ARAMA SONUÇLARI

Toplam 81 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

iPad Pro LiDAR Sensörünün Kapalı Mekan Ölçmelerindeki Performans Analizi
TUFUAB 2022: XI. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Mersin/TÜRKİYE, 12 Mayıs 2022, s. 83-83
KUÇAK RAMAZAN ALPER, EROL SERDAR, ALKAN REHA METİN
Ramazan Alper Kuçak Özet Bildiri
Comparison of CSF and SMRF Filtering methods for Airborne LiDAR point cloud data
5 th Intercontinental Geoinformation Days, Yeni Delhi/HİNDİSTAN, Vol. 1, No. 1, 14 Aralık 2022
KUÇAK RAMAZAN ALPER
Ramazan Alper Kuçak Tam metin bildiri
On the Use of DEM by Unmanned Aerial Vehicle and Airborne LIDAR Data in Local Geoid Model Determination and Validation
XXVIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICEIN GEODESY AND RELATED FIELDS, 8 Kasım 2018
KUÇAK RAMAZAN ALPER,EROL SERDAR,ÖZÖGEL EMRAH,IŞIK MUSTAFA SERKAN,EROL BİHTER
Ramazan Alper Kuçak Özet Bildiri
Digital Elevation Model Analyses in Urban Area using Airborne LIDAR Data
XXVII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS, 9 Kasım 2017
EROL SERDAR,KUÇAK RAMAZAN ALPER,EROL BİHTER
Ramazan Alper Kuçak Tam metin bildiri
Utilizing Airborne LiDAR and UAV Photogrammetry Techniques in Local Geoid Model Determination and Validation
ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol. 9, No. 9, Eylül 2020, s. 1-26, ISSN: ****-****
EROL SERDAR, ÖZÖGEL EMRAH, KUÇAK RAMAZAN ALPER, EROL BİHTER
Ramazan Alper Kuçak Özgün Makale
Modelling Urban Heat Island with Landsat Images and LiDAR Datasets
Sri Lanka Journals Online (JOL), Vol. 3, No. 1, Nisan 2023, ISSN: 2792-1239
ŞENGÜN ESRA, AREFİ HOSSEİN, AKSOY SAMET, TAHERİ PEYMAN
Samet Aksoy Özgün Makale
MODELLING URBAN HEAT ISLAND WITH LANDSAT IMAGES AND LIDAR DATA SET
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEO- INFORMATICS (GEOSYM) 2022, Belihuloya/SRİ LANKA, Vol. 2, No. 1, 1 Aralık 2022, s. 45-45, ISSN: 2961-5895
ŞENGÜN ESRA, AREFİ HOSSEİN, AKSOY SAMET, TAHERİ PEYMAN
Samet Aksoy Özet Bildiri
The Feature Extraction from Point Clouds using Geometric Features and RANSAC Algorithm
Advanced LiDAR, Vol. 2, No. 1, Mart 2022, s. 15-20, ISSN: 2791-8572
KUÇAK RAMAZAN ALPER
Ramazan Alper Kuçak Özgün Makale
Improving Road Segmentation by Combining Satellite Images and LiDAR Data with a Feature-Wise Fusion Strategy
Applied Sciences-Basel, Vol. 13, No. 10, Mayıs 2023, ISSN: 2076-3417
ÖZTÜRK OZAN, IŞIK MUSTAFA SERKAN, KADA MARTIN, ŞEKER DURSUN ZAFER
Mustafa Serkan Işık Özgün Makale
Point Cloud Data from Terrestrial Laser Scanning, Unmanned Aerial Vehicle and Aerial LiDAR Data: Estimations of Forest Stand Parameters in Open Forest Stand
European Journal of Forest Engineering, Vol. 8, No. 2, Eylül 2022, s. 46-54, ISSN: 2149-5637
ARSLAN ADİL ENİS, İNAN MUHİTTİN, ÇELİK MEHMET FURKAN, ERTEN ESRA
Esra Erten Özgün Makale
INVESTIGATION OF POTENTIAL USAGE OF UAV BASED PHOTOGRAMMETRY AND LIDAR FOR FOREST INVENTORY
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Vol. 31, Ocak 2022, s. 8475-8481, ISSN: 1018-4619
SARITÜRK BATUHAN, ÖZTÜRK OZAN, VARDAR EGEHAN, ŞEKER DURSUN ZAFER
Ozan Öztürk Özgün Makale
Integrated Ground-Based and Satellite Remote Sensing of the Earth’s Surface and Atmosphere in East and West Antarctica with Lidar and Radiometric Systems
Environmental Sciences Proceedings, Vol. 19, No. 1, Temmuz 2022, ISSN: 2673-4931
MALİNKA ALEKSEY, CHAİKOVSKY ANATOLİ, PRİKHACH ALEXANDER, ILKEVİCH EUGENY, BRİL ANDREY, PESHCHARANKOU VLADİSLAV, MİATSELSKAYA NATALLİA, DİCK VLADİMİR, KOROL MİKHAİL, BASYLEVİCH VLADİSLAB, KALEVİCH ALEXANDER, ALEKSEEV IGOR, ASİPENKA FİODAR, ÖZSOY BURCU, SELBESOĞLU MAHMUT OĞUZ, OKTAR ÖZGÜN, ÇELİK BAHADIR, KARABULUT MUSTAFA FAHRİ
İHA ve Hava LIDAR Verilerinden Üretilen SAM ile Geoit Modellerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme
17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 25 Nisan 2019
KUÇAK RAMAZAN ALPER, EROL SERDAR, ÖZÖGEL EMRAH, EROL BİHTER
Serdar Erol Tam metin bildiri
An Efficient Ensemble Deep Learning Approach for Semantic Point Cloud Segmentation Based on 3D Geometric Features and Range Images
SENSORS, Vol. 22, No. 16, Ağustos 2022, s. 6210, ISSN: 1424-8220
ATİK MUHAMMED ENES, DURAN ZAİDE
Point Cloud Data from Terrestrial Laser Scanning, Unmanned Aerial Vehicle and Aerial LiDAR Data: Estimations of Forest Stand Parameters in Open Forest Stand
European Journal of Forest Engineering, Vol. 8, No. 2, Ocak 2022, s. 46-54, ISSN: 2149-5637
ARSLAN ADİL ENİS, İNAN MUHİTTİN, ÇELİK MEHMET FURKAN, ERTEN ESRA
Esra Erten Özgün Makale
iPad Pro LiDAR sensörünün profesyonel bir yersel lazer tarayıcı ile karşılaştırmalı performans analizi
Geomatik, Vol. 8, No. 1, Ocak 2023, s. 35-41, ISSN: 2564-6761
KUÇAK RAMAZAN ALPER, EROL SERDAR, ALKAN REHA METİN
Serdar Erol Özgün Makale
The strip adjustment of mobile LiDAR point clouds using iterative closest point (ICP) algorithm
Arabian Journal of Geosciences, Vol. 15, No. 11, Mayıs 2022, s. 1-15, ISSN: 1866-7511
KUÇAK RAMAZAN ALPER, EROL SERDAR, EROL BİHTER
Bihter Erol Özgün Makale
The strip adjustment of mobile LiDAR point clouds using iterative closest point (ICP) algorithm
Arabian Journal of Geosciences, Vol. 15, No. 11, Mayıs 2022, s. 1-15, ISSN: 1866-7511
KUÇAK RAMAZAN ALPER, EROL SERDAR, EROL BİHTER
Serdar Erol Özgün Makale
iPad Pro LiDAR sensörünün profesyonel bir yersel lazer tarayıcı ile karşılaştırmalı performans analizi
Geomatik, Vol. 8, No. 1, Ocak 2023, s. 35-41, ISSN: 2564-6761
KUÇAK RAMAZAN ALPER, EROL SERDAR, ALKAN REHA METİN
Reha Metin Alkan Özgün Makale
Mermerlerde Isıl Etkiyle Oluşan Bozunma Düzeyinin Yersel Lazer Taraması ile Belirlenmesi
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara/TÜRKİYE, 24 Mayıs 2021, s. 306-310
KARAPINAR DİLEK, KUÇAK RAMAZAN ALPER, MAHMUTOĞLU YILMAZ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930