ARAMA SONUÇLARI

Toplam 8 adet sonuçtan 8 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Çok kriterli karar verme yöntemleri ile kurumsal sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi: Arçelik örneği
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi, 2016
NAZLI ERSOY
Öznur Özdemir Akyıldırım Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Uluslararası faaliyet gösteren genel yüklenici bir inşaat firmasının stratejik yönetimine uygun olarak çok kriterli karar verme yöntemleri ile proje seçimi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
DAMLA ERDİL
Gül Polat Tatar Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çok ölçütlü karar verme yöntemleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan tabancaların bulanık uygunluk indeksli analitik hiyerarşi prosesi ile karşılaştırılması
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
MEHMET TEKEŞ
Cengiz Kahraman Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Çok kriterli karar verme ve bilgi difüzyonu yöntemleri yardımıyla, taşkın risk analizi yazılımının gerçekleştirilmesi
Bilişim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010
AYBİKE SARAL
Nebiye Musaoğlu Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi
Kent Akademisi, Vol. 10, No. 2, Haziran 2017, s. 255-267, ISSN: 2146-9229
AYYILDIZ ERTUĞRUL,MURAT MİRAÇ
Miraç Murat Özgün Makale
Prioritization of smart bicycle cages locations at district level using AHP method: The case of Istanbul
Transport Research Arena 2022, Lizbon/PORTEKİZ, 14 Kasım 2022
GARİPAĞAOĞLU SERRA, ÇELİKOĞLU HİLMİ BERK
İnovasyon performansına etki eden faktörlerin bulanık bilişsel haritalama yöntemi ile önceliklendirilmesi ve telekomünikasyon sektöründe bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ile proje seçimi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022
ALİ CAN MUHTAR
Seda Yanık Özbay Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
S400 vs Patriot: Belirsizlik altında karar verme yöntemleri ile kısa bir analiz
2nd-International Congress on Modern Sciences Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent/ÖZBEKİSTAN, 16 Aralık 2022
ÖZKAYA MURAT, İZGİ BURHANEDDİN
Burhaneddin İzgi Tam metin bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930