ARAMA SONUÇLARI

Toplam 17 adet sonuçtan 17 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Crystallization and Characterization of Magnesium Methanesulfonate Hydrate Mg CH3SO3 2 12H2O
Crystal Growth & Design, Vol. 10, No. 10, Ekim 2010, s. 4327-4333, ISSN: 1528-7483
GENCELİ GUNER F. ELİF, LUTZ MARTİN, SAKURAİ TOSHİMİTSU, SPEK ANTHONY L., HONDOH TAKEO
Kristal Geyik
Üniversite, 2021
Kazım Yavuz Ekşi Ödül Bilim - Sanat Ödülleri
FFCASP: A Massively Parallel Crystal Structure Prediction Algorithm
Journal of Chemical Theory and Computation, Vol. 17, Ocak 2021, ISSN: 1549-9618","1549-9626
DEMİR SAMET, TEKİN ADEM
Memeli hücrelerinin değişik yüzeylerle etkileşimlerininkuvars kristal mikroterazi ile incelenmesi
23.Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 15 Aralık 2018
KILIÇ ABDULHALİM,KÖK FATMA NEŞE
Abdulhalim Kılıç Özet Bildiri
Kolesterol esaslı sıvı kristal mezojen sentezi ve karakterizasyonu
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021
ELİF MELİSA BİÇER
Yeşim Gürsel Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Büyüme ve çözünmede saçılım gösteren maddelerin büyüme ve çözünme hızlarının durgun ortam tek kristal sisteminde farklı bir yaklaşımla incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, 2018
MUSTAFA KAYA
Ömer Şahin Tez Doktora Tamamlandı
Sıvı kristal ikili karışımlarında Halperin-Lubensky-Ma ölçeklenme fonksiyonunun çift kırıcılık ölçümleri ile test edilmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017
ŞENAY ÜSTÜNEL
Sevtap Yıldız Özbek Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Potasyum pentaborat oktahidratın kristal büyüme ve çözünme hızlarının akışkan yataklı ölçüm sisteminde incelenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004
GÜLHAN BADEM
Hale Gürbüz Tez Yüksek Lisans Tamamlandı
Crystallization and Characterization of a New Magnesium Sulfate Hydrate MgSO4 11H2O
Crystal Growth & Design, Vol. 7, No. 12, Aralık 2007, s. 2460-2466, ISSN: 1528-7483
GENCELİ GÜNER FATMA ELİF,LUTZ MARTİN,SPEK ANTHONY L,WİTKAMP GEERT JAN
Crystal structure stability and electronic properties of hydrated metal sulfates MSO4 H2O n M Ni Mg n 6 7 and their mixed phases A first principles study
Chemical Engineering Science, Vol. 121, Ocak 2015, s. 77-86
FANG CHANGMİNG,LU XİAOQİAN,BUİJS WİM,FAN ZHAOCHUAN,GENCELİ GÜNER FATMA ELİF,VAN HUİS MARİJN A,WİTKAMP GEERT JAN,VLUGT THİJS J H
Ernstburkeite Mg CH3SO3 2 12H2O a New Mineral from Antarctica
European Journal of Mineralogy, Vol. 25, No. 1, Şubat 2013, s. 78-83, ISSN: 09351221
GÜNER FATMA ELİF GENCELİ, SAKURAİ TOSHİMİTSU, HONDOH TAKEO
N Sübstitüe Maleimid Sıvı Kristal Kopolimeri İle Metil Metakrilatın Atom Transfer Radikal Kopolimerizasyon Yöntemiyle Aşı Kopolimerlerinin Sentezi
XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri/TÜRKİYE, 4 Eylül 2006
ÇAKIR ÇANAK TUBA,ÖNEN HACER AYŞEN,SERHATLI İBRAHİM ERSİN
Tuba Çakır Çanak Özet Bildiri
Structural characterization and electrochemical properties of novel salicylidene phosphonate derivatives
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, Eylül 2010, ISSN: 1386-1425
DOLAZ MUSTAFA,VİCKİE MCKEE,KÖSE MUHAMMET,GÖLCÜ AYŞEGÜL,TÜMER MEHMET
Synthesis structural characterization catalytic thermal and electrochemical investigations of bidentate Schiff base ligand and its metal complexes
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, Temmuz 2010, ISSN: 1386-1425
DOLAZ MUSTAFA,, VİCKİE MCKEE,URUŞ SERHAN,DEMİR NECMETTİN,ŞABİK ALİ ERDEM,GÖLCÜ AYŞEGÜL,TÜMER MEHMET
Growth and Characterization of Stoichiometric Cu\n 2\n ZnSnS\n 4\n Crystal Using Vertical Bridgman Technique
physica status solidi (a), No. 2100595, Şubat 2022, ISSN: 1862-6300
PEKSU ELİF, TERLEMEZOĞLU MAKBULE, PARLAK MEHMET, KARAAĞAÇ HAKAN
Hakan Karaağaç Özgün Makale Kristal
Yüzey sıcaklık dağılımlarının sıvı kristal termografisi yöntemi ile belirlenmesi
Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Vol. 21, No. 2, 2001, s. 49-54, ISSN: 1300-3615
ÇAKAN MURAT
Murat Çakan Özgün Makale null
Sıvı faz epitaksi ile tek kristal germanyumunyalıtkan üzerine üretilmesinin moleküler dinamik benzetimi ile incelenmesi
4. Ulusal Yüksek Başarımlı Konferansı, Ankara/TÜRKİYE, 1 Ekim 2015
NAYİR NADİRE, TAŞCI EMRE, ÖZYURT İREM, YERCİ SELÇUK, ERKOÇ ŞAKİR

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930