ARAMA SONUÇLARI

Toplam 11 adet sonuçtan 11 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Mevcut paleosismolojik veriler ışığında Kuzey Anadolu Fay Zonu’xxnun dünü ve bugünü
4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismolojisi Konferansı, 11 Ekim 2017
ZABCI CENGİZ,ALTUNEL ERHAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR
Kuzey Anadolu fay zonunun İzmit-Gölyaka (Düzce) arasındaki segmentlerinin paleosismolojisi ve morfolojik özellikleri
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009
AYNUR DİKBAŞ
Hüsnü Serdar Akyüz Tez Doktora Tamamlandı
Kuzey anadolu fay zonu'ndaki (Erzincan-Çayırlı ile Sivas-Koyulhisar arası) litolojik farklılık ve benzerliklerin uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
ÖNDER GÜRSOY
Ziyadin Çakır Tez Doktora Tamamlandı
Kuzey anadolu fay zonu'ndaki (Erzincan-Çayırlı ile Sivas-Koyulhisar arası) litolojik farklılık ve benzerliklerin uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012
ÖNDER GÜRSOY
Şinasi Kaya Tez Doktora Tamamlandı
1939 Erzincan Depremi yüzey kırığının Ortaköy-Suşehri segmenti üzerinde palaeosismolojik bulgular, Kuzey Anadolu Fay Zonu
Türkiye Jeoloji Bülteni, Vol. 55, No. 3, Ağustos 2012, s. 137-157, ISSN: 1016-9164
POLAT ALİ,TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,KARABACAK VOLKAN,ZABCI CENGİZ,SANÇAR TAYLAN
Cengiz Zabcı Özgün Makale
Kuzey Anadolu Fay Zonunun Kuzeybatı Kısmında Kabuk Anizotropisinin Alıcı Fonksiyonları ile İncelenmesi
İTÜ Jeofizik Mühendisliği Lisanüstü Öğrenci Çalıştayı, İstanbul/TÜRKİYE, 26 Kasım 2019
KELEŞ DERYA,EKEN TUNA,LICCIARDI ANDREA,TAYMAZ TUNCAY
Derya Keleş Özet Bildiri
Optik Uydu Görüntüleriyle Heyelan Alanlarindaki Kütle Hareketlerinin İncelenmesi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği
TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, Konya/TÜRKİYE, Vol. 1, 21 Mayıs 2015, s. 48-51
TÜRK TARIK,GÖRÜM TOLGA,BİRDAL ANIL CAN,ORHAN SELÇUK
Tolga Görüm Tam metin bildiri
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Kargı Segmenti Üzerinde Aktif Tektonik ve Paleosismolojik Çalışmalar
ATAG21 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı, Afyon/TÜRKİYE, 26 Ekim 2017, s. 36-36
KÜRÇER AKIN,DURAN İSMAİL,KAYADİBİ ÖNDER,KILIÇ ALİ RIZA,ÖZCAN ORKAN,YILDIRIM CENGİZ
Cengiz Yıldırım Özet Bildiri
Mevcut Paleosismolojik veriler ışığında Kuzey Anadolu Fay Zonu’xxnun dünü ve bugünü
4. Ulusal Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 Ekim 2017
ALTUNEL ERHAN,ZABCİ CENGİZ,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR
Hüsnü Serdar Akyüz Tam metin bildiri
Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması İlk Sonuçlar
Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, 2 Kasım 2006
TATAR ORHAN,GÜRSOY HALİL,ALTUNEL ERHAN,AKYÜZ HÜSNÜ SERDAR,TOPAL TAMER,ŞAHİN MUHAMMED,KAVAK KAAN ŞEVKİ,SEZEN TEFİK FİKRET,KOÇBULUT FİKRET,MESCİ BEKİR LEVENT,DİKMEN ÜNAL,POYRAZ FATİH,HASTAOĞLU KEMAL ÖZGÜR,TÜRK TARIK,AYAZLI İSMAİL ERCÜMENT,GÜRSOY ÖNDER,POLAT ALİ,AKPINAR ZAFER,AKIN MEHMET,DEMİR GÖKHAN,ÇAKIR ZİYADİN,ZABCI CENGİZ,KARABACAK VOLKAN,YAVAŞOĞLU HAKAN,BÜYÜKSARAÇ A,YALÇINER CAHİT ÇAĞLAR,ERDEN TURAN,KARAMAN HİMMET
Hasan Hakan Yavaşoğlu Özet Bildiri
Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) Orta Kesimindeki Güncel Yer Kabuğu Hareketlerinin GNSS Yöntemi ile Belirlenmesi
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2021 Yılı Bilimsel Toplantısı, 25 Kasım 2021
ALADOĞAN KAYHAN, ALKAN MEHMET NURULLAH, TİRYAKİOĞLU İBRAHİM, YAVAŞOĞLU HASAN HAKAN, SOLAK HALİL İBRAHİM
Hasan Hakan Yavaşoğlu Özet Bildiri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930