ARAMA SONUÇLARI

Toplam 8 adet sonuçtan 8 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Yüzey Suyu ve Yeraltısuyu Hidrolojisi ve Hidrolojik Bilanço Elemanlarının Değerlendirilmesi 2 Hidrojeoloji Kursu
Ankara/TÜRKİYE, 2008, TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası
YOLCUBAL İRFAN
İrfan Yolcubal Ders KitabıKitap Bölümü
Melen Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyası
Ulusal Hidrojeoloji ve Su kaynakları Sempozyumu, 27 Eylül 2018
DEMİROĞLU MUHTEREM,KARAGÜZEL REMZİ,YALTIRAK CENK,MAHMUTOĞLU YILMAZ,AKTUNA ZEYNEP,ELİTEZ İREM
İrem Elitez Tam metin bildiri
Melen Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyası
Ulusal Hidrojeoloji ve Su kaynakları Sempozyumu, 27 Eylül 2018
DEMİROĞLU MUHTEREM,KARAGÜZEL REMZİ,YALTIRAK CENK,MAHMUTOĞLU YILMAZ,AKTUNA ZEYNEP,ELİTEZ İREM
Yılmaz Mahmutoğlu Tam metin bildiri
Melen Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyası
Ulusal Hidrojeoloji ve Su kaynakları Sempozyumu, 27 Eylül 2018
DEMİROĞLU MUHTEREM,KARAGÜZEL REMZİ,YALTIRAK CENK,MAHMUTOĞLU YILMAZ,AKTUNA ZEYNEP,ELİTEZ İREM
Cenk Yaltırak Tam metin bildiri
Sapanca (Sakarya) göl havzasının hidrojeoloji incelemesi ve kavramsal yer altı suyu modellemesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi, 2015
ÖZGE CAN GÜNDÜZ
İrfan Yolcubal Tez Doktora Tamamlandı
Basınçlı Kıyı Alüvyon Akifer Sisteminde Tuzluluğun ve Kirliliğin Kökeni ve Etkileyen Süreçler, İzmit Ovası Örneği (Kocaeli, Türkiye)
HİDRO’2018-ULUSAL HİDROJEOLOJİ VE SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU, Ankara/TÜRKİYE, 27 Eylül 2018
YOLCUBAL İRFAN,GÜNDÜZ ÖZGE CAN,KURTULUŞ NESLİHAN
İrfan Yolcubal Özet Bildiri
Edirne için Kuraklık Şiddet-Süre-Frekans Eğrileri
Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu (HİDRO 2018), Ankara/TÜRKİYE, 27 Eylül 2018, s. 42-47
AKSOY HAFZÜLLAH,ÖNÖZ BİHRAT,ÇETİN MAHMUT,YÜCE MEHMET İSHAK,ERİŞ DUMAN EBRU,SELEK BÜLENT,AKSU HAKAN,BURGAN HALİL İBRAHİM,EŞİT MUSA,ORTA SELEN,ÇAVUŞ YONCA
Hafzüllah Aksoy Tam metin bildiri
Edirne için Kuraklık Şiddet-Süre-Frekans Eğrileri
HIDRO’xx2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, 27 Eylül 2018
AKSOY HAFZÜLLAH,BİHRAT ONOZ,CETİN MAHMUT,YÜCE MEHMET İSHAK,ERİŞ DUMAN EBRU,SELEK BULENT,AKSU HAKAN,BURGAN HALİL IBRAHİM,ESİT MUSA
Hafzüllah Aksoy Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930