ARAMA SONUÇLARI

Toplam 14 adet sonuçtan 14 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Türkiye’de Kentsel Yenileme Projelerinde Artan Değerin Kazanımında Plan Notunun Kullanımı – Fikirtepe Örneği
4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, ANKARA/TÜRKİYE, 16 Ekim 2019
TARAKÇI SEZEN,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Impact of Planning on Land Value in Urban Renewal Practice: The Case of Istanbul- Fikirtepe
FIG 2018 Congress, 6 Mayıs 2018
TARAKÇI SEZEN,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Tam metin bildiri
Using of Market Led Measures for Land Assembly in Urban Renewal Fikirtepe Case
ENHR Lisboa, 2015, Lizbon/PORTEKİZ, 28 Haziran 2015
TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Tam metin bildiri
BİR KONUT PROJESİ OLARAK FİKİRTEPE PROJESİ PLANLAMA VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİN YENİ KURUMSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Kent İnşaat Ekonomi Kongresi, 2 Mayıs 2019
UYANIKER GÜNEŞ,ALKAY ELİF
Elif Alkay Tam metin bildiri
21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Mahalle Kavramına Alternatif Bir Bakış Mahalle, Bellek ve Dönüşüm: Fikirtepe
İstanbul/TÜRKİYE, 2022, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları
TAŞCI MİNA HAZAL
Mina Hazal Taşcı Bilimsel KitapKitap Bölümü
Göçler, Yıkımlar, Salgınlar, Çevresel Felaketler Döneminde Mahalle Müşterekleri ile Yaşamın Yeniden Üretimi Mahalle, Bellek ve Dönüşüm: Fikirtepe
İstanbul/TÜRKİYE, 2022, s. 1-6, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları
ŞENEL SIDIKA ASLIHAN
Sıdıka Aslıhan Şenel Bilimsel KitapKitap Bölümü
Public value capturing in urban renewal: the fikirtepe case (Istanbul, Turkey)
Journal of Housing and the Built Environment, Mayıs 2021, ISSN: 1566-4910
TARAKÇI SEZEN, TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Özgün Makale
Türkiye'de kentsel dönüşüm sürecinin irdelenmesi:Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
VALIDA NURIYEVA
Kerem Yavuz Arslanlı Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda güneş enerjisi potansiyelinin fotovoltaik sistemler ile değerlendirilmesi; Kadıköy-Fikirtepe kentsel dönüşüm alanı test uygulaması
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
SELMA URFAN
Filiz Bektaş Balçık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Stratejik planlama yaklaşımının düzenleyici plan sistemine entegre edilmesi: Fikirtepe kentsel dönüşüm alanındaki planlama çalışmaları
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
NEVRA GÜRSOY
Şevkiye Şence Türk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kentsel yenileme alanlarında arazi değer artışlarının kamuya kazandırılması için yöntem önerisi: Fikirtepe örneği
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
SEZEN TARAKÇI
Şevkiye Şence Türk Tez Doktora Tamamlandı
A large-scale urban renewal project in a vicious cycle of commons and anticommons: The Fikirtepe case (Istanbul, Turkey)
HABITAT INTERNATIONAL, Vol. 102, Ocak 2020, ISSN: 0197-3975
TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE,TARAKÇI SEZEN,GÜRSOY NEVRA
Türkiye’de Kentsel Yenileme Projelerinde Artan Değerin Kazanımında Plan Notunun Kullanımı – Fikirtepe Örneğİ
İdealkent, Vol. 11, No. 31, Aralık 2020, s. 1207-1234, ISSN: 1307-9905
TARAKÇI SEZEN,TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Public value capture capacity in the urban renewal project process: Fikirtepe case
Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Municipal Engineer, Ocak 2021, ISSN: 0965-0903
TARAKÇI SEZEN, TÜRK ŞEVKİYE ŞENCE
Şevkiye Şence Türk Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930