ARAMA SONUÇLARI

Toplam 242 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Gama radyasyon dozunun ZnO ve Cu katkılı TiO2 nanoyapıların metanol ve amonyak algılama özelliklerine etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2022
YALÇIN URFA
Ahmet Altındal Tez Doktora Tamamlandı
Cu matrisli Al2Cu intermetalik takviyeli kompozit kaplamaların soğuk gaz dinamik püskürtme yöntemi ile üretimi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
VALBONA DYLMİSHİ
Hüseyin Çimenoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Growth and characterization of sol-gel derived Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) thin-films and beta irradiation effect
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
ŞENGÜL AKYOL
Hüseyin Çimenoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tribological properties of Mo-N-Cu nanocomposite coatings in lubricated environment
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
SABRİ ÇAKIR
Özgen Akalın Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Tepeoba-Havran (Balıkesir) porfiri Cu-Mo sahasının jeolojisi, cevher mineralojisi ve yüzey jeokimyasının incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
AYŞE KÜBRA AKAY
Mustafa Kumral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Genesis of polymetallic (Pb-Zn-Cu±Ag±Au) mineralization at Yayladali and its environs (Manisa), Turkey
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
KABIRU MOHAMMED
Mustafa Kumral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Murgul sülfürlü bakır cevherlerinden ferrik klorür liçi ile Cu,Pb,Zn,Bi,Te kazanımı
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1996
AHMET UZUNOĞLU
Fatma Arslan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Determining mechanical properties of coated nanoporous Al-Cu structures by using molecular dynamics simulations
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
ESRA İÇER
Ata Muğan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Determination of Cu Co and Pb in gasoline by electrothermal atomic absorption spectrometry using aqueous standard addition in gasoline ethanol water three component system
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Vol. 60, No. 3, Mart 2005, s. 399-402, ISSN: 05848547
ÖZCAN MUSTAFA,AKMAN SÜLEYMAN
Mustafa Özcan Özgün Makale
A rapid method for the determination of Pb Cu and Sn in dried tomato sauces with solid sampling electrothermal atomic absorption spectrometry
Food and Chemical Toxicology, Vol. 49, No. 6, Haziran 2011, s. 1399-1403, ISSN: 02786915
BAYSAL ASLİ, OZCAN MUSTAFA, AKMAN SULEYMAN
Mustafa Özcan Özgün Makale
Recovery of Co, Ni, and Cu from the tailings of Divrigi Iron Ore Concentrator
MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY REVIEW, Vol. 27, No. 2, Nisan 2006, s. 131-141
SİRKECİ AYHAN ALİ,GÜL ALİM,BULUT GÜLAY,ARSLAN FATMA,ÖNAL GÜVEN,YÜCE ABDULLAH EKREM
Fatma Arslan Özgün Makale
Hasenekevleri (Maden-Elazığ) Güneyindeki Diyabazlarda Gelişen Hidrotermal Cu Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Jeokimyası
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Vol. 9, No. 3, Nisan 2020, s. 1282-1296, ISSN: 2147-3129
YALÇIN CİHAN, KUMRAL MUSTAFA, KAYA MUSTAFA, KARAMAN MUHİTTİN
Mustafa Kumral Özgün Makale
Geochemistry of Hydrothermal Alteration Associated with Cenozoic Intrusion Hosted Cu Pb Zn Mineralization at Tavşanlı Area Kütahya NW Turkey
Minerals, Vol. 6, No. 1, Mart 2016, s. 13, ISSN: 2075-163X
KUMRAL MUSTAFA,ABDELNASSER AMR,BUDAKOĞLU MURAT
Mustafa Kumral Özgün Makale
The Soma Polymetallic Hydrothermal Pb-Zn-Cu(±Mo±Ag±Au) Mineralizations in the South of Biga Peninsula, NW Turkey: Constraints from Mineralogy, Geochemistry and Fluid Inclusion Data
Arabian Journal of Earth Science, Vol. 15, No. 12, Ocak 2022, s. 1-23, ISSN: 1866-7511
KUMRAL MUSTAFA, KABİRU MOHAMMED, AYDOĞAN MUSTAFA SELMAN, KOCATÜRK HÜSEYİN, ÜNLÜER ALİ TUĞCAN
Mustafa Kumral Özgün Makale
İlksel Verilere Göre Hasanekevleri (Maden-Elazığ) Civarında Gözlenen Cu-Au-Zn Anomalilerinin Mekansal Dağılımı
2nd. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Bandırma/TÜRKİYE, 2 Mart 2022
YALÇIN CİHAN, KARAMAN MUHİTTİN, KAYA MUSTAFA, KUMRAL MUSTAFA
Mustafa Kaya Özet Bildiri
Hasenekevleri (Maden-Elazığ) Güneyindeki Diyabazlarda Gelişen Hidrotermal Cu Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Jeokimyası
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Vol. 9, No. 3, Nisan 2020, s. 1282-1296, ISSN: 2147-3129
YALÇIN CİHAN, KUMRAL MUSTAFA, KAYA MUSTAFA, KARAMAN MUHİTTİN
Mustafa Kaya Özgün Makale
Pyrite and Sphalerite Chemistry of Vein Type Cu-Zn Mineralization in the East of Kargı (Çorum)
9th Geochemistry Symposium with International Participation, Aydın/TÜRKİYE, 17 Ekim 2022, s. 141-141
YALÇIN CİHAN, KAYA MUSTAFA, KUMRAL MUSTAFA
Mustafa Kaya Özet Bildiri
Mass-balance calculations of Dursunbey Fe-Cu skarn system, Balıkesir, Türkiye
9th Geochemistry Symposium with International Participation, Aydın/TÜRKİYE, 17 Ekim 2022, s. 130-130
KHALIL AMR ABDELNASSER ALI, KUMRAL MUSTAFA, KARAMAN MUHİTTİN, KAYA MUSTAFA, YALÇIN CİHAN
Mustafa Kaya Özet Bildiri
Magnetite geochemistry of Beshhi-type Cu-Zn mineralizations in Central Pontides (Kargı-Çorum).
Advanced Engineering Days (AED), 2, İçel/TÜRKİYE, 16 Mart 2022, s. 30-32
YALÇIN CİHAN, HANİLÇİ NURULLAH, KUMRAL MUSTAFA, KAYA MUSTAFA
Mustafa Kaya Tam metin bildiri
Magnetite-Pyrite-Sphalerite Chemistry of Beshhi-type Cu-Zn Mineralizations in the Gökçedoğan Region (Kargı-Çorum)
9th Geochemistry Symposium with International Participation, Aydın/TÜRKİYE, 17 Ekim 2022, s. 124-125
YALÇIN CİHAN, HANİLÇİ NURULLAH, KAYA MUSTAFA, KUMRAL MUSTAFA
Mustafa Kaya Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930