ARAMA SONUÇLARI

Toplam 42 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

500 kWp Kurulu Güce Haiz Bir Fotovoltaik Tesisin İtü Maslak Yerleşkesinde Homer Ve Retscreen Enerji Model Yazılımları Kullanılarak Fizibilite Analizinin Yapılması
6. ATMOSFER BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, 24 Nisan 2013
YERLİ BİHTER,ÖZDEMİR EMRAH TUNCAY,KAYMAK MUSTAFA K,SEZEN İSMAİL,EFE BAHTİYAR,EFTİMİYADİS KOSTAS,ŞAHİN AHMET DURAN
OKUL ÇATISINA FOTOVOLTAİK SİSTEM KURULUMU SARIYER ÖRNEĞİ
10th international clean energy symposium, İSTANBUL/TÜRKİYE, 24 Ekim 2016
EFE BAHTİYAR,DURNA BİHTER,DENİZ ALİ,ŞAHİN AHMET DURAN
Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretebilen Fotovoltaik Lif Geliştirilmesi
Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, 13 Mayıs 2016
BORAZAN İSMAİL,BEDELOĞLU AYŞE,DEMİR ALİ
Ali Demir Özet Bildiri
Fotovoltaik modüllerin TS EN 45011 ve TS EN ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme Sistemi kapsamında sertifikalandırılmasının araştırılması ve uygulanması
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
YUSUF BİÇER
Yakup Erhan Böke Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fotovoltaik çatı sistemlerinin tasarımı için bir model önerisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
AYŞE MUTLU
Ayşe Nil Türkeri Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dış duvara sonradan tespit edilen fotovoltaik panellerin performansının deneysel olarak değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
MARAL DEMİR
Burak Barutçu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'nin farklı iklim bölgeleri için optimal fotovoltaik panel eğim açılarının belirlenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ÖMER GÖNÜL
Burak Barutçu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Regresyon ve yapay sinir ağları ile fotovoltaik panel yüzey sıcaklığı tahmini
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
ÇAĞATAY ÖZTÜRK
Burak Barutçu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Farklı azimut açılarındaki teras çatı fotovoltaik sistemlerinin karşılaştırmalı optimizasyonu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
CÜNEYT KARANİ CÖCEN
Burak Barutçu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Şebekeden bağımsız küçük güçlü uygulamalar için fotovoltaik panel-lityum demir fosfat batarya tabanlı karma enerji yönetim sistemi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
İLKER AYDIN
Özgür Üstün Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Güneş radyasyon tahmini için bulanık zaman serisi yöntemleri ve fotovoltaik sulama sistemi optimizasyonunda uygulanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
CEYDA OLCAN
Elmkhan Mahmudov Tez Doktora Tamamlandı
Toplu konutlarda enerji etkin aydınlatma tasarımı ve fotovoltaik panellerin entegrasyonuna ilişkin bir uygulama çalışması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
SAFA DAĞITMAÇ
Alpin Köknel Yener Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
İstanbul iklim şartlarında meteorolojik parametrelerin pv (fotovoltaik pil) elektrik üretimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
BİHTER YERLİ
Ahmet Duran Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Buharlaşma kayıplarının yüzer fotovoltaik paneller ile azaltılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
MEHMET SEREN KORKMAZ
Ahmet Duran Şahin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fotovoltaik entegre elektrikli uçaklar için uzman sistem tabanlı enerji yönetim sisteminin incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
OĞUZ KAĞAN KELEŞ
Mustafa Bağrıyanık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Binaya ekleme fotovoltaik sistemlerin bir konut binası çatısında uygulaması
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
ONUR GÜNEŞ
Hatice Sözer Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Mikro şebekeye bağlı fotovoltaik panelden beslenen lityum batarya sisteminin farklı yük durumlarına göre enerji yönetimi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
HATİCE GÜZEL GÖZLÜKAYA
Ahmet Cansız Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
SİMETRİK OLMAYAN OKSOTİTANYUM FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FOTOVOLTAİK UYGULAMALARI
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
NURAY ARSLAN
Altuğ Mert Sevim Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
Simetrik olmayan oksotitanyum ftalosiyaninlerin sentezi, karakterizasyonu ve fotovoltaik uygulamaları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
NURAY ARSLAN
Altuğ Mert Sevim Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Yeni A3B tipi çinko(II) ftalosiyaninlerin hazırlanması vekokteyl boya olarak fotovoltaik uygulamaları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
ŞEYMA NUR SÜERKAN
Altuğ Mert Sevim Tez Yüksek Lisans Tamamlandı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930