ARAMA SONUÇLARI

Toplam 44 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

500 kWp Kurulu Güce Haiz Bir Fotovoltaik Tesisin İtü Maslak Yerleşkesinde Homer Ve Retscreen Enerji Model Yazılımları Kullanılarak Fizibilite Analizinin Yapılması
6. ATMOSFER BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, 24 Nisan 2013
YERLİ BİHTER,ÖZDEMİR EMRAH TUNCAY,KAYMAK MUSTAFA K,SEZEN İSMAİL,EFE BAHTİYAR,EFTİMİYADİS KOSTAS,ŞAHİN AHMET DURAN
OKUL ÇATISINA FOTOVOLTAİK SİSTEM KURULUMU SARIYER ÖRNEĞİ
10th international clean energy symposium, İSTANBUL/TÜRKİYE, 24 Ekim 2016
EFE BAHTİYAR,DURNA BİHTER,DENİZ ALİ,ŞAHİN AHMET DURAN
Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretebilen Fotovoltaik Lif Geliştirilmesi
Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, 13 Mayıs 2016
BORAZAN İSMAİL,BEDELOĞLU AYŞE,DEMİR ALİ
Ali Demir Özet Bildiri
Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda güneş enerjisi potansiyelinin fotovoltaik sistemler ile değerlendirilmesi; Kadıköy-Fikirtepe kentsel dönüşüm alanı test uygulaması
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
SELMA URFAN
Filiz Bektaş Balçık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'nin farklı iklim bölgeleri için optimal fotovoltaik panel eğim açılarının belirlenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ÖMER GÖNÜL
Burak Barutçu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Dış duvara sonradan tespit edilen fotovoltaik panellerin performansının deneysel olarak değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
MARAL DEMİR
Burak Barutçu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Regresyon ve yapay sinir ağları ile fotovoltaik panel yüzey sıcaklığı tahmini
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020
ÇAĞATAY ÖZTÜRK
Burak Barutçu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fotovoltaik entegre elektrikli uçaklar için uzman sistem tabanlı enerji yönetim sisteminin incelenmesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
OĞUZ KAĞAN KELEŞ
Mustafa Bağrıyanık Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'nin farklı bölgelerinde kurulacak fotovoltaik santrallerin teknik ve ekonomik açıdan incelenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
SEVNUR EYİGÜN
Önder Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde evsel elektrik ihtiyacının çatı üstü fotovoltaik sistemler ile karşılanmasının ekonomik analizi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
AYTEN ÖZKÖK
Önder Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesi için şebekeden bağımsız fotovoltaik led'li yol aydınlatma sistemlerinin teknoekonomik açıdan incelenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
ANIL CAN DUMAN
Önder Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Güneş radyasyon tahmini için bulanık zaman serisi yöntemleri ve fotovoltaik sulama sistemi optimizasyonunda uygulanması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
CEYDA OLCAN
Elmkhan Mahmudov Tez Doktora Tamamlandı
Yüzer ve arazi kurulumu fotovoltaik sistemlerin teknik ve ekonomik açıdan incelenmesi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
HAKAN ŞENÇİÇEK
Önder Güler Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye'de binalarda enerji verimliliği açısından fotovoltaik sistemlerin kullanılmasına yönelik bir inceleme
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008
CANTEN ÖZKILIÇ KELEŞ
Gül Koçlar Oral Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fotovoltaik modüllerin TS EN 45011 ve TS EN ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme Sistemi kapsamında sertifikalandırılmasının araştırılması ve uygulanması
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
YUSUF BİÇER
Yakup Erhan Böke Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fotovoltaik sistemlerin kurulum aşamaları ve işletimdeki santrallerin gerçekleşen üretim değerlerinin simulasyon sonuçları ile karşılaştırılması
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
ERAY SAĞLAM
Zehir Fatih Öztürk Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Fotovoltaik çatı sistemlerinin tasarımı için bir model önerisi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
AYŞE MUTLU
Ayşe Nil Türkeri Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Toplu konutlarda enerji etkin aydınlatma tasarımı ve fotovoltaik panellerin entegrasyonuna ilişkin bir uygulama çalışması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
SAFA DAĞITMAÇ
Alpin Köknel Yener Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kampüs binalarında şebekeden bağımsız bir çatı üstü fotovoltaik sistem tasarımı ve benzetimi
Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018
MUSTAFA CEYLAN
Coşkun Fırat Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
SİMETRİK OLMAYAN OKSOTİTANYUM FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FOTOVOLTAİK UYGULAMALARI
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
NURAY ARSLAN
Altuğ Mert Sevim Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930