ARAMA SONUÇLARI

Toplam 380 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinin Afetselliğinin İncelenmesi ve Mekansal Analiz Teknikleriyle Yerleşime Uygun Alanların Belirlenmesi
Türk Deprem Araştırma Dergisi, Vol. 1, No. 2, Aralık 2019, s. 123-133, ISSN: 2687-301X
KARAAĞAÇ DERYA,KARAMAN HİMMET,AKTUĞ BAHADIR
SARGI DONATISININ BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ
İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 22 Kasım 2012
TEKELİ HAMİDE,DİLMAÇ HAKAN,ERKAN KÜBRA TUĞÇE,DEMİR FUAT,GÜLER KADİR
Kadir Güler Tam metin bildiri
Çok Açıklıklı Eğrisel Çelik Makas Taşıyıcılı Bir Demiryolu Köprüsünün Deprem Performansının Olasılıklı Yöntemler İle Belirlenmesi
ULUSLARARASI KATILIMLI 7. ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU, 26 Ekim 2017
YILMAZ MEHMET FATİH,ÇAĞLAYAN BARLAS ÖZDEN,ÖZAKGÜL KADİR
Kadir Özakgül Tam metin bildiri
Yapıların Karbon Lifli Polimer Kompozitler ile Güçlendirilmesi
7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs 2011
İLKİ ALPER,DEMİR CEM,CÖMERT MUSTAFA
Cem Demir Tam metin bildiri
Mevcut ve Güçlendirilmiş Yapılar İçin Sismik İndex Yöntemi ve Yapısal Çözümleme Sonuçlarının Karşılaştırılması
Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği konferansı, 26 Mayıs 2003
İLKİ ALPER,BODUROGLU HASAN,ÖZDEMİR ÇAĞLAYAN PINAR,BAYSAN FATMA,DEMİR CEM,ŞİRİN KIRIŞ SEMRA
Cem Demir Tam metin bildiri
From experiments to seismic design rules for structures built with reinforced autoclaved aerated concrete panels
Sixth International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, 4 Eylül 2018
HALICI OMER FARUK,DALGIÇ DENİZ KORHAN,OZEREN OZGUN,UGURLU KORAY,DEMİR CEM,CÖMERT MUSTAFA,İLKİ ALPER
Cem Demir Tam metin bildiri Deprem Mühendisliği
Palaeoseismic behaviour of strike-slip faults in slowly deforming regions: palaeoearthquakes and long-term slip history of the Ovacik Fault (eastern Turkey)
JOURNAL OF SEISMOLOGY, Vol. 25, No. 1, Şubat 2021, s. 255-272, ISSN: 1383-4649
YAZICI MÜGE, ZABCI CENGİZ, NATALINE BORIS, SANÇAR TAYLAN, AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR
Doğu Marmara bölgesinin son 2000 yıllık deprem tarihçesi
ATAG-13 Çalıştayı, ÇANAKKALE/TÜRKİYE, 8 Ekim 2009, s. 14-14
DİKBAŞ AYNUR,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,ZABCI CENGİZ,GUTSUZ PINAR,MEGHRAOUI MUSTAPHA,SANÇAR TAYLAN,KARABACAK VOLKAN,AKSOY MURAT ERSEN
Cengiz Zabcı Özet Bildiri
Tribological behaviour of SiCp reinforced Al12Si matrix composite coatings in water
1st International Conference on Tribology-TURKEYTRIB’15, 7 Ekim 2015
DEPREM ÖZDE,PAKSOY AHMET HİLMİ,TAZEGÜL ONUR,ÇİMENOĞLU HÜSEYİN
Hüseyin Çimenoğlu Özet Bildiri
Uydu Görüntüleri ve Sayısal Arazi Modeli Kullanılarak Kuzey Anadolu Fayı Gelibolu-Işıklar Dağı Kesiminin Jeomorfolojik-Jeolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Vol. TDV/TR 031-52, 2008, Türkiye Deprem Vakfı
SINASI KAYA
Şinasi Kaya Kitap
Performance of high-damping rubber bearings for seismic isolation of residential buildings in Turkey
Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 143, Ocak 2021, ISSN: 0267-7261
MUROTA NOBUO, SUZUKİ SHİGENOBU, MORİ TAKAHİRO, ŞADAN OĞUZ BAHADIR, TÜZÜN CÜNEYT, SÜTCÜ FATİH
Sönümleyicili Yapıların Deprem Tasarımı, Bölüm I: Uluslararası Yönetmeliklerin İncelenmesi
5th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Ankara/TÜRKİYE, 8 Ekim 2019
YILDIRIM SUAT,GÜLER MUSTAFA DENİZ,ÖZER CEM,SÜTCÜ FATİH,ALHAN CENK,ERKUŞ BARIŞ
Fatih Sütcü Tam metin bildiri
BETONARME BİR DENEY BİNASININ HASAR DÜZEYİNİN TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİNE DBYBHY 2007 GÖRE BELİRLENMESİ
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol. 32, No. 2, Ocak 2017, s. 481-488, ISSN: 1300-1884
DEĞER ZEYNEP
Zeynep Değer Özgün Makale
Comparing the Hysteretic Behavior of BRBs with Bolted and Welded End Connections
11th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia (ISAIA 2016), Fukuoka/JAPONYA, 20 Eylül 2016, s. 895-896
SITLER BEN,FUJISHITA KAZUHIRO,BAL AHMET,TERASHIMA MASAO,SÜTÇÜ FATİH,MATSUI RYOTA,ÇELİK OĞUZ CEM,TAKEUCHI TORU
Cycling Loading Tests of Sub standard RC Frames Retrofitted with Buckling Restrained Braces and Elastic Steel Frames
11th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia (ISAIA 2016), FUKUOKA/JAPONYA, 20 Eylül 2016, s. 897-898
SÜTÇÜ FATİH,FUJISHITA KAZUHIRO,BAL AHMET,MATSUI RYOTA,TERASHIMA MASAO,ÇELİK OĞUZ CEM,TAKEUCHI TORU
Cycling Loading Tests of Sub standard Retrofitted with Buckling Restrained Braces and Elastic Steel Frame Analytical Part
11th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia (ISAIA 2016), FUKUOKA/JAPONYA, 20 Eylül 2016, s. 899-900
FUJISHITA KAZUHIRO,BAL AHMET,SÜTÇÜ FATİH,MATSUI RYOTA,TERASHIMA MASAO,ÇELİK OĞUZ CEM,TAKEUCHI TORU
UÇ BİRLEŞİMLERİ KAYNAKLI BURKULMASI ÖNLENMİŞ ÇAPRAZLARIN BÖÇ DENEYSEL İNCELENMESİ
Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs-14 Mayıs, 2015, İstanbul, İstanbul/TÜRKİYE, 11 Mayıs 2015
BAL AHMET,FUJİSHİTA KAZUHİRO,SÜTÇÜ FATİH,ÇELİK OĞUZ CEM,TAKEUCHİ TORU,MATSUİ RYOTA,TERASHİMA MASAO
İstanbul da Deprem Odaklı Dönüşüm Projesinin Ana Bileşenlerinin Analizi İETT Blokları Örneği
İTÜ Dergisi/a, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 6, No. 1, Mart 2007, s. 81-94, ISSN: 1303-7005
ÖZÇEVİK ÖZLEM,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE,BEYGO CEM,TAŞ ELÇİN FİLİZ,YAMAN HAKAN
Hakan Yaman Özgün Makale
Mevcut paleosismolojik veriler ışığında Kuzey Anadolu Fay Zonu’xxnun dünü ve bugünü
4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismolojisi Konferansı, 11 Ekim 2017
ZABCI CENGİZ,ALTUNEL ERHAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR
Mevcut Paleosismolojik veriler ışığında Kuzey Anadolu Fay Zonu’xxnun dünü ve bugünü
4. Ulusal Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 Ekim 2017
ALTUNEL ERHAN,ZABCİ CENGİZ,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR
Hüsnü Serdar Akyüz Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930