ARAMA SONUÇLARI

Toplam 128 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Enerji ve Kaynak Tüketimini Azaltan Konut ve Yerleşme Dizaynı
Konutta Kalite Sempozyumu, Ankara/TÜRKİYE, 13 Nisan 1994, s. 141-156
KOÇLAR ORAL GÜL,BERKÖZ EŞHER
Gül Koçlar Oral Tam metin bildiri
Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları Stratejik Bir Bakış
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 Kasım 2014
IRLAYICI ÇAKMAK PINAR,İLHAN BAHRİYE,ACAR EMRAH,KANOĞLU ALAATTİN,ŞENER SİNAN MERT,ÖZÇEVİK ÖZLEM,GELMEZ KORAY
Bahriye İlhan Jones Tam metin bildiri
Giriş Kalite Kontrol Süreçlerinde Kabul Örneklemesine Yönelik Bir Metodoloji
X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, 25 Aralık 2015, s. 1-8
YILDIRIM SEVCAN,ÇEVİKCAN EMRE
Emre Çevikcan Tam metin bildiri
Ürün Tasarımında Kalite Olgusu ve Malzeme Seçimi ve Ölçme Kontrol Yöntemlerinin Ürün Kalitesine Etkisi
8th International Metallurgy-Materials Congress, 4 Haziran 1995, s. 1391-1399
TAPTIK İSMAİL YILMAZ,ÜRGEN MUSTAFA KAMİL,KELEŞ ÖZGÜL,DOĞANSOYSAL MURAT
Özgül Keleş Tam metin bildiri
Kalite Araç ve Tekniklerinin Üretim Süreci ile Bütünleştirilmesi ve Ürün Kalitesine Katkısının Değerlendirilmesi
9th International Metallurgy-Materials Congress, 11 Haziran 1997, s. 879-884
KELEŞ ÖZGÜL,KÖSOĞLU LEVENT,DEMİRLER UĞUR,TAPTIK İSMAİL YILMAZ
Özgül Keleş Tam metin bildiri
Yüksek Öğretimde Kalite ve Akreditasyon
V. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbnul/TÜRKİYE, 12 Kasım 2003, s. 107-116
TEMİZ VEDAT,ARAN AHMET
Vedat Temiz Tam metin bildiri
Değişen Fiziksel Koşulların Hava Kalite Model Sonuçları Üzerine Etkisi
Uluslararası Katılımlı 5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu-HKK2013, Eskişehir/TÜRKİYE, 18 Eylül 2013, s. 244-252
GÖKMEN ÖZGE,KAYNAK TEZEL BURÇAK,ALP KADİR
Burçak Kaynak Tezel Tam metin bildiri
KALİTE FONKSİYON YAYILIMI’NDA TEKNİK KARAKTERİSTİKLERİN ETKİNLİK ANALİZİ
18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 5 Ekim 2017
KÖSE YILDIZ,DEMİRCİ EMRULLAH
Yıldız Köse Özet Bildiri
Maden Suyu Üreticisi Firmaların Seçimi İçin Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımı Yaklaşımı
2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ, 13 Şubat 2017
KÖSE YILDIZ,DEMİRCİ EMRULLAH
Yıldız Köse Özet Bildiri
Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları MİMADEK Platformu
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 Kasım 2014
İLHAN BAHRİYE,IRLAYICI ÇAKMAK PINAR,ACAR EMRAH,KANOĞLU ALAATTİN,ŞENER SİNAN MERT,ÖZÇEVİK ÖZLEM,GELMEZ KORAY
Bahriye İlhan Jones Tam metin bildiri
Tüp Fluoresan Lambalı Tesisatların LED’ li Tesisatlar ile Enerji Performansı ve Aydınlatma Kalite Kriterleri Açısından Karşılaştırılması
8. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul/TÜRKİYE, 14 Nisan 2011
MANAV BANU, ERKİN EMRE, GÜLER ÖNDER, ONAYGİL SERMİN
Önder Güler Tam metin bildiri
Yükseköğretimde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları Stratejik bir bakış
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 Kasım 2014
IRLAYICI ÇAKMAK PINAR,İLHAN BAHRİYE,ACAR EMRAH,KANOĞLU ALAATTİN,ŞENER SİNAN MERT,ÖZÇEVİK ÖZLEM,GELMEZ KORAY
Koray Gelmez Özet Bildiri
Yükseköğretimde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları MİMADEK platformu
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 Kasım 2014
İLHAN BAHRİYE,IRLAYICI ÇAKMAK PINAR,ACAR EMRAH,KANOĞLU ALAATTİN,ŞENER SİNAN MERT,ÖZÇEVİK ÖZLEM,GELMEZ KORAY
Koray Gelmez Özet Bildiri
151/2012 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri ile İlgili Kalite Düzenlemeleri Tüzüğünde Şartname Kavramı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 18, No. 2, Nisan 2017, s. 41-73
ÖZGÜR DİDEM
Didem Özgür Özgün Makale
Kurutulmuş gıda ürünlerinin depolanmasında camsılığa geçiş ve kalite ilişkisi
III. Tarımsal Ürünleri Kurutma Tekniği Çalıştayı, 1 Haziran 2005
KILIÇ M, EVRANUZ Ö E
Meral Kılıç Akyılmaz Tam metin bildiri
Organik pekmez ürünü geliştirilmesi raf ömrü ve kalite parametrelerinin belirlenmesi
Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu/TÜRKİYE, 24 Mayıs 2006, s. 191-192
YUMLU AYÇA,HEPERKAN ZEYNEP DİLEK,KARBANCIOĞLU GÜLER HATİCE FUNDA
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
II. Ulusal Mühendislik Kongresi, 11 Mayıs 2006, s. 261-267
DURMUŞOĞLU YALÇIN,KOÇAK GAZİ,DENİZ CENGİZ,KUŞOĞLU ALİ
Cengiz Deniz Tam metin bildiri
Water Quality in the Drinking Water Reservoirs of a Megacity Istanbul
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, Vol. 26, No. 6, 2000, s. 607-614
BAYKAL AYŞE BİLSEN,AYŞEGÜL TANIK,GÖNENÇ ETHEM
ISO 9001 compliance assessment model for quality standard system in maritime education and training institutes
The First Joint IMLA-IMEC-ICERS Conference, 22 Ekim 2018, s. 20
ÇİÇEK KADİR,PEHLİVAN DAVUT,SHAPO VLADLEN
Turizm Yapılarında Kalite sizlik
Yapı-Yaşam 98 Uluslar arası X. Fuar ve Kongresi, Bursa/TÜRKİYE, 21 Mayıs 1998, s. 221-234
CORDAN ÖZGE, BEŞGEN ASU
Özge Cordan Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930