ARAMA SONUÇLARI

Toplam 56 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

İstanbul yerleşim alanı içerisindeki kuvaterner çökellerin sıvılaşma potansiyeli
2002
FEYZİ POLAT
Yılmaz Mahmutoğlu Tez Yüksek Lisans Devam Ediyor
KOZMOJENİKİZOTOPLARVEBUZULAKIŞMODELLERİYLEDEDEGÖLDAĞLARI NDAGEÇ KUVATERNER PALEOİKLİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİRECONSTRUCTION OF LATE QUATERNARY PALEOCLIMATE OF MOUNT DEDEGÖL USING COSMOGENIC ISOTOPES AND GLACIER FLOW MODELS
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 8 Mayıs 2016
KÖSE OĞUZHAN,SARIKAYA MEHMET AKİF,ÇİNER TAHSİN ATTİLA,ŞEN ÖMER LÜTFİ,CANDAŞ ADEM
Ömer Lütfi Şen Özet Bildiri
Karadeniz de son Dokuz bin yıldaki Paleoiklimsel Çökel Kayıtları
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA VI), İstanbul, 16 Mayıs 2007
SANCAR ÜMMÜHAN SADET,ÇAĞATAY MEMET NAMIK
Ümmühan Sadet Sancar Özet Bildiri
Marmara Denizi Orta Çukurluğunda Sismotürbiditlerin Özellikleri ve Tarihsel Depremlerle İlişkilendirilmesi
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA VI), İstanbul, 16 Mayıs 2007
ÇAĞATAY MEMET NAMIK,SANCAR ÜMMÜHAN SADET
Ümmühan Sadet Sancar Özet Bildiri
Marmara Denizi nin Geç Kuvaterner Paleoşinografisi
İstanbul’xxun Jeolojisi Sempozyumu III,, 7 Aralık 2007
ÇAĞATAY MEMET NAMIK,ERİŞ KÜRŞAD KADİR,SANCAR ÜMMÜHAN SADET,BİLTEKİN DEMET,AKÇER ÖN SENA
Ümmühan Sadet Sancar Tam metin bildiri
Erken Kuvaterner’de Meriç Nehiri Marmara’ya mı akıyordu?
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Vol. 52, No. 54, 21 Mayıs 2001
OKAY ARAL,OKAY NİLGÜN
Nilgün Okay Tam metin bildiri
KUVATERNER BİLİMİ
ANKARA/TÜRKİYE, 2012, s. 41-58, ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
SARIKAYA MEHMET AKİF
Mehmet Akif Sarıkaya Bilimsel KitapKitap Bölümü
KUVATERNER BİLİMİ
ANKARA/TÜRKİYE, 2012, s. 523-546, ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI
SARIKAYA MEHMET AKİF
Mehmet Akif Sarıkaya Bilimsel KitapKitap Bölümü
Geyikdağ Geç Kuvaterner buzul çökellerinin sedimantolojisi ve 36Cl kozmojenik zamanlaması
Sedimantoloji Çalışma Gurubu, 14 Eylül 2017
ÇİNER TAHSİN ATTİLA,SARIKAYA MEHMET AKİF,YILDIRIM CENGİZ
Cengiz Yıldırım Özet Bildiri
Geyikdağ Geç Kuvaterner buzul çökellerinin sedimantolojisi ve 36Cl kozmojenik zamanlaması
Sedimantoloji Çalışma Gurubu, 14 Eylül 2017
ÇİNER TAHSİN ATTİLA,SARIKAYA MEHMET AKİF,YILDIRIM CENGİZ
Tahsin Attila Çiner Özet Bildiri
Erciyes Volkani Geç Kuvaterner buzul çökelleri Late Quaternary glacial deposits of the Erciyes Volcano
Yerbilimleri, Şubat 2003
SARIKAYA MEHMET AKİF,ÇİNER TAHSİN ATTİLA,ZREDA MAREK
Tahsin Attila Çiner Özgün Makale
Karlıova üçlü ekleminin kuvaterner evrimi
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014
TAYLAN SANÇAR
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Doktora Tamamlandı
Sepiyolit kiline kuvaterner amin surfaktanlarının adsorpsiyonunun deneysel ve teorik olarak incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
DENİZ KARATAŞ
Adem Tekin Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Sepiyolit kiline kuvaterner amin surfaktanlarının adsorpsiyonunun deneysel ve teorik olarak incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011
DENİZ KARATAŞ
Mehmet Sabri Çelik Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Güney Marmara (Karabiga-Gemlik arası) yakın kıyı alanları pliyo-kuvaterner yapılarının sismik yansıma verileriyle incelenmesi
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, 2013
DENİZHAN VARDAR
Cenk Yaltırak Tez Doktora Tamamlandı
YUKARI MEZOPOTAMYA DA ŞİMDİKİ ZAMAN VE GELECEK ARAZİ KULLANIMI ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİKLİKLERİ VE BÖLGENİN HİDRO İKLİMİ ÜZERİNE ETKİLERİPRESENT AND FUTURE LAND USE LAND COVER CHANGES IN THE UPPER MESOPOTAMIA AND THEIR IMPACTS ON HYDROCLIMATE OF THE REGION
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 9 Mayıs 2016
YILMAZ YELİZ,ŞEN ÖMER LÜTFİ,TURUNÇOĞLU UFUK UTKU
Ömer Lütfi Şen Özet Bildiri
DEDEGÖL DAĞI KUVATERNER BUZULLAŞMASI VE PALEOİKLİM KOŞULLARININ KOZMOJENİK YÜZEY YAŞLANDIRMASIYLA BELİRLENMESİ ÖN SONUÇLARQUATERNARY GLACIATION AND PALEOCLIMATE OF THE DEDEGÖL MOUNTAIN USING COSMOGENIC SURFACE EXPOSURE DATING PRELIMINARY RESULTS
Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11 Nisan 2016
KÖSE OĞUZHAN,SARIKAYA MEHMET AKİF,ÇİNER TAHSİN ATTİLA,ŞEN ÖMER LÜTFİ,CANDAŞ ADEM
Ömer Lütfi Şen Özet Bildiri
TÜRKİYE İÇİN GÖZLEME VE MODELE DAYALI YAĞIŞ VERİ SETLERİNİN KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRMESİA COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE OBSERVED AND MODELED PRECIPITATION DATASETS FOR TURKEY
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 9 Mayıs 2016
GİRGİN GİZEM,YILMAZ YELİZ,ŞEN ÖMER LÜTFİ
Ömer Lütfi Şen Özet Bildiri
RECONSTRUCTION OF THE PALEOGLACIERS WITH PISM (PARALLEL ICE SHEET MODEL): A CASE STUDY ON DEDEGÖL MOUNTAIN
TURQUA TÜRKİYE KUVATERNER SEMPOZYUMU, İSTANBUL/TÜRKİYE, 2 Mayıs 2018, s. 63-63
CANDAŞ ADEM,SARIKAYA MEHMET AKİF,KÖSE OĞUZHAN,ŞEN ÖMER LÜTFİ,ÇİNER TAHSİN ATTİLA
Ömer Lütfi Şen Özet Bildiri
Van Gölü ve civarındaki Miyosen-Kuvaterner Volkaniklerini Paleomanyetik İncelemesi
Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, 30 Mayıs 2018, s. 58-61, ISSN: 978-605-82558-8-3
KAYIN SERCAN,İŞSEVEN TURGAY
Turgay İşseven Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930