELKAN
Elif Sertel Tez Doktora Tamamlandı
İstanbul'un uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri entegrasonu ile arazi örtüsünün/arazi kullanımının zamana bağlı değişiminin modellenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
AYDAN MENDERES
Ahmet Özgür Doğru Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'deki ölüme sebep olan heyelanların coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile değerlendirilmesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2019
SEÇKİN FİDAN
Tolga Görüm Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Coğrafi bilgi sistemleri ile karayolu ulaşımı için uygun gürültü perdesi yerinin belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
CİHAN ÖZBEK
Zübeyde Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Solaklı havzasının uzaktan algılama (UA) ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak hidrolojik modelininin oluşturulması
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
SEZEL KARAYUSUFOĞLU
Hilal Gonca Coşkun Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Değişen Mekansal Veri Altyapıları ve Yeni Nesil Mekansal Bilgi Sistemleri ile Modern Karar Verme Süreçleri
TMMOB 5. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017, Adana/TÜRKİYE, 15 Kasım 2017
GÜNEY CANER,ÇELİK RAHMİ NURHAN
Caner Güney Özet Bildiri
Buğday Bitkisinin Farklı Ekim Bölgelerindeki Gelişim Düzeyinin Bilgi Teknolojileri ile İncelenmesi
TMMOB – Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, ANTALYA/TÜRKİYE, 31 Ekim 2011
ÖZCAN ORKAN,MUSAOĞLU NEBİYE,ÜSTÜNDAĞ BURAK BERK,KURUCU YUSUF,ÖRMECİ CANKUT
Orkan Özcan Tam metin bildiri
Uydu ve Yersel Yağış Verilerinin Noktasal Frekans Analizi ile Mekansal Değerlendirmesi
TMMOB - Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara/TÜRKİYE, 11 Kasım 2013
ÖZCAN ORKAN,MUSAOĞLU NEBİYE,BOOKHAGEN BODO,ÖRMECİ CANKUT
Orkan Özcan Tam metin bildiri
Konut Edinmede Web Tabanlı Mekansal Karar Destek Yaklaşımı: ”Emekli”
TMMOB 5. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017, Adana/TÜRKİYE, 15 Kasım 2017
EMEKLİ HAKAN BURAK,GÜNEY CANER,TERZİ FATİH,GÜNEŞ ALİ
Caner Güney Özet Bildiri
Kutup Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı Ve Önemi
Kutup Bilimleri Çalıştayı, Nisan 2017, s. 40
AYSE GIZ GULNERMAN GENGEC, H. YAVASOGLU, M. N. ALKAN, B. OZSOY, O. S. DURAK, O. OKTAR
Burcu Özsoy Bildiri
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin Ömerli Barajı ve Havzası nda uygulanması
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13 Kasım 2001, s. 107-113
COŞKUN HİLAL GONCA,ŞEN ZEKAİ,EKERCİN SEMİH,COŞKUN MEHMET ZEKİ,ÖZTOPAL AHMET
Ahmet Öztopal Tam metin bildiri
Meteorolojik Verilerin Değerlendirilmesi ve Sunulması için Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 31 Ekim 2011
DOĞRU AHMET ÖZGÜR,KESKİN MERVE,ÖZDOĞU KORAY,ILİEV NİCOLAİ,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,GÖKSEL ÇİĞDEM,SÖZEN SEVAL
Nesibe Necla Uluğtekin Tam metin bildiri
TUCBS ye Giden Yolun Neresindeyiz Türkiye Ulusal Mekansal Veri Altyapısı İçin Nasıl Devam Etmeliyiz
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11 Kasım 2013
GÜNEY CANER,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,BAŞARANER ALİ MELİH,ÇELİK RAHMİ NURHAN,ULUĞTEKİN NESİBE NECLA
Nesibe Necla Uluğtekin Tam metin bildiri
The use of Remote Sensisng and GIS Technologies for Comprehensive Wastewater Managament
31st International Symposium on Remote Sensing of Environment, 20 Haziran 2005
ULUĞTEKİN NESİBE NECLA,BEKTAŞ BALÇIK FİLİZ,DOĞRU AHMET ÖZGÜR,GÖKSEL ÇİĞDEM,ARSLAN ALATON İDİL,ORHON DERİN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930