ARAMA SONUÇLARI

Toplam 66 adet sonuçtan 20 tanesi görüntülenmektedir.

Arama

Yıllara göre arama

Özel Aralık Girişi

Metal Kumaşların Elektrot Olarak Kullanılarak Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretebilen (Fotovoltaik) Tekstil Yapılarının Geliştirilmesi
2. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu, 27 Nisan 2017
BORAZAN İSMAİL,BEDELOĞLU AYŞE,DEMİR ALİ
Ali Demir Özet Bildiri
Çözeltiden Üfleme Yöntemiyle Doğal Özütlü Antibakteriyel Yara Örtülerinin Üretimi
2. ULUSLARARASI LİF ve POLİMERARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 27 Nisan 2017
CANBAY GÖKÇE EMİNE,AKGÜL YASİN,KILIÇ ALİ
Emine Canbay Gökçe Özet Bildiri
Santrifüj Üretim Yöntemiyle Doğal Özütlü Antibakteriyel Yara Örtülerinin Üretimi
1. ULUSLARASI LİF VE POLİMER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Bursa/TÜRKİYE, 13 Mayıs 2016
CANBAY GÖKÇE EMİNE,AKGÜL YASİN,USMANOVA ZUMRAT,KILIÇ ALİ
Emine Canbay Gökçe Özet Bildiri
Yara örtüsü kullanımına yönelik kompozit nanolif yapıların üretimi ve karakterizasyonu
1. ULUSLARARSI LİF VE POLİMER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, BURSA/TÜRKİYE, 13 Mayıs 2016
AKGÜL YASİN,CANBAY GÖKÇE EMİNE,USMANOVA ZUMRAT,GÜNDOĞDU NAFİZ ALİ SERHAT,KILIÇ ALİ
Emine Canbay Gökçe Özet Bildiri
Fiber Optik Lif Kullanımının Harcın Işık Geçirgenlik Ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
10. Uluslararası Beton Kongresi, 2 Mayıs 2019
ÇOLAK CANSU,GÖREN BEHZAT EMRE,ŞENGÜL ÖZKAN
Özkan Şengül Tam metin bildiri
Agrega Tane Boyut Dağılımı ve PP Lif Kullanımının Betonda Plastik Rötre Çatlağı Oluşumu Üzerine Etkileri
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, Vol. 13, No. 3, Eylül 2022, s. 611-618, ISSN: 1309-8640
TÜRKMENOĞLU HASAN NURİ, ATAHAN HAKAN NURİ
Hakan Nuri Atahan Özgün Makale

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası, Maslak-Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 285 3930