ARAMA SONUÇLARI

Toplam 36 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Ayçiçek asidik yağının enzimatik esterleşmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
EBRU PİRİ
Ahmet Sirkecioğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Enzimatik halka açılması polimerizasyonu ile polipentadekalakton homopolimerleri ve poli(pentadekalakton-kaprolakton) kopolimerlerinin sentezi
Ulusal Kimya Kongresi, 5 Kasım 2018
ÜLKER CANSU,GÜVENİLİR FATOŞ YÜKSEL
Enzimatik polimerizasyon yöntemi ile sentezlenen PLLA'nın termal bozundurulmasının Friedman tekniği ile incelenmesi
ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 22 Haziran 2010
SALOĞLU DERTLİ DİDEM,GÜVENİLİR FATOŞ YÜKSEL
Didem Saloğlu Dertli Özet Bildiri
Kitosan bazlı hidrojellerin enzimatik modifikasyonu ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, Yalova Üniversitesi, 2014
PINAR AKAY
Didem Saloğlu Dertli Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fındık yağının enzimatik olarak konjuge linoleik asit ile zenginleştirilmesi ve fonksiyonel (yapılandırılmış) yağ eldesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005
NURCAN BAKIR
Beraat Özçelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fındık yağı kullanılarak enzimatik interesterifikasyon yöntemiyle kakao yağı ikamesi üretilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
NİMETİ FEYZA UYGUN
Beraat Özçelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Morina karaciğer yağından enzimatik hidroliz ile DHA'nın zenginleştirilmesinde enzim miktarı ve sürenin etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
TUBA YAŞAR
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
YEMEKHANE ATIKLARINDAN POLİ (L(+) LAKTİK ASİT)'in ENZİMATİK POLİMERİZASYONU VE SENTEZLENEN POLİMERİN KARAKTERİZASYONU VE BİYOBOZUNDURULMASI
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
DİDEM OMAY
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Doktora Tamamlandı
UV ile kürlenmiş akrilat oligomerlerinin enzimatik biyobozunurluğunun incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
AYŞEN AKTÜRK
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Enzimatik polimerizasyon ile sentezlenen polikaprolaktona reaksiyon koşullarının etkisinin ve polikaprolaktonun biyobozunurluğunun incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
ERHAN ÖZSAĞIROĞLU
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Enzimatik polikaprolakton-polietilen glikol kopolimerizasyonu ve reaksiyon parametrelerinin etkisinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
TUĞÇE TUĞLU
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Enzimatik polimerizasyon yöntemi ile polivalerolakton sentezi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ZEYNEP GÖK
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Morina karaciğer yağından enzimatik hidroliz ile DHA'nın zenginleştirilmesi üzerine pH ve sıcaklığın etkisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
ÖZLEM ŞİRİN
Fatoş Yüksel Güvenilir Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Engerek otu (Echium vulgare) tohum yağı ve zeytinyağından enzimatik yöntemle fonksiyonel yağ üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
SENA BİLGİÇ
Neşe Şahin Yeşilçubuk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Engerek otu tohumu yağı ve laurik asit kullanarak enzimatik yöntemle düşük kalorili yağ üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
JÜLİDE GÖKÇE
Neşe Şahin Yeşilçubuk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin üre fraksiyonlama ve enzimatik yöntemler ile konsantrasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013
ÖZLEM ÖZMEN
Neşe Şahin Yeşilçubuk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Pamuk yağı-metanol enzimatik transesterifikasyon reaksiyonunun incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999
ÖZNUR KÖSE
Melek Tüter Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ayçiçek asidik yağının enzimatik hidroliz reaksiyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
FÜSUN ERDOĞAN
Melek Tüter Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Ayçiçek asidik yağının enzimatik esterleşmesi ile yağ asidi esterlerinin üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
EMEL KURŞUN
Melek Tüter Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fındık yağı - füzel yağı frakisyonu enzimatik alkoliz reaksiyonunun incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003
CEM AKDERE
Melek Tüter Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930