ARAMA SONUÇLARI

Toplam 24 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Barriers to Openness: The Case of Technology Development Zone Companies
The Journal of International Scientific Researches, Vol. 3, No. 1, Ocak 2018, s. 29-50, ISSN: 2458-8725
ŞİMŞEK DEMİRBAĞ KÜBRA,YILDIRIM NİHAN
Türkiye’deki teknokentlerde açık inovasyon kullanımını teşvik eden faktörler
25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara/TÜRKİYE, Vol. 2017, No. 1, 25 Mayıs 2017, s. 1029-1039
ŞİMŞEK KÜBRA,YILDIRIM NİHAN
First Domino Tile in the Social Innovation Process Idea Creation of University Students
PICMET’16 – (Portland International Center for Management of Engineering and Technology) Conference, Honolulu/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2 Eylül 2016, s. 296-306
YILDIRIM NİHAN,ANSAL HACER
Uyuşmazlık Kurulları
İnşaat Proje Yönetiminde İnovasyon, Teknoloji ve Güncel Konular, İSTANBUL/TÜRKİYE, 3 Aralık 2016
ALPKÖKİN PELİN
Pelin Alpkökin Belirtilmemiş
Ar-Ge dışı inovasyon parametreleri: Bir meta-analiz uygulaması ve analitik ağ süreci yöntemi ile önceliklendirme çalışması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019
MELDA GÜLİZ ATEŞ
Cemil Ceylan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sosyal politikalarda yeni yaklaşım, yöntem ve kentsel uygulamaların geliştirilmesi: Bir sosyal inovasyon örneği olarak "Şeker hayat"
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
AYSU UZSAYILIR KARA
Tüzin Baycan Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Teknoloji ve inovasyon göstergelerinin milli gelire olan etkisi: Panel veri analizi yöntemi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
MUHAMMED HAKAN YORULMUŞ
Kemal Burç Ülengin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türk tasarım ve inşaat sektöründe inovasyon tabanlı yaklaşımların değerlendirilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015
GÖZDE TEMİZ
Ozan Önder Özener Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Kobilerin yaptıkları işbirliklerinin ve aldıkları desteklerin inovasyon yetenekleri ve performansları üzerindeki etkileri
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016
EYÜP ÇALIK
Fethi Çalışır Tez Doktora Tamamlandı
Variation of Regional Innovation Performance in Turkey in the Last Decades
57th ERSA Congress, Groningen/HOLLANDA, 29 Ağustos 2017
ÖZEN BERNA SEZEN,BAYCAN TÜZİN,FİLİZTEKİN ORHAN ALPAY
Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Haritalanmasına Yönelik Bir Sistem Modeli Tasarımı
2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress,, Nevşehir/TÜRKİYE, Vol. 1, 9 Kasım 2018, s. 456-470
DURMUŞ MERVE,ŞEŞEN ÖZGE,YILDIRIM NİHAN
Factors Of Social Innovation Revisited: Literature Review And A Research Model Proposal
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS) - ICLTIBM 2019 9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management:, İstanbul/TÜRKİYE, Vol. 101, 12 Aralık 2019, s. 213-224
YILDIRIM NİHAN
TRENDS AND MOTIVES IN OPEN INNOVATION FOR ICT COMPANIES IN TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONES
15. Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir/TÜRKİYE, 13 Ekim 2015, s. 1065-1079
YILDIRIM NİHAN,ŞİMŞEK KÜBRA
An Evaluation Framework for Organisational Characteristics of Innovativeness: Comparative Multiple Case Study from Manufacturers in Turkey
2nd Internatıonal Engıneerıng And Technology Management Summit 2019– ETMS2019, İstanbul/TÜRKİYE, 10 Ekim 2019, s. 336-351
YILDIRIM NİHAN,YELOĞLU HAKKI OKAN
Cardiac Tissue Regeneration with human adipose-derived mesenchymal stem cells on 3D silk fibroin scaffolds
TIPTA İNOVASYON BULUŞMALARI 3, 11 Mayıs 2017
ÇETİN YÜKSEL,ŞAHİN MERVE GİZEM,KÖK FATMA NEŞE
A hidden challenge for fostering innovation: selection of IP valuation methods
Pressacademia, Vol. 5, No. 3, Eylül 2018, s. 251-268, ISSN: 2146-7943
KOC AYSUN BEYAZKİLİC,YILDIRIM NİHAN
Legitimating Mitigator or a Powerful Comrade Social Innovation from a Marxist Perspective
32nd EGOS Colloquium Subtheme: Marxist Organization Studies: Institutional Forms of Power and their Legitimacy, Napoli/İTALYA, 7 Temmuz 2016
YILDIRIM NİHAN,TUNÇALP DENİZ
İşletmelerin Yenilikçilik Performans ve Eğilimlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım Önerisi ve Türk İşletmeleri’nde Karşılaştırmalı Vaka Analizi
4. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU – 4th International Symposium on Social and Administrative Sciences, Asos Congress 2018, ALANYA/TÜRKİYE, Vol. 1, 3 Mayıs 2018, s. 182-182, ISSN: 978-605-2132-34-0
YILDIRIM NİHAN
Challenges in Open Innovation for ICT COMPANIES in TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONES
24th International Association for Management of Technology IAMOT 2015 Conference Proceedings, Cape Town/GÜNEY AFRİKA, 8 Haziran 2015, s. 2701-2721
YILDIRIM NİHAN,ŞİMŞEK KÜBRA
Kurumsal Değerler Olarak Kalite, İnovasyon, Katılımcılık ve İşbirliğinin Kişi-Örgüt Uyumu Bağlamında Çalışanın Görev Performansına Etkisi: Konaklama Sektöründe Bir Araştırma (The Effect of Quality, Innovation, Participation and Collaboration as Corporate Values on Employee Task Performance and the Mediating Role of Person-Organization Fit: A Research in the Hospitality Sector)
Journal of Business Research - Turk, Vol. 13, No. 1, Mart 2021, s. 892-903, ISSN: 1309-0712
ASLAN MUSTAFA, YAMAN FATİH
Fatih Yaman Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930